<-Atpakaļ

Šodien:

LPF Valdes lēmumi

LPF valdes
2019. gada 13. maija lēmums

1. Pieņemt zināšanai informāciju, kuru sniedza LR veselības ministre I.Viņķele par plānotajām izmaiņām veselības aprūpes sistēmā.

2. Pieņemt zināšanai informāciju, kuru sniedza LR Saeimas deputāts R.Bergmanis par Eiroparlamenta vēlēšanām.

3. LPF atbalstīt projektu, kurš paredz senioru un invalīdu inovatīvas drošības sistēmas izveidi.

4. Apstiprināt priekšlikumus LPF 11. kongresa darba komisiju sastāvam un izdales materiālus kongresa delegātiem.


LPF valdes
2019. gada 8. aprīļa lēmums

1. Pieņemt zināšanai informāciju par PNB bankas sniegtajiem pakalpojumiem un priekšrocībām pensionāriem.

2. Nosūtīt informāciju LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas darba grupai ar LPF priekšlikumu prioritāri izskatīt jautājumus:
• Pensiju indeksācija ar vienādu summu eiro visām pensijām;
• Pārtraukt ar iedzīvotāju ienākuma nodokli aplikt pensionāru ienākumus, kas zemāki par nabadzības riska robežu;
• Vienādu pensionāru sociālās palīdzības kritēriju noteikšana visās pašvaldībās;
• Palielināt darba stāžu pensionārēm par bērnu izaudzināšanu;
• Noteikt griestus piemaksas piešķiršanai par darbu līdz 1996. gadam pensionāriem, kas pensionējušies pēc 2011. gada.

3. Pilnveidot LPF 11. kongresa darba reglamentu atbilstoši iesniegtajiem priekšlikumiem. Apstiprināt atbildīgos no LPF valdes par priekšlikumu sagatavošanu kongresa darba orgāniem – sekretariātu Māra Nāruka, redakcijas komisiju Jānis Felsbergs, delegātu reģistrāciju Mirdza Ķīle, revīzijas komisiju Anna Kudeiko.

4. Nosūtīt vēstuli visām dalīborganizācijām ar lūgumu nodrošināt avīzes “Latvijas Pensionārs” izplatīšanu un informācijas par LPF kongresa delegātiem nosūtīšanu federācijai.

5. Pieņemt zināšanai informāciju par tikšanos ar Tiesībsargu un Saeimas ZZS un Attīstībai/Par frakcijām.


LPF valdes
2019. gada 11. marta lēmums

1. Apstiprināt LPF kārtējā kongresa sagatavošanas plānu. LPF priekšsēdētājam A. Siliņam sagatavot priekšlikumus kongresa reglamentam un scenārijam izskatīšanai kārtējā LPF valdes sēdē.

2. Nosūtīt vēstuli Labklājības ministrijai ar priekšlikumiem izskatīšanai Senioru lietu padomē, t.sk. par pensiju indeksācijas kārtības izmaiņām, piemaksu palielināšanu par darbu līdz 1996.gadam, pensionāra neapliekamā minimuma palielināšanu un palīdzību vientuļajiem pensionāriem ar zemiem ienākumiem.

3. Aicināt LPF dalīborganizācijas patstāvīgi risināt jautājumu par ikmēneša avīzes “Latvijas Pensionārs” saņemšanu LPF birojā Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31 nepieciešamajā daudzumā, lai informācija būtu pieejama visiem novada, pagasta, pilsētas pensionāriem.

4. Pieņemt zināšanai informāciju par tikšanos ar Labklājības ministrijas Parlamentāro sekretāru.


LPF valdes
2019. gada 14. janvāra lēmums

1. Pieņemt zināšanai informāciju par medikamentu iegādi “Mēness aptiekā” ar pēcapmaksu PNB bankā. Informāciju ievietot LPF mājaslapā.
2. Turpināt avīzes “Latvijas Pensionārs” izdošanu izmantojot LPF finanšu resursus un piesaistot finanses ar projektu palīdzību.
3. Apstiprināt LPF pasākumu plānu darbībai līdz kārtējam LPF kongresam 18. maijā.
4. Pieņemt zināšanai informāciju par iespēju iepazīties ar siltuma zudumu mērījumiem Ādažos, Tukumā un Rīgā. Informāciju ievietot LPF mājaslapā.
5. Aicināt seniorus ņemt dalību parakstu vākšanas akcijā par tautas nobalsošanu, kuru organizē Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā.
6. LPF Valdei sagatavot materiālus lēmumam par kārtējo LPF kongresu apstiprināšanai Domes sēdē 25. februārī.
7. LPF Valdei uzsākt darbu Latvijas senioru ansambļu sadziedāšanās svētku organizēšanai 2019. gada vasarā un Latvijas pensionāru sapulcei Rīgā septembrī.

