<-Atpakaļ

Šodien:

LPF Domes lēmumi

LPF Domes 2019. gada 25. februāra sēdes lēmums

1. Pieņemt LPF Domes rezolūciju. (Pielikumā)
2. Apstiprināt lēmumu par LPF kārtējā kongresa sasaukšanu š.g. 18. maijā. (Pielikumā).
3. Pieņemt zināšanai informāciju par pensionāriem nozīmīgu jautājumu risināšanu.

Latvijas Pensionāru federācijas lēmums
par kārtējā kongresa sasaukšanu

1. Sasaukt LPF kārtējo kongresu 2019. gada 18. maijā.
2. Apstiprināt delegātu skaitu no katras dalīborganizācijas - 2 cilvēkus.
3. LPF Kongresu sasaukt Rīgā, E.Birznieka-Upīša ielā 21 A, sākums plkst.11.00.
4. LPF reģionu un Rīgas pensionāru apvienībām līdz kongresam izvirzīt 2 kandidātus reģionu pārstāvībai LPF valdē.
5. Apstiprināt kongresa dienas kārtību:
• LPF Valdes ziņojums par darbību;
• LPF Revīzijas komisijas ziņojums;
• LPF Valdes vēlēšanas;
• LPF priekšsēdētāja un vietnieku vēlēšanas;
• LPF Revīzijas komisijas vēlēšanas.


LPF Domes 2018. gada 28. maija sēdes lēmums

Latvijas Pensionāru federācijas prasības partijām,
kas balotēsies LR 13. Saeimas vēlēšanās

Aicinām partijas un partiju apvienības savās darbības programmās iekļaut neatliekamu valsts vecākās paaudzes dzīves līmeņa paaugstināšanas pasākumus, kas aktuāli vismaz 300 tūkstošiem vēlētāju – pensionāru.
Politisko partiju un valdības praktiskajā darbībā noteikt prioritāti senioru problēmu risināšanai, panākot strauju nabadzības likvidēšanu pensionāru vidū, tādejādi izpildot Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) un Eiropas Komisijas (EK) rekomendācijas.
Pēc 13.Saeimas ievēlēšanas Saeimā pie Sociālo un darba lietu komisijas Pensiju lietu apakškomisiju, regulārai senioru jautājumu izskatīšanai un attiecīgu izmaiņu sagatavošanai likumdošanā.
Mērķtiecīgi izmantojot valsts sociālās apdrošināšanas un valsts budžeta iespējas, neatliekami risināt sekojošus jautājumus, kurus vairāku gadu garumā pieprasa risināt ceturtā daļa Latvijas iedzīvotāju – pensionāri:
• Vienādu minimālo kritēriju noteikšana palīdzības saņemšanai pensionāriem visās pašvaldībās;
• Pensiju indeksācijas mehānismu pilnveidošana ar mērķi kompensēt dzīves dārdzības pieaugumu un pensionāru labklājības līmeņa paaugstināšanos, pieaugot labklājības līmenim un vidējai algai valstī;
• Savlaicīgas un visiem pensionāriem pieejamas veselības aprūpes nodrošināšana;
• Pensionāra noteiktas platības dzīvokļa (mājas) un zemes īpašuma atbrīvošana no nekustāmā īpašuma nodokļa;
• Pensionāra ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamā minimumu noteikšana vismaz minimālās algas līmenī;
• Pensionāra patēriņa groza izstrādāšana, pielietojot to pensiju indeksācijas mehānismu pilnveidošanai;
• Pabalstu noteikšana maznodrošinātiem pensionāriem - vieniniekiem, apturot arvien lielāka skaita pensionāru – vieninieku pensiju nonākšanu zem nabadzības riska robežas.
• Piemaksu palielināšana par darba stāžu līdz 1996. gadam, panākot minimālās pensijas palielinājumu līdz minimālā ienākuma līmenim.
Latvijas pensionāru federācijas Dome 122 senioru organizāciju vārdā aicina partijas pirms Saeimas vēlēšanām publiski deklarēt apņemšanos pildīt šos uzstādījumus.
Dokuments pieņemts LPF Domes sēdē 2018.gada 28. maijā balsojot vienbalsīgi.


