Šodien:

Aktualitātes

 

2019. gada 18. maijā, Rīgā, E.Birznieka-Upīša ielā 21 A, notiks
Latvijas Pensionāru federācijas kārtējais kongress.
Sākums pulksten 11.00.


Kongresa dienas kārtība:
• LPF Valdes ziņojums par darbību;
• LPF Revīzijas komisijas ziņojums;
• LPF Valdes vēlēšanas;
• LPF priekšsēdētāja un vietnieku vēlēšanas;
• LPF Revīzijas komisijas vēlēšanas.


SENIORIEM
Rīgas Doma rīkotie koncerti ar atlaidi

Rīgas Doma rīkotajos koncertos Latvijas pensionāriem, uzrādot pensionāra apliecību, ir iespēja iegādāties biļetes ar atlaidi – cena biļetēm ar atlaidi 5 EUR.
Atlaide (cena biļetēm ar atlaidi 5 EUR) attiecas arī uz Concerto Piccolo, kas ir 20 minūšu koncerts dienas vidū plkst.12.00 ar iespēju apskatīt Rīgas Domu un tā krusteju. Šie koncerti notiks:
18.03 – 30.04.2019. un 1.11.2019. – 1.02.2020. pirmdienās, trešdienās, sestdienās
1.05 – 31.10 katru dienu no pirmdienas līdz sestdienai.

21. aprīlī pl. 19.00 - Lieldienu koncerts Cumjubilo, Jānis Pelše ērģeles, RTU vīru koris Gaudeamus, diriģents Ivars Cinkuss, programmā: J. S. Bahs, D. Bukstehūde, M. Diriflē, Š. Turnemīrs...

- >Skatīt visu Rīgas Doma rīkoto koncertu programmu

Latvijas Pensionāru federācijas Valdes sēdes
LĒMUMS
2019. gada 8. aprīlī

LPF logo

1. Pieņemt zināšanai informāciju par PNB bankas sniegtajiem pakalpojumiem un priekšrocībām pensionāriem.
2. Nosūtīt informāciju LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas darba grupai ar LPF priekšlikumu prioritāri izskatīt jautājumus:
• Pensiju indeksācija ar vienādu summu eiro visām pensijām;
• Pārtraukt ar iedzīvotāju ienākuma nodokli aplikt pensionāru ienākumus, kas zemāki par nabadzības riska robežu;
• Vienādu pensionāru sociālās palīdzības kritēriju noteikšana visās pašvaldībās;
• Palielināt darba stāžu pensionārēm par bērnu izaudzināšanu;
• Noteikt griestus piemaksas piešķiršanai par darbu līdz 1996. gadam pensionāriem, kas pensionējušies pēc 2011.gada.
3. Pilnveidot LPF 11. kongresa darba reglamentu atbilstoši iesniegtajiem priekšlikumiem. Apstiprināt atbildīgos no LPF valdes par priekšlikumu sagatavošanu kongresa darba orgāniem – sekretariātu Māra Nāruka, redakcijas komisiju Jānis Felsbergs, delegātu reģistrāciju Mirdza Ķīle, revīzijas komisiju Anna Kudeiko.
4. Nosūtīt vēstuli visām dalīborganizācijām ar lūgumu nodrošināt avīzes “Latvijas Pensionārs” izplatīšanu un informācijas par LPF kongresa delegātiem nosūtīšanu federācijai.
5. Pieņemt zināšanai informāciju par tikšanos ar Tiesībsargu un Saeimas ZZS un Attīstībai/Par frakcijām.


Latvijas Pensionāru federācijas Valdes sēdes
LĒMUMS
2019. gada 11. martā

LPF logo

1. Apstiprināt LPF kārtējā kongresa sagatavošanas plānu. LPF priekšsēdētājam A. Siliņam sagatavot priekšlikumus kongresa reglamentam un scenārijam izskatīšanai kārtējā LPF valdes sēdē.
2. Nosūtīt vēstuli Labklājības ministrijai ar priekšlikumiem izskatīšanai Senioru lietu padomē, t.sk. par pensiju indeksācijas kārtības izmaiņām, piemaksu palielināšanu par darbu līdz 1996.gadam, pensionāra neapliekamā minimuma palielināšanu un palīdzību vientuļajiem pensionāriem ar zemiem ienākumiem.
3. Aicināt LPF dalīborganizācijas patstāvīgi risināt jautājumu par ikmēneša avīzes “Latvijas Pensionārs” saņemšanu LPF birojā Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31 nepieciešamajā daudzumā, lai informācija būtu pieejama visiem novada, pagasta, pilsētas pensionāriem.
4. Pieņemt zināšanai informāciju par tikšanos ar Labklājības ministrijas Parlamentāro sekretāru.


