<-Atpakaļ

Šodien:

Aktualitātes

Ēku saglabāšanas un energotaupības biroja (ESEB)
rubrika

Latvijas pensionāru aktivitātes
Energoefektivitātes pakalpojuma līguma apzināšanā

Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs (ESEB) ir uzsācis tikšanās kampaņu ar Latvijas Pensionāru biedrībām, lai skaidrotu par visaptverošu ēku atjaunošanu ar mērķi samazināt siltumenerģijas patēriņu, uzlabojot ēku kvalitāti, finansējumu, galvenokārt, gūstot no siltumenerģijas ietaupījuma ar Energoefektivitātes pakalpojuma līgumu (EPC).

2018.gada 26.aprīlī Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs (ESEB) projekta Accelerate SUNShINE ietvaros organizēja pieredzes apmaiņas braucienu uz Rīgu, lai iepazītos ar visaptveroši atjaunoto ēku Rīgā, Mastu ielā 8/1. Šai pasākumā piedalījās projekta partneru Tukuma novada un Jūrmalas pilsētas Pensionāru biedrību pārstāvji. ESEB pārstāvji iepazīstināja ar darbiem, kas veikti mājas visaptverošā atjaunošanas jomā un atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem. Pensionāri bija apmierināti par uzņemšanu un ekskursiju, kurā guva jaunu pieredzi.

Maijā tika organizēta ESEB pārstāvju tikšanās ar Jūrmalas Pensionāru biedrību Majoros, Jomas ielā 4 un jūnijā - ar Tukuma pilsētas Pensionāru biedrību Tukumā, Talsu ielā 20, kurās piedalījās biedrības biedri un pieaicinātie pensionāri.

Tikšanās pasākumos piedalījās arī Jūrmalas un Tukuma novada Domes pārstāvji, kas pastāstīja par finansiālu atbalstu daudzdzīvokļu ēkām, kuru dzīvokļu īpašnieki nolems tās visaptveroši atjaunot ar EPC.

ESEB pārstāvji prezentēja materiālus par ēku visaptverošu atjaunošanu, par ieguvumiem un garantijām, ko nodrošina EPC.

Pensionāri izrādīja lielu interesi, tika uzdoti jautājumi par ēku visaptverošu atjaunošanu, maksājumiem, risinājās debates. Klātesošie pensionāri saprata, ka tieši viņi daudzdzīvokļu mājās, būdami dzīvokļu īpašnieki, ir tie, kuru balsojums kopsapulcēs ir noteicošais, lai par mājas atjaunošanu iegūtu vismaz 2/3 balsu.

Tiekoties ar pensionāriem, sapratām, ka informācijas trūkums ir galvenais iemesls, kas sabiedrībā rada bailes iesaistīties projektā. Ja dzīvokļu īpašnieki apzināsies EPC līguma priekšrocības, būs pozitīvi noskaņoti, kļūs drošāki un gatavi iesaistīties ēku atjaunošanas projektos.

Tikšanos ar Latvijas Pensionāru biedrībām ESEB plāno turpināt. Ja jūs jau tagad vēlaties uzzināt ko vairāk par kvalitatīvu ēku atjaunošanu, esat laipni aicināti sazināties ar ESEB speciālisti Mariju Žarsku.

Plašāku informāciju par EPC var iegūt www.sharex.lv

Marija Žarska,
ESEB speciāliste
e-pasts: marija.zarska@ekubirojs.lv

Ēku saglabāšanas un energotaupības biroja (ESEB) logo