LPF valdes
2018. gada 12. novembra lēmums

1. Pieņemt zināšanai Ēku saglabāšanas un energotaupības biroja informāciju par daudzdzīvokļu māju renovēšanu.

2. Uzdot LPF valdei sagatavot Latvijas pensionāru sapulces 2018. gada 25. novembrī rezolūcijas projektu.

3. LPF Valdes sēdi decembrī organizēt 17. decembrī.

4. Pieņemt zināšanai informāciju:
- par Senioru rokdarbu Ziemassvētku tirdziņu Rīgas centrālajā dzelzceļa stacijā no 18.12.-22.12,
- par pasākumiem avīzes „Latvijas Pensionārs” redaktora atrašanu,
- par firmas „Atvadas” piedāvājumu,
- par Norvika bankas vārda maiņu.

5. Dāvinājumu LR Saeimai (adītu cimdiņu motīvu) pasniegt š.g. 22. novembrī.


LPF valdes
2018. gada 8. oktobra lēmums

1. Uzņemt Latvijas Pensionāru federācijā Preiļu novada pensionāru biedrību.

2. Organizēt Latvijas pensionāru sapulci š.g. 25. novembrī Rīgas nacionālajā sporta manēžā. Uzaicināt uz sapulci visas LR 13.Saeimā ievēlētās partijas.

3. Apstiprināt jautājumus LR 13.Saeimas frakcijām un lūgt sniegt atbildes līdz š.g. 10. novembrim, lai apspriestu tās sapulcē kopā ar frakciju pārstāvjiem. (Skatīt zemāk)

4. Rekomendēt darbam Memoranda padomes konkursa komisijā Imantu Burvi.

5. Pieņemt zināšanai informāciju par projekta “Vecums nav šķērslis” virzību. Uzdot Rīgas pensionāru organizācijām ņemt dalību projekta realizācijā, aprobējot sagatavotos materiālus.

6. Pieņemt zināšanai informāciju no firmas “Banknote”.

LPF jautājumi LR 13. Saeimas frakciju pārstāvjiem

Vai Jūsu LR Saeimas frakcija, sastādot darbības plānu parlamentā un veidojot 2019. gada un sekojošo trīs gadu valsts budžetu, atbalstīs:

• Prioritātes noteikšanu pensionāru dzīves līmeņa uzlabošanai un nabadzības riska likvidēšanai vecākās paaudzes iedzīvotāju vidū?
• Pensionāru jautājumu apakškomisijas izveidi pie Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas?
• Saprašanās memoranda noslēgšanu ar Latvijas pensionāru federāciju, paredzot nodrošināt katram pensionāram ienākumus vismaz nabadzības riska līmenī?
• Vienādu bāzes kritēriju noteikšanu likumdošanā sociālās palīdzības saņemšanai maznodrošinātajiem pensionāriem neatkarīgi no viņu deklarētās dzīves vietas?
• Pensionāra iztikas groza izstrādi tuvākā gada laikā un tā piemērošanu pensiju jautājumu risināšanai un sociālās palīdzības sniegšanai?
• Veselības aprūpes pakalpojumupieejamību pensionāriem, t.sk. endoprotezēšanas, kataraktas operāciju, zobu protezēšanu u.c.?
• Pensionāru ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamā minimuma noteikšanu nabadzības riska līmenī 2019. gadā, bet sākot ar 2020. gadu minimālās algas līmenī?
• Pensionāra noteiktas platības vienīgā mājokļa un zemes atbrīvošanu no nekustāmā īpašuma nodokļa?
• Piemaksas par darba stāžu līdz 1996. gadam piešķiršanu visiem pensionāriem kas pensionējas pēc 2012. gada?
• Vienreizēja ikgadēja pabalsta minimālās pensijas apmērā piešķiršanu vientuļajiem pensionāriem ar zemiem ienākumiem?
• Trūcīgās personas ienākuma līmeņa noteikšanu ne mazāku par 200 eiro mēnesī?
• Pensiju indeksācijas pilnveidošanu indeksējot pensijas vienādā līmenī visiem pensionāriem atkarībā no patēriņa groza un vidējās algas pieauguma?

Latvijas Pensionāru federācijas Valde būs pateicīga, ja sniegsiet atbildes uz jautājumiem līdz š.g. 10. novembrim, lai tās konstruktīvi apspriestu ar frakciju pārstāvjiem Latvijas pensionāru sapulcē, kura notiks š.g. 25. novembrī Rīgas nacionālajā sporta manēžā Kojusalas ielā 9. Sapulces sākums plkst. 11.00.


