<-Atpakaļ

Šodien:

LPF Paziņojumi

LPF valdes
2018. gada 9. aprīļa paziņojums

Valsts enerģētikas politika, ieviešot obligātā iepirkuma komponenti (OIK), ir padarījusi neprognozējamus izdevumus maksai par elektroenerģiju, radot situāciju, ka vecākās paaudzes iedzīvotāji daudzos gadījumos ir spiesti atteikties no elektroenerģijas lietošanas nepieciešamajā apjomā. OIK turpinām maksāt par elektroenerģiju, kurai nav nekāda sakara ar atjaunojamiem un valsts iekšējiem energoresursiem (ūdens, vējš, saule).

Latvijas pensionāru federācija aicina valdību nekavējoši veikt pasākumus lai pārskatītu OIK politiku un atgrieztu iedzīvotājiem pārmaksātās summas.

Paziņojums pieņemts Latvijas pensionāru federācijas Valdes sēdē 2018. gada 9. aprīlī.


LPF valdes
2015. gada 14. decembra paziņojums

Partijas “Vienotība” kongress 2015. gada 5. decembrī pieņēma izpildei “Vienotības” plānu Latvijas simtgadei. Plāna trešais punkts skan: „Veselības aprūpes kvalitāte un tās pieejamība visiem Latvijas iedzīvotājiem būtiski uzlabosies, nozares finansēšanai novirzot papildus 3% no sociālās apdrošināšanas iemaksām.”

Partijas “Vienotība” priekšteces partijas “Jaunais Laiks” izveidotā V.Dombrovska valdība, kopš nākšanas pie varas 2009. gada februārī visu laiku pretlikumīgi ir izmantojusi sociālās apdrošināšanas iemaksas pamatbudžeta finanšu iztrūkuma segšanai. “Vienotība” savā 11. Saeimas vēlēšanu programmā „Latvijas valstij un cilvēkiem” pasludināja: „Valsts nedrīkst rīkoties kā „treknajos gados”, kad pamatbudžeta vajadzības sedza no sociālās apdrošināšanas līdzekļiem.” Neskatoties uz šo skaļo paziņojumu, nākamā V.Dombrovska (Vienotība) valdība turpināja pretlikumīgi iztukšot sociālo budžetu līdz pat 2014. gada 1. janvārim, no tā izmaksājot gan piemaksas pie pensijām, gan tā sauktās „māmiņu algas,” kuru izmaksa bija piekritīga pamatbudžetam. Valdības pārkāpa divus speciālos likumus: likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu” un likumu „Par valsts pensijām.” No Pensiju fonda uzkrājumiem valsts pamatbudžeta vajadzībām neatgriezeniski tika iztērēti pāri par 700 miljoniem latu pensionāriem piederošo līdzekļu. Vienlaicīgi tika pieņemti likumdošanas akti, kas no 2009. gada līdz 2013. gada 31. decembrim apturēja vecuma pensiju indeksāciju, pamatojot to ar nepietiekamiem līdzekļiem Pensiju fonda budžetā. Uzkrājums, kas izveidojies valsts speciālajā sociālās apdrošināšanas budžetā, faktiski ir pensionāriem neizmaksātās summas indeksācijas apturēšanas un negatīvu pensiju aprēķināšanas koeficientu piemērošanas rezultāts.

LPF kategoriski noraida šādu Vienotības „dāvanu” pensionāriem uz Latvijas valsts simtgades jubileju. Valdībai līdzekļus veselības aprūpes vajadzībām ir jāatrod krasi samazinot „aplokšņu algu” izmaksas, apkarojot PVN nodokļa izkrāpšanu, novēršot kases aparātu pārkodēšanu, apkarojot fiktīvos darījumus ar nolūku izkrāpt PVN, apliekot ar atbilstošiem nodokļiem dividendes, luksusa nekustāmos īpašumus, dārgās automašinas un citas luksusa preces u.t.t, par ko visas iepriekšējās valdības ir runājušas, bet reāli nav nekas izdarīts.

LPF uzskata, ka nākamajai valdībai šis “Vienotības” priekšlikums ir jānoraida un to nedrīkst iekļaut valdības rīcības plānā. Nedrīkst pamatbudžeta problēmas risināt, samazinot iespējas pensiju palielināšanai, tādejādi vairojot lielas sabiedrības daļas nabadzību.

Paziņojumu sagatavoja LPF Pensiju komisija
un atbalstīja LPF Valde 2015. gada 14. decembrī.

LPF valdes
2015. gada 14. septembra paziņojums

LPF jau ilgstoši satrauc arvien pieaugošā lielākās daļas vecuma pensionāru grimšana nabadzībā. Ja 2012. gadā vidējā vecuma pensija bija37,15% no strādājošo vidējās algas, tad 2015.gada 1.pusgadā šī attiecība vairs ir tikai 33,42%. Latvijas kā ES dalībvalsts ikgadējā Sociālajā ziņojumā par laika periodu no 2014. gada 1. jūlija līdz 2015. gada 15. aprīlim ir teikts, ka nabadzības risks šobrīd Latvijā viskrasāk pieaug vecuma grupā senioriem virs 65 gadiem, un īpaši, tiem, kas dzīvo vieni.

