<-Atpakaļ

Šodien:

LPF Rezolūcijas

LPF Domes 2019. gada 25. februāra
REZOLŪCIJA

LPF Dome, iepazinusies ar valdības Deklarācijas 8.punktā un LM sagatavotajā valdības Rīcības plāna 111.1 punktā paredzētajiem pasākumiem pensionāru nabadzības un ienākumu nevienlīdzības mazināšanai, ir pārliecināta, ka šie pasākumi būtiski nepalielinās pensionāru ienākumus un nenovērsīs arvien lielāka skaita pensionāru ienākumu nonākšanu zem nabadzības riska robežas, jo vidējās algas pieauguma temps valstī vairākkārt pārsniegs vidējās pensijas pieauguma tempu, kā tas ir noticis pēdējos gados. 2018. gadā zem nabadzības riska robežas bija ap 84%. pensionāru ienākumu pret 74% 2017. gadā.
Deklarācijā paredzētā pensiju indeksācija pēc pašreiz spēkā esošās likumdošanas palielinās ienākumu nevienlīdzības pieaugumu pašu pensionāru vidū un nesamazinās pensionāru nabadzības pieaugumu, par ko liecina 2018.gada 1.oktobra tā sauktā “neparedzēti lielā pensiju indeksācija”, pēc kuras pensionāru skaits ar ienākumiem zem nabadzības riska robežas pieauga par 10% pret 2017. gadu.
No 2018. gada 1. janvāra pensionāra ar iedzīvotāju ienākumu nodokli neapliekamais minimums bija noteikts par 20 eiro lielāks un sasniedza 250 eiro mēnesī, bet 2018. gada nabadzības riska robeža noteikta 405 eiro mēnesī, kā rezultātā ar nodokli 2018.gadā tika aplikti daudz trūcīgāki pensionāri kā 2017. gadā. Līdzīga situācija veidojas 2019. gadā, rezultātā tas palielinās pensionāru skaitu, kas saņem ienākumus zemākus par iztikai nepieciešamo.
Ņemot vērā, ka valdības Deklarācijā nav minēts neviens jauns mehānisms, kas mazinātu pensionāru ienākumu nevienlīdzības pieaugumu un lai novērstu tendenci, ka valstī pieaug maznodrošinātu iedzīvotāju skaits un pieņemtu lēmumus, kas patiesi vērsti uz ienākumu nevienlīdzības mazināšanu, LPF ierosina nekavējoties pie Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas izveidot apakškomisiju pensionāru problēmu risināšanai, pieaicinot tās darbā kompetentus valdības, sociālo zinātņu un pensiju organizāciju pārstāvjus.
LPF aicina 13. Saeimu uzņemties atbildību par situācijas uzlabošanu, panākot zem nabadzības riska esošo pensionāru ienākumu pieaugumu virs nabadzības riska robežas.

Rezolūcija pieņemta 2019. gada 25. februārī LPF Domes sēdē balsojot vienbalsīgi 92 pensionāru organizāciju pārstāvjiem.


Latvijas pensionāru sapulces
REZOLŪCIJA
2018. gada 25. novembrī

Latvijas pensionāru sapulce konstatē, ka neskatoties uz to, ka pēdējos gados pozitīvi risināti daudzi pensionāriem nozīmīgi jautājumi, t.sk. krīzes gados piešķirto pensiju pārrēķins, pensiju indeksācijas pilnveidošana, piemaksas pie pensijām palielināšana, pabalstu sistēmas pilnveidošana, veselības aprūpes jautājumu risināšana u.c., turpina pieaugt nabadzības risks vecākās paaudzes iedzīvotāju un invalīdu vidū, jo papildus ienākumi nespēj segt cenu pieaugumu precēm un pakalpojumiem.
Uzskatām, ka nabadzības mazināšanai turpat ceturtajai daļai Latvijas vēlētāju ir jākļūst par Saeimas un valdības galveno prioritāti.
1. Pieprasām LR Saeimas frakcijām neatliekami risināt jautājumus, kas ietverti pensionāru organizāciju priekšlikumos, to izskatīšanai izveidot pie Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Pensionāru jautājumu apakškomisiju, uzdodot tai priekšlikumu izvērtēšanai pieaicināt ministriju un sociālo zinātņu speciālistus.
2. Aicināt LR Saeimā ievēlētos politiķus nekavēties ar valdības veidošanu un 2019. gada budžeta pieņemšanu, nodrošināt iepriekšējās Saeimas pieņemto likumu grozījumu izpildi paredzētajos termiņos.
3. Lūgt LR Saeimas deputātus atbalstīt finansējuma piešķiršanu Latvijas pensionāru federācijai darbības nodrošināšanai un starptautiska Nordic plus Adult projekta līdzfinasējumam.
Latvijas pensionāru sapulces dalībnieki gaida politiķu priekšvēlēšanu solījumu pildīšanu un atgādina, ka lielas tautas daļas labklājība ir valsts nacionālās drošības garants.

Rezolūcija pieņemta Latvijas pensionāru sapulcē, piedaloties Latvijas pensionāru federācijas dalīborganizāciju 1154 pārstāvjiem 2018. gada 25. novembrī.


LPF Domes 2017. gada 20. februāra
REZOLŪCIJA

Pieaugot dzīves dārdzībai, pensionāru dzīves līmenis turpina pazemināties. Tikai pensiju indeksācijanespēj nodrošināt pensionāru ienākumu pieaugumu līmenī, kas saglabātu iespēju iegādāties preces un pakalpojumus iepriekšējā līmenī unapmaksāt paaugstinātos nodokļus.
Pēdējos desmit gados līdzekļi pensionāru ienākumu pieaugumam no valsts pamatbudžeta netika piešķirti, bet ekonomiskās krīzes gados valsts pamatbudžetam piekritīgi izdevumi – piemaksas pie pensijām, tika veikti no sociālās apdrošināšanas budžeta pensiju fonda uzkrājuma, samazinot togandrīz miljons eiro apmērā.
Šobrīd steidzamu risinājumu prasa vairāki pensionāriem nozīmīgi jautājumi - piemaksas pie pensijām par darba stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim palielināšana, pensiju neapliekamā minimuma paaugstināšana un citi, kas prasa papildus līdzekļus no valsts pamatbudžeta. Pensionāri nevar ilgstoši gaidīt uz valdības solījumu izpildi, jo ar katru gadu pieaug to pensionāru skaits, kuru ienākumi kļūst mazāki par nabadzības riska līmeni valstī.
Latvijas Pensionāru federācijas Domes sēdes dalībnieki visu Latvijas pensionāru vārdā KATEGORISKI PIEPRASA noteikt kā valsts prioritāti pensionāru nabadzības pieauguma apturēšanu un, sākot ar 2018.gadu, daļu no valsts budžeta pieauguma novirzīt pensionāru ienākumu straujākai palielināšanai.
Mēs aicinām valdību teikt NĒ pensionāru nabadzības pieaugumam turpmāk.
Rezolūcija pieņemta vienbalsīgi LPF Domes sēdē 2017. gada 20. februārī.