LPF valdes
2018. gada 10. septembra lēmums

1. Uzņemt Latvijas Pensionāru federācijā Smārdes senioru biedrību “Sarma”.

2. Nosūtīt atklāto vēstuli Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei par nepietiekamu seniorus interesējošu jautājumu atspoguļošanu valsts masu medijos.

3. Valdes locekļiem, kas atbildīgi par reģionu organizācijām veikt darbības, lai saņemtu adītu cimdu paraugus no visām LPF organizācijām dāvinājuma sagatavošanai uz valsts 100-gadi.

4. Pieņemt zināšanai informāciju, ko sniedza Latgales reģiona pensionāru apvienības priekšsēdētāja H. Piziča.

5. Pieņemt zināšanai, ka avīzes “Latvijas Pensionārs” organizators Aivars Meija, sakarā ar balotēšanos LR 13. Saeimas vēlēšanās, pārtraucis darbību LPF. Valdes locekļiem sniegt priekšlikumus par avīzes redaktora kandidatūru.


LPF valdes
ATKLĀTĀ VĒSTULE
Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei

Latvijas Pensionāru federācija (LPF) 2018.gada 18. augustā organizēja pirmos Latvijas senioru ansambļu sadziedāšanās svētkus “Latvijas seniori – valsts simtgadei”, kuros piedalījās 42 ansambļi no Latgales, Vidzemes, Kurzemes un Zemgales ar vairāk par 500 dalībniekiem. Svētki norisinājās K. Ulmaņa piemiņas muzejā “Pikšas” Dobeles novadā. Daudzi seniori un to organizācijas pauž neizpratni un sašutumu par to, ka valsts masu mēdiji nesniedza nekādu informāciju par vecākajai paaudzei nozīmīgo pasākumu, neraugoties uz to, ka LPF nosūtīja informāciju par šo pasākumu BNS, LETA, valsts televīzijai un radio.

Seniori uzskata, ka valsts masu mēdiji velta senioru dzīves atspoguļojumam nepiedodami maz uzmanības, aizmirstot, ka pensionāriem svarīgi nav tikai pensiju un pabalstu jautājumi. Seniori ņem aktīvu dalību dažādu sabiedrisko organizāciju aktivitātēs, tajā skaitā dziesmu svētku sagatavošanā, latvisko tradīciju izkopšanā, jaunatnes izglītošanā. Praktiski nekāda informācija valsts iedzīvotājiem netiek sniegta par senioru dalību starptautiskās sacensībās, kurās Latvijas pārstāvji izcīna pasaules un Eiropas čempionātu medaļas (basketbols, volejbols u.c.), senioru skatījumā nepiedodami maz ir tematisku raidījumu radio un televīzijā par vecāko paaudzi interesējošām tēmām. Par situāciju ar pensionārus interesējošu jautājumu nepietiekamu atspoguļošanu valsts masu mēdijos Latvijas pensionāru federācija pauda nostāju 2015.gadā, pieņemot attiecīgu rezolūciju.

Latvijas Pensionāru federācijas Valde, ceturtās daļas valsts iedzīvotāju vārdā, lūdz turpmāk pievērst lielāku uzmanību jautājumiem, kas svarīgi pusmiljonu lielajai valsts pensionāru saimei.

Vēstules teksts pieņemts LPF Valdes sēdē 2018. gada 10. septembrī


LPF valdes
2018. gada 11. augusta lēmums

1. Pieņemt zināšanai, ka LR 13. Saeimas vēlēšanās balotējas:
- Andis Ozoliņš LPF Valdes loceklis “No sirds Latvijai”
- Aivars Meija LPF avīzes “Latvijas Pensionārs” organizators “Saskaņa”
- Arnis Vērzemnieks iniciatīvas “Pensija bez nodokļiem” organizators ZZS.

2. Nosūtīt visām partijām, kas balotējas LR 13. Saeimas vēlēšanās LPF prasības, kas pieņemtas LPF Domes sēdē š.g.26. maijā.

3. Atbildīgajiem par reģionu senioru ansambļiem līdz š.g. 12. augustam sniegt galīgo informāciju par repertuāru sadziedāšanās svētkos “Pikšās”.

4. Septembrī plānoto Latvijas pensionāru sapulci organizēt pēc LR Saeimas vēlēšanām, uzaicinot tajā piedalīties visas Saeimā ievēlētās partijas un to apvienības.


