<-Atpakaļ

Šodien:

Aktualitātes

Atskaite par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu 2015. gadā
biedrības „Latvijas Pensionāru Federācija” darbības nodrošināšanai

1. Telpu īre/noma: 3730.66 euro

2. Telefona, interneta abonēšanas maksa: 973.86 euro

3. Avīzes „Latvijas Pensionārs" izdošana, t.sk., pasta izdevumi: 2009.45 euro

4. Kancelejas/saimniecības preču iegāde: 1859.75 euro

5. Reģionālo pasākumu organizēšana, t.sk., transporta izdevumi: 5397.62 euro

6. Inventāra iegāde: mēbeles: 1028.66 euro

Izdevumi kopā: 15 000.00 euro