<-Atpakaļ

Šodien:

Aktualitātes

Latgales novada 17. senioru dziesmu un deju festivāls
„Saulei pretī mūžu ejot”

2019. gada 16. jūnijā Višķu pagasta estrādē skanēja Latgales novada 17. senioru dziesmu un deju festivāls „Saulei pretī mūžu ejot”.

Festivālu organizēja Daugavpils novada dome, sadarbībā ar Daugavpils novada Kultūras pārvaldi, biedrību „Latgales reģionālā pensionāru apvienība” un Višķu pagasta pārvaldi.

Latgales novada 17. senioru dziesmu un deju festivāls Saulei pretī mūžu ejot

Latgales novada 17. senioru dziesmu un deju festivāls Saulei pretī mūžu ejot

Festivāla pamatuzdevums ir veicināt sadarbību starp Latgales senioru amatiermākslas kolektīviem un Latgales novada pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām un nacionālajām kultūras biedrībām.

Senioru svētkos Višķos piedalījās vairāk nekā 1000 dalībnieku no amatiermāklslas kolektīviem – plaši pārstāvētie deju kolektīvi, vokālie ansambļi, kori, folkloras kopas, etnogrāfiskie ansambļi, mazākumtautību kolektīvi, kā arī citu novadu vieskolektīvi, grupas un izpildītāji.

Latgales novada 17. senioru dziesmu un deju festivāls Saulei pretī mūžu ejot

Dalībniekus uzrunāja Labklājības ministre Ramona Petraviča, izsakot pateicību un prieku, ka var būt kopā ar senioriem viņu svētkos. Savukārt, LPF priekšsēdētājas vietniece Dzintra Žilde nodeva Latgales senioriem sirsnīgus sveicienus ar laba vēlējumiem no Latvijas Pensionāru federācijas vadības.

Latgales novada 17. senioru dziesmu un deju festivāls Saulei pretī mūžu ejot

Latgales novada 17. senioru dziesmu un deju festivāls Saulei pretī mūžu ejot

Latgales novada 17. senioru dziesmu un deju festivāls Saulei pretī mūžu ejot

Latgales novada 17. senioru dziesmu un deju festivāls Saulei pretī mūžu ejot

Festivāls izvērtās krāšņā pasākumā, par kuru vēl ilgi tiks runāts, bet kolektīviem un to vadītājiem jau jāsāk gatavoties nākošajiem Latgales dziesmu un deju svētkiem, kurš notiks šoreiz uz cita pagasta estrādes dēļiem.