LPF valdes
2018. gada 14. maija lēmums

1. LPF Domes sēdes darba kārtībā iekļaut jautājumus par sadarbības memorandu izpildi (uzaicināti Saskaņas, ZZS un Nacionālās apvienības frakciju pārstāvji) un par LPF uzstādījumiem partijām, kas startēs 13. Saeimas vēlēšanās.

2. Atkārtoti lūgt reģionu pārstāvjus un LPF dalīborganizācijas steidzami sniegt informāciju par dalību Senioru sadziedāšanās svētkos š.g. 18. augustā Dobeles novada “Pikšās”.

3. Apstiprināt LPF priekšsēdētāja vietnieci Dzintru Žildi par LPF pārstāvi NVO samitā LR Saeimā š.g. 1. jūnijā.

4. Lūgt LR Veselības ministriju sagatavot informatīvu materiālu visiem veselības pakalpojumu sniedzējiem par valsts nodrošinātajiem pakalpojumiem pensionāriem.


LPF valdes
2018. gada 9. aprīļa lēmums

1. Pieņemt zināšanai informāciju, ko sniedza LR Finanšu ministrijas pārstāvji par iespējām realizēt OECD rekomendācijas pensiju jautājumos.

2. Pieņemt paziņojumu par elektroenerģijas obligāto iepirkuma komponenti (OIK) (Skatīt zemāk).

3. Organizēt LPF Valdes izbraukuma sēdi š.g. 11. jūnijā Dobeles pensionāru biedrībā.

4. Sadziedāšanās svētku komisijas atbildīgajiem par reģioniem līdz š.g. 23. aprīlim sniegt LPF informāciju par iespējamo dalībnieku skaitu.

5. Ierosināt izskatīšanai Senioru lietu padomē (SLP) jautājumu par OECD rekomendāciju pensiju jautājumos realizāciju.

LPF Valdes paziņojums

Valsts enerģētikas politika, ieviešot obligātā iepirkuma komponenti (OIK), ir padarījusi neprognozējamus izdevumus maksai par elektroenerģiju, radot situāciju, ka vecākās paaudzes iedzīvotāji daudzos gadījumos ir spiesti atteikties no elektroenerģijas lietošanas nepieciešamajā apjomā. OIK turpinām maksāt par elektroenerģiju, kurai nav nekāda sakara ar atjaunojamiem un valsts iekšējiem energoresursiem (ūdens, vējš, saule).

Latvijas pensionāru federācija aicina valdību nekavējoši veikt pasākumus lai pārskatītu OIK politiku un atgrieztu iedzīvotājiem pārmaksātās summas.

Paziņojums pieņemts Latvijas pensionāru federācijas Valdes sēdē 2018. gada 9. aprīlī.


LPF valdes
2018. gada 15. janvāra lēmums

1. Pieņemt zināšanai informāciju par LR Tiesībsarga J.Jansona darbību nabadzības mazināšanā.

2. Apstiprināt par LPF pārstāvi SIPKK Jāni Felsbergu un par pārstāvja aizvietotāju Imantu Burvi.

3. Organizēt starptautisku zinātniski – praktisku konferenci par Latvijas pensiju sistēmas funkcionēšanu 2018.gada 26. maijā.

4. Noteikt pārstāvniecības normu Latvijas senioru ansambļu sadziedāšanās svētkiem 2018.gada septembrī – pieci ansambļi no katra Latvijas reģiona Latgales, Vidzemes, Zemgales, Kurzemes un Rīgas.

5. Lūgt LPF dalīborganizācijas ņemt dalību rokdarbu izgatavošanā LPF dāvanai valsts simtgadei.

6. Sakarā ar Rīgas apriņķa pensionāru apvienības 25 gadu jubileju apbalvot ar LPF Goda rakstiem apvienības aktīvistus.

7. Iegādāties LPF vajadzībām LPF Revīzijas komisijas priekšsēdētājas A.Kudeiko grāmatu “Rit atmiņu kamoliņš tālāk” aktīva apbalvošanai.

8. Pieņemt zināšanai informāciju par Latvijas represēto apvienības iniciatīvu parakstu vākšanai par atbalstu vientuļajiem pensionāriem, tikties ar apvienības pārstāvjiem šajā jautājumā.

9. Pieņemt zināšanai informāciju par pensionāru nodarbinātības projekta virzību un sarunām ar Rīgas domi par senioru tautas universitātes izveidi.


LPF valdes
2017. gada 13. novembra lēmums

1. Uzņemt Latvijas pensionāru federācijā Aglonas novada senioru biedrību, Riebiņu pagasta senioru biedrību “Riebiņu varavīksne”, Aglonas novada Grāveru pagasta invalīdu un pensionāru biedrību “GR-AVOTI”, biedrību “Vārkavas novada pensionāri.

