<-Atpakaļ

Šodien:

Par mums

Latvijas Pensionāru federācijas
2017. gada darba plāns

Nr.p.k. Pasākums Datums Atbildīgais Piezīmes
1. LPF Domes sēdes 20.02; 29.05. LPF Valde LU Mazā aula
2. Latvijas pensionāru organizāciju pārstāvju sapulce Rīgā 16.09. LPF Valde
3. LPF 25 gadu dibināšanas pasākums 25.11. LPF Valde LABS zāle (pēc atsevišķa plāna)
4. LPF Valdes sēdes - katra mēneša otrā pirmdiena A.Siliņš 317.telpa
5. LPF izbraukuma Valdes sēde 12.06. A.Siliņš
6. Akcijas LPF priekšlikumu realizācijas atbalstam Visu periodu LPF Valde
7. Tikšanās ar LR Finanšu, Veselības un Labklājības ministriem Valdes un Domes sēdes A.Siliņš
8. Aktivitātes saistībā ar pašvaldību vēlēšanām Reģionu pārstāvji Dalīborganizācijas
9. Tikšanās ar LDDK, LABS un LPS vadību 2017.gada 1.ceturksnis A.Siliņš LPF Valdes locekļi
10. Dalība LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas darba grupā Visu gadu A.Siliņš Valdes deleģēti pārstāvji
11. Tikšanās ar pensionāru organizāciju vadītājiem, kas nav LPF biedri Marts A.Siliņš LPF komisiju vadītāji
12. Avīzes “Latvijas Pensionārs” izdošana Visu gadu Redaktors
13. Informatīvā biļetena krievu valodā izdošana Reizi ceturksnī
14. Bukleta “LPF 25 gadi” sagatavošana
15. Tradicionālo senioru tirdziņu organizēšana Lieldienas un Ziemassvētki Dz.Žilde Kopā ar LDZ
16. Senioru ansambļu sadziedāšanās svētki Oktobris
17. LPF mājas lapas uzturēšana Visu gadu G.Rāzena
18. Starptautiskās aktivitātes V.Lāzo
19. LPF oficiālas simbolikas izgatavošana