<-Atpakaļ

Šodien:

Aktualitātes

Vasarsvētki Ogres pensionāru biedrībā

Šī gada 14. maijā, Vasarsvētku sestdienā, Ogres pensionāri sēdās pie kafijas gadiem Ogres Kultūras centrā, lai svinētu svētkus un godinātu Jubilārus. Diemžēl slimības dēļ daži jubilāri nebija ieradušies.


Lai palielinātu, uzklikšķināt uz 1.bildes

Ogres novada domes priekšsēdētaja vietniece Ilga Vecziediņa un Ogres novada domes deputāts Raimonds Javoišs deju zālē ieveda četrus Jubilārus, kuri tika sagaidīti ar aplausiem.


Ilga Vecziediņas kundze katram jubilāram pasniedza balvu, bet Ogres pensionāru biedrības valdes pārstāves dāvāja ziedus, skaistus novēlējumus un bučas.


Daudz ziedu un vēlējumu saņēma bijušais Ogres pensionāru biedrības priekšsēdētājs Jānis Priekulis, kuram palika varenie astoņdesmit pieci gadiņi.


Ogres novada domes priekšsēdētaja vietniece Vecziediņas kundze sveica arī Ogres pensionāru biedrības valdi, priekšsēdētājam Jānim Staudžam pasniedza mākslinieciski noformētu Pateicības rakstu un suvenīru.


Jubilāru pasākumu godināja Latvijas Pensionāru Federācijas valdes priekšsēdētāja vietniece Dzintra Žilde, nolasīja skaistu apsveikumu Jubilāriem un nodeva sveicienus no LPF priekšsēdētāja Andra Siliņa un pasniedza ziedus. Savukārt Ogres novada domes loceklis Edvīns Bartkevičs dāvāja katram viesu galdam putojošo šampanieti.

Jubilārus sveica arī radi un paziņas ar daudziem ziedu pušķiem.

Par godu šim Ogres pensionāru biedrības rīkotajam pasākumam, bērnu deju kolektīvi sniedza skaistu deju koncertu. Paldies viņiem! Skanēja skaista mūzika un dziesmas, ko izpildīja jauns, skaists muzikants. Pensionāri izlocīja kājas, uzdejojot senos valšus un tango.

Pensionāri pateicīgi Ogres novada domei un tās pārstāvjiem, arī Ogres pensionāru biedrības valdei, par sirsnīgo sveikšanu un cienastiem.

Teksta un fotogrāfiju autore Anna Kudeiko