2. Piedāvāt Latvijas senioru kopienu apvienībai slēgt sadarbības līgumu, paredzot vienotu rīcību pensionāriem svarīgu jautājumu risināšanā.

3. Apturēt darbību Latvijas pretnabadzības tīkla organizācijā “EAPN Latvija” līdz turpmākajam lēmumam. Informēt par to masu medijus.

4. Turpināt darbu pie LPF informatīvā biļetena izdošanas sabiedrības integrācijas veicināšanai.

5. Pieņemt zināšanai informāciju par LPF 25. gadu jubilejas pasākuma organizēšanas gaitu.


LPF valdes
2017. gada 14. augusta lēmums

1. Pieņemt zināšanai informāciju par LR Saeimā pieņemtajiem likumu grozījumiem un Latvijas darba devēju konfederācijas (LDDK) prezentāciju par nodokļu reformu.

2. Organizēt 2017. gada 16. septembrī Rīgā Latvijas senioru sapulci par nabadzības mazināšanu un veselības aprūpes nodrošināšanu. Pirms sapulces un tās laikā vākt parakstus par prasībām LR Saeimai un valdībai. Nosūtīt informāciju par pasākumu visām pašvaldībām ar lūgumu atbalstīt pensionāru delegāciju ierašanos uz sapulci.

3. Nosūtīt vēstuli sadarbības partnerim "Latvijas aptieka" par avīzes “Latvijas Pensionārs” izdošanu.

4. Organizēt 2017. gada 25. novembrī svinīgu pasākumu LPF 25 gadu dibināšanas jubilejā.


LPF valdes
2017. gada 8. maija lēmums

1. Uzņemt Latvijas pensionāru federācijā Pļaviņu novada Aiviekstes pagasta pensionāru biedrību “Ābeļziedi”.
2. Nosūtīt LR Saeimas koalīcijas frakcijām jautājumus LPF Domes sēdei 2017. gada 29. maijā.
3. Nosūtīt informāciju KNAB par iespējamu slēptu priekšvēlēšanu reklāmu avīzes “Latvijas Pensionārs” pielikumā “Labai dzīvošanai”. Vēlreiz brīdināt sadarbības partnerus “Latvijas aptieku” par šādas informācijas publicēšanas LPF izdevumā nepieļaujamību.
4. Pieņemt zināšanai informāciju par Senioru lietu padomes darbu.


LPF valdes
2017. gada 10. aprīļa lēmums

1. Pieņemt zināšanai informāciju par izmaiņu likumā par valsts pensijām virzību LR Saeimā. Nosūtīt vēstuli LR valdībai un Saeimai ar LPF Valdes viedokli par nabadzības riska mazināšanu pensionāru vidū. (Vēstuli varat lasīt šeit ->)
2. Uzaicināt uz kārtējo LPF Domes sēdi Saeimas koalīcijas frakciju vadītājus lai apspriestu pensionāru materiālā stāvokļa uzlabošanas jautājumus.
3. Iekļaut avīzes “Latvijas Pensionārs” redakcijas sastāvā P. Jansonu, A. Ružāni, A. Verzi, A. Vīganti un A. Ozoliņu.
4. Rekomendēt visām pensionāru reģionālajām apvienībām organizēt konferences par pensionāru materiālā stāvokļa uzlabošanas jautājumiem.


LPF valdes
2017. gada 13. marta lēmums

1. Atbilstoši LPF Statūtiem, piedāvāt Latvijas senioru alianses vadītājam J.Janiševam vērsties LPF ar priekšlikumu par iestāšanos LPF vai sadarbības līguma slēgšanu.

2. Pieņemt zināšanai informācijas par Saeimas izveidotās darba grupas lēmumiem pensionāru materiālā stāvokļa uzlabošanai, par iespējamu pensiju 2. līmeņa fondu izmantošanu valsts ceļu sakārtošanā, par avīzes „Latvijas Pensionārs” izplatīšanu.

3. Uzticēt izveidot LPF darba grupas:
· Rīgas senioru ansambļu sadziedāšanās svētku organizēšanai – Brigitai Ripai;
· LPF 25 gadu jubilejas starptautiskas konferences par pensijām organizēšanai – Jānim Felsbergam;
· Latvijas senioru ansambļu skates organizēšanai 2018.gadā – Dzintrai Žildei.

4. Organizēt tradicionālo Lieldienu tirdziņu Rīgas centrālajā stacijā no šī gada 13. līdz 16. aprīlim. Interesentiem dalību pieteikt caur pensionāru biedrībām.