<-Atpakaļ

Šodien:

Aktualitātes

Aicina Ogres novada Kultūras centra Gada balvu 2016,
kā cilvēkam - personībai piešķirt
Adelei Geidai

Aizsteidzās gadi kā cielaviņa,
Lai koši zied mūsu „artaviņa”.

Aizlidoja 25 gadi kā cielaviņa ne tikai Kultūras centra folkloras kopai „Artava, bet arī tās teicējai, labākajai, ilggadējai dziedātājai Adelei Geidai, kura 1930. gada 24. janvārī Ludzas rajonā lauku sētās šūpulītī iedziedājās kā maza cielaviņa, un turpināja dziedāt skolas un citos koros, kamēr aizdziedājās līdz 1990. gadam, kad sāka dziedāt Ogres kultūras nama folkloras kopā „Atmiņas” ,vēlāk iegūstot jaunu nosaukumu „Artava”. Tātad 27 gadus Ogres K/C folkloras kopā „Artava” ir skanējusi Adeles brīnišķīgā balss.

Adele Geida ir personība ar milzīgu dziesmu pūru, ko „Artavas” kolektīvs izdzied visos gadskārtu svētkos, folkloras kopu skatēs, festivālos Latvijā un ārzemēs, salidojumos, gadu garumā Ogres pilsētas svētkos, Brīvdabas muzejā Rīgā, citos rajonos, arī Ogres pilsētas un Kultūras centra rīkotos pasākumos.

2014. gada koru skatē „Artava” tiek augsti novērtēta un iegūst tiesības piedalīties visos folkloras kopu festivālos.

Adele Geida

2012. gadā „Artava” piedalījās folkloras festivālā „Baltica 2012”, sniedza koncertus pansionātā „Mežciems”, Rīgas botāniskajā dārzā, Līvu laukumā, piedalījās festivāla gājienā garām Brīvības piemineklim, pāri Akmens tiltam, kur Daugavas malā notika festivāla noslēgums. „Artava” saņēma Kultūras Ministrijas pateicības rakstu, bet Adelei Geidai dāvanā pasniedza māla krūzi. Par šo festivālu ir uzņemta filma no „Artavas” fotogrāfiem.

Mūsu kolektīvu uzaicināja Ķekavas dome savos svētkos un mēs sniedzām koncertu Ķekavas dzirnavu estrādē kopā ar ārzemju latviešiem.

Adele Geida

2015. gadā piedalījāmies folkloras kopu festivāla ieskaņas koncerta Ogres pilsētas skvērā, kad tika sveikti ārzemju lāpas stafetes skrējiena sportisti. Degošo lāpu rokās paturēt kā pirmajai pasniedza mūsu Adelei Geidai.

2015. gadā no 16. līdz 19. jūlijam piedalījāmies Starptautiskajā festivālā ”Baltica 2015„

Adele Geida

Sniedzam koncertus Siguldā „Dainu kalnā”, Ančupāna ielejā, Rēzeknes pilskalnā, svētku gājienā līdz estrādei „Gors”. Nakšņojām skaistā, gleznainā vietā Adeles Geidas, viņas rokām būvētajās mājās, Gailuma pagastā „Kabatas”.

Festivāla laikā „Artava” kolektīvam tika pasniegti gan pateicības, gan uzslavas raksti un piemiņas balvas. Izdziedājām daudzas dziesmas no Adeles bagātā dziesmu pūra.

2014.gadā jūlijā piedalījāmies festivālā Polijā, vispirms ciemojamies Dovspudas barona pilī, darbojāmies sacensībās rudzu pļaušanā ar sirpjiem. ”Artava„ atzīmēta kā uzvarētāja, un mūsu Adelei balvā uzlika galvā rudzu vārpu vainagu. Sajūsminot poļus ielīgojām Jāņus, dziedājām ciemojoties pie pils barona ar baronesi, un noslēgumā sniedzam koncertu Suvalki pilsētas estrādē.

Adele Geida

Brīvdabas muzejā ik gadu piedalījāmies dažādos svētkos, kā „Maizes godi”, „Meteņi” un citi.

Adele Geida

Visu nav iespējams uzrakstīt, tad iznāktu liela grāmata. Par visiem pasākumiem Ogres rajonā, kaimiņu rajonos, Daugavpilī, Madonā, Pļaviņās, Skrīveros un citur rakstīts ”Ogres vēstis visiem” ar daudzām fotogrāfijām.

Ogres Kultūras centra folkloras kopas „Artava„ kolektīvs ieteic Ogres novada Kultūras centra Gada balvu 2016, kā cilvēkam - personībai piešķirt Adelei Geidai.

„Artavas„ kolektīva vārdā tās dalībniece Anna Kudeiko

Annas Kudeiko teksts un fotogrāfijas