LPF, iepazīstoties ar informāciju par 2016.gada valsts budžetu,nākas secināt, ka budžeta veidotāji ir nolēmuši padarīt vecuma pensionārus 2016. gadā vēl nabadzīgākus, neskatoties uz LPF atbalstītām pensionāru prasībām par pensiju indeksāciju jau 2015.gada 1.oktobrī veikt ar paaugstinātu algu iemaksu indeksu, par ko LR Saeimai ir iesniegti ap 70 tūkstoši atbalstītāju paraksti. Tāpat, sastādot budžetu, nav ņemtas vērā citas pensionāru iepriekšējos gados izvirzītās prasības par pensiju neapliekamo minimumu, piemaksām pie pensijām u.c.

Valdības apgalvojumi, ka budžets ir labs un izsvērts, vismaz ceturtajai daļai Latvijas iedzīvotāju atgādina melīgu lielīšanos, jo samilzušās pensionāru problēmas tas tikai padziļina.

Latvijas Pensionāru Federācijas Valde uzskata, ka valdībai jārunā atklāti par valsts budžeta finanšu situāciju un to, kādēļ valdības izstrādātais 2016. gada budžeta projekts ir nesaudzīgs pret valsts vecāko paaudzi. Valdībai atklāti publiski jāizskaidro, kādēļ valsts sociālās apdrošināšanas budžeta uzkrājumi netiek izmantoti, lai kaut nedaudz celtu pensionāru dzīves līmeni atbilstoši vidējās algas pieaugumam valstī, bet faktiski tiek izmantoti valsts pamatbudžeta „caurumu lāpīšanai”, tāpat kā tas tika darīts tā sauktajos „treknajos gados”.

Paziņojums pieņemts 2015. gada 14. septembra LPF valdes sēdē


LPF valdes
2015. gada 15. jūlija paziņojums
par ES plānoto kredīta piešķiršanu Grieķijai

Masu medijos ir izskanējusi informācija, ka Eiropas Savienība gatavojas piešķirt jaunu daudzu desmitu miljardu kredītu Grieķijai, kā garanti šim kredītam būs ES dalībvalstis, tajā skaitā Latvija. Latvijas garantētie vairāk par 200 miljoniem eiro faktiski būs valsts papildus izdevumi, jo līdzšinējā prakse rāda, ka Grieķija negatavojas atdot nevienu no piešķirtajiem kredītiem, kuru kopsumma sasniegs šīs valsts finanšu sistēmai astronomisku lielumu – vairāk par 300 miljardiem eiro.

Latvijas valdība un Finanšu ministrija nupat ir noraidījusi Labklājības ministrijas izstrādāto priekšlikumu par pensiju indeksāciju palielinātā apmērā, kas prasa tikai dažus miljonus eiro, motivējot to ar finanšu resursu trūkumu. Finanšu ministrijas klerku skaidrojums par kredīta galvojumu Grieķijai liecina, ka pašreizējā Latvijas valdība, pakļaujoties Eiropas birokrātiem, gatavojas realizēt prettautisku politiku, kas nekaunīgi ignorē savas valsts iedzīvotāju pamatvajadzības, atvirzot tās otrajā plānā, unved tautu arvien dziļākā nabadzībā, spiežot iedzīvotājus doties emigrācijā.

Valsts lielākās sabiedriskās organizācijas – Latvijas Pensionāru federācijas Valde aicina valdību atteikties no jebkādu garantiju sniegšanas ārvalstu aizdevējiem Grieķijas kredīta nodrošināšanai. Uzskatām, ka valdība, kas ignorē tautas intereses, nav tiesīga vadīt valsti.

Paziņojums pieņemts, telefoniski aptaujājot LPF Valdes locekļus
2015. gada 15. jūlijā.


LPF Valdes 2015. gada 8. jūnija paziņojums

Latvijas Pensionāru federācijas centieni panākt pensionāriem labvēlīgas izmaiņas likumdošanā ir izsaukuši nevēlamas reakcijas no to spēku puses, kas izplata nepatiesu informāciju, cenšoties kompromitēt Latvijas lielāko nevalstisko organizāciju.

LPF kategoriski noraida un norobežojas no informācijas, kas izplatīta masu medijos par to, ka pensionāri šūpo valdību un cenšas panākt Ventspils mēra A. Lemberga iecelšanu par premjeru. Esam gatavi arī turpmāk konstruktīvi sadarboties ar valsts augstākajām institūcijām un meklēt iespējas, lai panāktu objektīvu un finansiāli izsvērtu pensionāru priekšlikumu risinājumu.

Latvijas Pensionāru federācija, pārstāvot lielākās daļas pensionāru intereses, ir atvērta sadarbībai ar visiem Latvijas Republikas Saeimā ievēlētajiem deputātiem un to frakcijām.

LPF valde