<-Atpakaļ

Šodien:

Aktualitātes

Latvijas Pensionāru federācijas vadība
viesos pie Kuldīgas un Saldus pilsētas pensionāriem
2016. gada 20. jūnijā

LPF valde un revīzijas komisija vasaras atvaļinājuma sākumu iezīmēja ar pieredzes apmaiņas braucienu pie Kuldīgas un Saldus pensionāriem. Šī gada 20. jūnijā rīta pusē ieņēmām vietas nelielā autobusā, lai dotos, pirmkārt, uz skaisto, senatnīgo Kuldīgu, pilsētu ar visgarāko akmens tiltu un platāko ūdens kritumu - rumbu Eiropā, un lidojošām zivīm.
Apciemojām Kuldīgas pensionāru apvienību „Rumbiņa” ar tās vadītāju Zigrīdu Zīli.


Lai palielinātu, uzklikšķināt uz 1.bildes

Mūs sagaidīja apvienības mūziķu ansamblis ar brašu akordeonistu mūziku.


Iepazināmies ar skaisto rokdarbu izstādi un apvienības veikto darbību. Kopīgi uzdziedājām dažas dziesmas, kurās aktīvu piedalījās mūsu LPF priekšsēdētāja vietniece Dzintra Žilde.Antonijas kundze mūs pavadīja uz skulptūru muzeju, kur izstādīti tēlnieces Līvijas Rezevskas mākslas darbi, kopumā vairāk kā 200 eksponāti, no tiem daļa izstādīti Kuldīgas skulptūru parkā.
Rātslaukumā apstājamies pie Ēvalda Valtera pieminekļa „Tēja tāse kopā ar Ēvaldu Valteru”. Tas domāts, lai varētu apsēsties iedzert tēju un nofotografēties.

Izstaigājām skaistākās Kuldīgas vietas, apjūsmojām tiltu, rumbu, ziedošos dārzus, vēstures pieminekļus, un devāmies uz kafejnīcu pusdienās.

Pēcpusdienā ceļš veda un otru skaistāko pilsētu - Saldu. Apciemojām Saldus pilsētas pensionāru biedrības ļaudis.


LPF priekšsēdētaja vietniece Sarmīte Krecere ar lielu ziedu pušķi sveica Jāņos.
Biedrības vadītājs Kārlis Sergejevs iepazīstināja ar plašo paveiktā darba apjomu, jo Saldus pensionāru biedrība ir visaktīvākā Kurzemē. Mūsu Andrim Siliņam pasniedza piemiņas rakstu.

Kārtīgi ielīgojām Jāņus ar Dzintras Žildes sacerētām Līgo dziesmām.
Sacienāja mūs ar zemenēm un pīrāgiem.

Arī sagādāja mums pārsteigumu un pavadīja ekskursijā uz Saldus “gotiņu” ražošanas rūpnīcu. Iepazīstināja ar skaistu filmu par Saldus gotiņu rūpnīcas darbu un panākumiem. Pēc tam varējām sapirkties saldumus rūpnīcas kafejnīcā.

Tā diena pagāja ļoti interesanti, bet visu jau nevar uzrakstīt.
Paldies Kuldīgas un Saldus pensionāriem par jautro sagaidīšanu, svinēšanu un pavadīšanu.
Liels paldies ekskursijas vadītājiem Ārijai Šekstello un Andrim Siliņam par šo jauko, jautro un interesanto kopā būšanu!

LPF Revīzijas komisijas priekšsēdētājas A.Kudeiko teksts.

Annas Kudeiko un Gunta Zakevica fotogrāfijas