<-Atpakaļ

Šodien:

Radoši seniori

Anna Kudeiko

Nāks rudentiņis...

Nāks rudentiņis, būs barga ziema,
Jau saules dieniņas aiz tāla ciema…

Šo dziesmu vecākās paaudzes koristi ir dziedājuši Ogres K/N korī „Atvasara”, Adas Jurjānes un Dainas Raķēcičas laikā, korī „Kamene” diriģenta Aivara Baloža un Paula Kveldes vadībā, un Ogres K/C folkloras kopā „Artava”, mākslinieciskais vadītājs Andris Kapusts.

Jūsmojot par šī gada košo, zeltaino rudentiņu, nudien būtu jāmaina dziesmai vārdi, jo saules dieniņas nav aiz tāla ciema, bet tepat mūsu Ogrē, mūsu Latvijā. Vēl nepiedzīvots silts, saulains, un ar spožo lapu zeltu apgleznots mūsu ilgais rudentiņis soļo pretī Latvijas simtgadei.

Man no piektā stāva dzīvokļa loga paveras uz Ogres vecupes ūdens virsmas romantisks tiltiņš. Šo sestdienu aizgājām aplūkot šo jaunumu, bet bijām ļoti pārsteigti. Uzskates stendā vēstījums par Ogres vecupi senos laikos. Visā vecupes krastmalas garumā no vienas vecupes pārejas līdz otrai izveidota brīnišķīga pludmale.

Karstajā vasarā nebija laika aiziet un palūkoties, jo bija jāizvelk no zemes dzīlēm pēdējā ūdens pilīte, lai glābtu puķes un pārējo dārza dzīvību.

Jau bija pievakare, bet pludmalē un uz tiltiņa, kuram bija vairākas glītas kāpnītes, lai iekāptu ūdenī, bija daudz apmeklētāju. Apkārt tiltiņam draudzīgi peldējās skaistas pīles, bet tālāk spārnus sveicienam vicināja vecupes saimnieki divi balti gulbji.

Pārsteidza lielais vairums dažādu sporta un spēļu stendu, soliņi, akmeni, lielas, skaistas, vairākas ģērbtuves. Visu pārējo es pat nevaru nosaukt, jo nezinu pareizos nosaukumus. Šito, brīnumu! Paplašināta atpūtas zona, dekoratīvi izvietoti lieli, lauku akmeni, ūdenī līgojās garas, kuplas niedres, un skan bērnu rotaļu un sporta nodarbību čaloņa.

Viss skaistums ir Ogres novada domes izdomas un darba rezultāts. Paldies, Ogres novada domes priekšsēdētājam Egīlam Helmanim un pārējiem domes deputātiem, jo viss redzamais liecina, ka domāts par bērnu, jauniešu, pensionāru un pārējo Ogres iedzīvotāju labklājību, veselību, atpūtu, dzīves prieku un skaisti sakopto dabas stūrīti. Paldies, visu vārdā!

Arī Ogres novads Valsts simtgadi sagaidīs ar daudziem, labiem padarītiem darbiem un vērtīgiem pārsteigumiem.

Kas nav apmeklējis Ogres vecupes krastmalā izveidoto kolosālo sporta un atpūtas kompleksu, pēdējais laiks to izdarīt.

Ogres ilggadēja iedzīvotāja Anna Kudeiko
2018. gada rudenī