LPF Domes 2017. gada 29. maija sēdes lēmums

LPF Domes sēdes dalībnieki, noklausoties LR Saeimas koalīcijas partiju vadītāju atbildes uz LPF Valdes uzdotajiem jautājumiem, secina, ka 2018.gadā tiks atrisināti atsevišķi pensionāriem svarīgi jautājumi, tajā pat laikā LR 12.Saeimas laikā nav izdarītas izmaiņas likumdošanā, kas būtiski uzlabotu maznodrošināto pensionāru materiālo stāvokli. Joprojām turpina palielināties pensionāru skaits, kas dzīvo zem nabadzības riska robežas, sevišķi ātri materiālais stāvoklis pazeminās vientuļajiem pensionāriem, palielinās ienākumu nevienlīdzība starp strādājošajiem un pensionāriem, samazinās pensiju pirktspēja.
Latvijas pensionāru federācijas Dome vēlreiz vērš LR Saeimas uzmanību uz pensionāru materiālā stāvokļa uzlabošanas nepieciešamību, risinot nodokļu jautājumus nepieļaut, ka ar iedzīvotāju ienākuma nodokli tiek aplikti pensionāra ienākumi, kas mazāki par valstī noteikto minimālo algu.
LPF Dome pieprasa vistuvākajā laikā atrisināt jautājumus:
- par valsts veselības apdrošināšanas sistēmas izveidi;
- par pensiju indeksācijas pilnveidošanu;
- par nekustāmā īpašuma nodokļa atcelšanu noteiktas platības vienīgajam mājoklim;
- par piemaksas pie pensijām būtisku palielināšanu, ņemot vērā darba stāžu.


LPF Domes 2017. gada 20. februāra sēdes lēmums

1. Pieņemt zināšanai informāciju, ko sniedza LR Finanšu un Ekonomikas ministriju pārstāvji par gaidāmajām izmaiņām nodokļu politikā un gāzes tirgus atvēršanu.
2. Pieņemt rezolūciju ar prasību 2018. gadā valstī noteikt prioritāti pensionāru jautājumu risināšanai.
3. Atbrīvot no LPF Revīzijas komisijas locekļa pienākumiem Genovefu Broku sakarā ar veselības stāvokļa pasliktināšanos.
4. Pieņemt zināšanai informāciju par daudzdzīvokļu māju renovācijas iespējām.
5. LPF Valdei veikt pasākumus, lai sakārtotu avīzes “Latvijas Pensionārs” nogādāšanu LPF organizācijām.


Latvijas Pensionāru federācijas 20.01.2017.Domes sēdes
REZOLŪCIJA

Pieaugot dzīves dārdzībai, pensionāru dzīves līmenis turpina pazemināties. Tikai pensiju indeksācijanespēj nodrošināt pensionāru ienākumu pieaugumu līmenī, kas saglabātu iespēju iegādāties preces un pakalpojumus iepriekšējā līmenī unapmaksāt paaugstinātos nodokļus.
Pēdējos desmit gados līdzekļi pensionāru ienākumu pieaugumam no valsts pamatbudžeta netika piešķirti, bet ekonomiskās krīzes gados valsts pamatbudžetam piekritīgi izdevumi – piemaksas pie pensijām, tika veikti no sociālās apdrošināšanas budžeta pensiju fonda uzkrājuma, samazinot togandrīz miljons eiro apmērā.
Šobrīd steidzamu risinājumu prasa vairāki pensionāriem nozīmīgi jautājumi - piemaksas pie pensijām par darba stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim palielināšana, pensiju neapliekamā minimuma paaugstināšana un citi, kas prasa papildus līdzekļus no valsts pamatbudžeta. Pensionāri nevar ilgstoši gaidīt uz valdības solījumu izpildi, jo ar katru gadu pieaug to pensionāru skaits, kuru ienākumi kļūst mazāki par nabadzības riska līmeni valstī.
Latvijas Pensionāru federācijas Domes sēdes dalībnieki visu Latvijas pensionāru vārdā KATEGORISKI PIEPRASA noteikt kā valsts prioritāti pensionāru nabadzības pieauguma apturēšanu un, sākot ar 2018.gadu, daļu no valsts budžeta pieauguma novirzīt pensionāru ienākumu straujākai palielināšanai.
Mēs aicinām valdību teikt NĒ pensionāru nabadzības pieaugumam turpmāk.
Rezolūcija pieņemta vienbalsīgi LPF Domes sēdē 2017. gada 20. februārī.