<-Atpakaļ

Šodien:

Radoši seniori

Līgo Ogres pensionāres

Ogres K/C folkloras kopas „Artava” pensionārēm Līgo svētku ielīgošana bija ļoti ražena.

Vispirms šī gada 17. jūnija pievakarē devāmies uz Suntažu pagasta skaisto centru, lai svinētu Ogres novada teātra dienas. Pēc dziedātāju un dejotāju koncerta, jaunajā estrādē, kur mēs uzstājāmies ar līgo dziesmām, notika teātra izrāde mūsu mīļās „Skroderdienas Silmačos” Ogres Tautas teātra 50 gadu jubilejas iestudējums, režisors Jānis Kaijaks. R.Blaumaņa izrādi var skatīties vai simts reizes, bet sajūsmai nav robežu. Paldies Ogres novada Kultūras centra direktorei Antrai Purviņai, Suntažu kultūras nama direktorei Dzidrai Sproģei un Ogres Tautas teātrim. Piedalījās arī pārējo pagastu kolektīvi.

„Artava” dzied pirms uzveduma „Skroderdienas Silmačos”
„Artava” dzied pirms uzveduma „Skroderdienas Silmačos”

21. jūnijā pusdienu saulītes sveicinātas, ar ziediem un vainagiem galvās devāmies uz Ogres rajona slimnīcas Sociālās aprūpes nodaļu, lai kopā ar tās dalībniekiem ielīgotu Jāņus. Izdziedājām līgo un apdziedāšanas dziesmas, izvedām rotaļu „Pinu, pinu vainagu”, iesaistot aprūpes nodaļas spējīgākos dalībniekus. Uzdāvinājām ziedu pušķus. Saņēmām mīļu paldies no šo mīļo cilvēku sirdīm par to, ka ienesām stariņu saules un mīļas atmiņas par viņu jaunības dienu Līgo svētkiem. Daudzi dziedāja mums līdzi.

Artava viesojas Ogres rajona slimnīcas Sociālās aprūpes nodaļā

Artava viesojas Ogres rajona slimnīcas Sociālās aprūpes nodaļā
"Artava" viesojas Ogres rajona slimnīcas Sociālās aprūpes nodaļā

Paldies, slimnīcas aprūpes nodaļas darbiniekiem par sirds siltumu un mīlestību, ar kādu tiek gādāts par šiem cilvēkiem!

Tās pašas dienas vakarpusē kopā ar pārējiem Ogres iedzīvotājiem, ar autobusu braucām uz Ogres novada Plāteres pilskalnu, lai ielīgotu Jāņus, kā līgoja sirmā senatnē. „Artavas” dalībnieces, vadītājas Benitas Špakovskas vadībā, nopinām garu ozola lapu vītni, ko aplikām apkārt ugunskura vietai.

Ugunskuru iededza jaunais Ogres novada domes priekšsēdētājs Egīls Helmanis ar pārējiem domes darbiniekiem, piedaloties jaunajai deputātei Ogres K/C direktorei Antrai Purviņai un „Artavas” mākslinieciskajam vadītājam, Latvijas folkloras biedrību priekšsēdētājam Andrim Kapustam.

Liesmoja ugunskurs, mirdzēja degošas lāpas, dimdēja deju grīda, skanēja līgo dziesmas un turpat saimnieces sēja Jāņu sieru, ko visi dabūja nogaršot.

Ceļā uz mājām mūs pavadīja nakts tumsā klejojošie Plāteres pilskalna gari un pie apvāršņa zeltīta pamale, jo drīz saules stari modinās brūno kameni, lai tā sasveicinātos ar baltajām margrietiņām.

Nākamā dienā ceļš „Artavas” dalībniecēm veda uz Lapmežciema kultūras nama plašo estrādes laukumu. Arī Ogres K/C „Danču kluba” dejotāji guva sasniegumus deju mākslā. Neskatoties uz knišļu dzēlīgiem uzbrukumiem, dziedājām braši līgo un apdziedāšanās dziesmas un izpelnījamies atzinības rakstu.

Tā pāri kalniem, pāri mūsu mūža dienām aizskanēja kārtējie Līgo svētki. Plāteres pilskalnu apvij balto margrietiņu ziedošās pļavas, bet augstās pilskalna nogāzes līgojās ziedošo paparžu ieaijātas.

Arī pensionāriem vēl nav par vēlu pameklēt papardes ziedu! Labu veiksmi un priecīgus Līgo!

Anna Kudeiko
2017. gada 23. jūnijā