<-Atpakaļ

Šodien:

Aktualitātes

Aktualitātes Ogres pensionāru biedrībā

Ogres pensionāru biedrības valde aizvadītajā 2016. gadā ir veikusi zināmu darbību, par ko liecina 2017. gadā 24. martā atskaites – vēlēšanu pensionāru biedrības biedru kopsapulce.

Atskaites sapulcē ar plašu ziņojumu atskaitījās Ogres pensionāru biedrības priekšsēdētājs Jānis Staudžs un pārējie valdes locekļi.
Ogres pensionāru biedrība
Ogres pensionāru biedrības priekšsēdētājs Jānis Staudžs un pārējie valdes locekļi

J.Staudžs atzīmēja, ka patreiz biedrībā ir reģistrēti 332 biedri. Iepriekšēja valde ievēlēta 2014. gada 19. martā 9 valdes locekļu un 3 revīzijas komisijas locekļu sastāvā.

Veicamie pienākumi bija sadalīti valdes locekļu starpā. Kopā sasaukta 31 valdes sēde. Trīs reizes valde piedalījusies LPF rīkotajos kongresos, vairākas reizes piedalījās dažādos protesta mītiņos un semināros. Atskaites periodā sarīkotas 17 ekskursijas gan pa Latviju, gan pa Lietuvu.

Biedrībā aktīvi darbojās vairāk kā 30 gadus rokdarbu pulciņš „Kamolītis”, kurā darbojās 21 rokdarbniece. „Kamolītis” aktīvi piedalās LPF rīkotajos gada tirdziņos Rīgā. Bez tam bieži tiek rīkotas izstādes-pārdošanas Ogrēs Kultūras centrā un piedalās visos pilsētas rīkotajos gadatirgos.

Pensionāri aktīvi piedalās nūjošanas nodarbībās un citās sporta sacensībās Ogres sporta stadionā. Notiek pensionāru veselības vingrošana bez maksas.

Divas reizes gadā tiek rīkoti svinīgi pasākumi, kuros tiek sveikti jubilāri. Bez tam tiek rīkoti svinīgi groziņu pasākumi pie labi organizētiem pašdarbības priekšnesumiem, pie labas deju mūzikas un dažādām rotaļām. Apmeklētāju skaits pārsniedz 300 dalībniekus. Visus pasākums atbalsta Ogres novada pašvaldība, Kultūras centrs.
Ogres pensionāru biedrība
Ogres novada domes priekšsēdētāja vietniece Ilga Vecziediņa un LPF revīzijas komisijas priekšsēdētāja Anna Kudeiko

Pasākumos ir viesojušies LPF valdes priekšsēdētājs Andris Siliņš, vietniece Dzintra Žilde un valdes locekle Ārija Šekstello un pastāvīga pārstāve Ogrē dzīvojoša LPF Revīzijas komisijas priekšsēdētāja A.Kudeiko.

Ogres novada dome ir iedalījusi telpas 2 reizes nedēļa pensionāru saietiem, dažādām spēlēm un nodarbībām.

Ogres pensionāri 2015.gadā piedalījās konkursā un radās iespēja iegādāties datoru, televizoru, trenažierus un galda spēles. Šīs telpas pastāvīgi izmanto rokdarbu pulciņš ar pastāvīgo rokdarbu izstādi. Šinīs telpās notiek lekcijas par ārzemju ceļojumiem, ko lasa Ogres novada sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs N.Sapožnikovs.

Katru gadu pensionāri aktīvi piedalās pavasara sakopšanas darbos.

Pensionari, kuri sasnieguši 90 gadus var par brīvu piedalīties visos rīkotajos pasākumos.

Pensionāru aktivitātes tiek atspoguļotas laikraksta „Ogres vēstis visiem”. Paldies galvenajai redaktorei Dzintrai Mozulei, laikraksta „Ogrēnietis” galvenajam radaktoram N.Sapožnikovam un Ogres novada domei.

Pēc ziņojuma apspriešanas, tika izvirzīti kandidāti jaunajai Pensionaru biedrības valdei. Atklāti balsojot valdē tika ievēlēti 9 valdes locekļi un viens revīzijas komisijā.

Jaunievēlētā valde par Pensionaru biedrības valdes priekšēdētāju trešo reizi ievēlēja Jāni Staudžu.

Jānis Staudžs pateicās visiem bijušajiem valdes locekļiem par aktīvo darbību aizgājušajā periodā. Sevišķi uzslavējot Broņislavu Brokāni, kura valdes darba nostrādājusi 24 gadus.
Ogres pensionāru biedrība
Broņislava Brokāne

Sapulces dalībnieki novēlēja labu veiksmi jaunievēlētai Valdei un priekšsēdētājam Jānim Staudžam, risinot turpmākā darba jautājumus 2017. gadā un turpmāk.

Ogres pensionāru biedrības priekšsēdētājs Jānis Staudžs