<-Atpakaļ

Šodien:

Aktualitātes

Pļaviņu senioru biedrības "Ābeļziedi"
pateicība pie eglītes

Šis ir laiks, kad atskatāmies uz paveikto un raugāmies nākotnē.

30. decembrī, uzposta un izgreznota Aiviekstes pagasta tradīciju zāles apkārtne un skaista eglīte tajā sagaidīja svētku dalībniekus. Šoreiz viņi bija no pagasta divām nevalstiskajām biedrībām - senioru biedrības "Ābeļziedi" un sporta biedrības "Pļaviņu pļāvēji". Sen jau šīs abas biedrības veiksmīgi prot sadarboties un pelnīti var dalīties gūtajā pieredzē arī ar citiem, un ne tikai mūsu novada, cilvēkiem.

Lauku cilvēkiem šis gads bija smags, kad pēc mitrās vasaras nāca rudens plūdi, kas nesa daudz posta, ko vēl jutīsim nākamajos gados. Atnākušie svētki ir kā pārdomu laiks, kad varam uz mirkli apstāties un padomāt par lietām, kas ikdienā paskrien garām. Lai ienestu prieka mirkli un domu ritējumu padarītu gaišāku, tika arī rīkota šis skaistais sarīkojums. Pārlaižu acis cilvēkiem. Pilna zāle! Visvairāk gan gadu nastas nesēju. Taču arī daudz skaistu jauniešu un bērnu! Cilvēki saposušies, pie svētku galdiem. Visi ieradušies, lai nomestu ikdienas apģērbu, darbu un rūpes, un, lai satiktu prieku, draudzību, skaistumu, satiktos, padziedātu, varbūt arī pamielotos. Daļa no cilvēkiem ir ieradušies, lai, kā parasti, sniegtu citiem prieku, skaistumu un draudzīgus vārdus.

Sarīkojums sākās ar senioru ansambļa "Ābeļziedi" skaisto koncertu. Visas astoņas dziedātājas šoreiz saposušās atbilstoši Jaunā gada spožumam. Bijām iepriecināti par jauko koncertu, par prieku, ko mums dāvājāt! Paldies! Koncerti turpināsies arī nākamgad. 2018. gads ir ļoti atbildīgs - tas ir Latvijas simtgades gads.

Abu biedrību valdes priekšsēdētājas A.Jukša un S.Norvaiša visiem pateicās par kopīgo darbu aizvadītā gada pasākumos un vēlēja, lai reizē ar svētku prieku visur iemājo saticība un patiesa mīlestība vienam pret otru, kā arī veselība, pārticība, domu brīvība un apgaismība!

Patīkami, ka ar mums kopā bija Pļaviņu novada domes priekšsēdētāja vietnieks A. Ambainis, kurš sveica abas biedrības Jaunā gada priekšvakarā ar novada jauno kalendāru un piparkūku paciņu.

Pļaviņu novada kultūras centra direktore A.Davidova pateica sirsnīgu paldies senioru ansamblim par dziesmām, kas tika dziedātas Pļaviņu pilsētas 90-gades svinībās. Ansamblis tika iepriecināts pie eglītes ar Pļaviņu NKC Pateicības rakstu un ziediem tā vadītājai O.Krasutinai. Par aktīvo koncertdarbību sakarā ar tā 5 gadu jubileju. Pateicamies un lepojamies ar ansambļa padarīto darbu! A.Davidova noteica arī ansambļa tuvāko uzdevumu - sekmīgi sagatavoties senioru ansambļu novada skatei februārī.

Pļaviņu novada domes deputāts P.Kalniņš, kas aktīvi darbojas abās minētajās biedrībās, tika mīļi sveikts dzīves jubilejā. Arī viņš atbildīgi runāja par "Pļaviņu pļāvēju" galveno pasākumu vasarā - teicami organizēt mūsu novadā Vislatvijas pļaušanas ar rokas izkapti čempionātu (jau otro reizi ).

Pasākuma saviesīgo daļu vadīja S.Norvaiša, kura bija ieguldījusi milzīgu darbu un izdomu, lai eglītes sarīkojums būtu brīnišķīgs. Un tāds tas arī bija! Paldies viņai par, man gribas pat teikt, pedagoģisko ķērienu, iesaistot biedrībā un vakara programmā, tik daudz jauniešu un bērnu, vadot daudzās rotaļas, atrodot katram pieeju un iepriecinājumu. Īpaši visus iepriecināja loterija. Tika skaitīti dzejolīši, jo tikai tā katrs saņēma sarūpēto dāvaniņu. Visus patiesi iepriecināja ansamblīši, kas izveidojās uz vietas, jo īpaši - ģimeņu. Apkārt bija tik daudzas laimīgas sirsniņas! "Pļaviņu pļāvēji" patiesi prot iesaistīt savā ikdienas darbībā visas paaudzes un tā tas bija arī šoreiz! Paldies S.Norvaišai un, protams, visiem citiem šī sarīkojuma rīkotājiem abās biedrībās!

Kā parasti, arī šoreiz visus iepriecināja "Ābeļziedu" draugi - talantīgais, draudzīgais, sirsnīgais ansamblis "Aizezeres muzikanti". Bija gan skaistā deju mūzika, gan dziesmu brašums, humors un jautras rotaļas Visiem tika sagādāts patiess prieks. Paldies!

Vēlamies teikt vislielāko paldies visiem, visiem, kas visa gada garumā mūsu ikdienā ienesa kādu gaišu un priecīgu mirkli! Īpašs paldies par atbalstu nevalstiskajām biedrībām mūsu Pļaviņu novada domei!

Visiem mūsu novada ļaudīm novēlam veiksmīgu un laimīgu Jauno, 2018. gadu! Lai ir turpinājums labajām iecerēm un krietnajiem darbiem, kas dod prieku par padarīto un gandarījumu gan sev, gan cilvēkiem mums apkārt! Novērtēsim katru mirkli šajā vēl mierīgajā un brīnišķīgajā pasaulē !

Raksta autore: Biruta Irēna Osīte