Anna Kudeiko
Artavas Kāzu Godi

Neskatoties uz to, ka jaunā valdība, lai uzlabotu pensionāru materiālo stāvokli un mazinātu nabadzības pieaugumu senioru vidū, Valsts budžetā nekādu finansējumu senioru biedrībām darbības nodrošināšanai nav paredzējusi, Ogres novada pašvaldība, cik budžeta līdzekļi atļauj, atbalsta Ogres pensionāru biedrības darbību...

- > Lasīt tālāk A.Kudeiko rakstu

Latvijas Pensionāru federācijas Domes sēdes
LĒMUMS
2019. gada 25. februārī

LPF logo

1. Pieņemt LPF Domes rezolūciju. (Pielikumā)
2. Apstiprināt lēmumu par LPF kārtējā kongresa sasaukšanu š.g. 18. maijā. (Pielikumā).
3. Pieņemt zināšanai informāciju par pensionāriem nozīmīgu jautājumu risināšanu.

Latvijas Pensionāru federācijas
LĒMUMS
par kārtējā kongresa sasaukšanu

1. Sasaukt LPF kārtējo kongresu 2019. gada 18. maijā.
2. Apstiprināt delegātu skaitu no katras dalīborganizācijas - 2 cilvēkus.
3. LPF Kongresu sasaukt Rīgā, E.Birznieka-Upīša ielā 21 A, sākums plkst.11.00.
4. LPF reģionu un Rīgas pensionāru apvienībām līdz kongresam izvirzīt 2 kandidātus reģionu pārstāvībai LPF valdē.
5. Apstiprināt kongresa dienas kārtību:
• LPF Valdes ziņojums par darbību;
• LPF Revīzijas komisijas ziņojums;
• LPF Valdes vēlēšanas;
• LPF priekšsēdētāja un vietnieku vēlēšanas;
• LPF Revīzijas komisijas vēlēšanas.


Latvijas Pensionāru federācijas Domes sēdes
REZOLŪCIJA
2019. gada 25. februārī

LPF logo

LPF Dome, iepazinusies ar valdības Deklarācijas 8. punktā un LM sagatavotajā valdības Rīcības plāna 111.1. punktā paredzētajiem pasākumiem pensionāru nabadzības un ienākumu nevienlīdzības mazināšanai, ir pārliecināta, ka šie pasākumi būtiski nepalielinās pensionāru ienākumus un nenovērsīs arvien lielāka skaita pensionāru ienākumu nonākšanu zem nabadzības riska robežas, jo vidējās algas pieauguma temps valstī vairākkārt pārsniegs vidējās pensijas pieauguma tempu, kā tas ir noticis pēdējos gados. 2018. gadā zem nabadzības riska robežas bija ap 84%. pensionāru ienākumu pret 74% 2017. gadā.
Deklarācijā paredzētā pensiju indeksācija pēc pašreiz spēkā esošās likumdošanas palielinās ienākumu nevienlīdzības pieaugumu pašu pensionāru vidū un nesamazinās pensionāru nabadzības pieaugumu, par ko liecina 2018.gada 1. oktobra tā sauktā “neparedzēti lielā pensiju indeksācija”, pēc kuras pensionāru skaits ar ienākumiem zem nabadzības riska robežas pieauga par 10% pret 2017.gadu.
No 2018. gada 1. janvāra pensionāra ar iedzīvotāju ienākumu nodokli neapliekamais minimums bija noteikts par 20 eiro lielāks un sasniedza 250 eiro mēnesī, bet 2018.gada nabadzības riska robeža noteikta 405 eiro mēnesī, kā rezultātā ar nodokli 2018.gadā tika aplikti daudz trūcīgāki pensionāri kā 2017.gadā.. Līdzīga situācija veidojas 2019. gadā, rezultātā tas palielinās pensionāru skaitu, kas saņem ienākumus zemākus par iztikai nepieciešamo.
Ņemot vērā, ka valdības Deklarācijā nav minēts neviens jauns mehānisms, kas mazinātu pensionāru ienākumu nevienlīdzības pieaugumu un lai novērstu tendenci, ka valstī pieaug maznodrošinātu iedzīvotāju skaits un pieņemtu lēmumus, kas patiesi vērsti uz ienākumu nevienlīdzības mazināšanu, LPF ierosina nekavējoties pie Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas izveidot apakškomisiju pensionāru problēmu risināšanai, pieaicinot tās darbā kompetentus valdības, sociālo zinātņu un pensiju organizāciju pārstāvjus.
LPF aicina 13.Saeimu uzņemties atbildību par situācijas uzlabošanu, panākot zem nabadzības riska esošo pensionāru ienākumu pieaugumu virs nabadzības riska robežas.

Rezolūcija pieņemta 2019. gada 25. februārī LPF Domes sēdē balsojot vienbalsīgi 92 pensionāru organizāciju pārstāvjiem.


Senioru Otrdienas "Laimas" šokolādes muzejā

Šokolādes muzejs

"Laimas" šokolādes muzejs ielūdz visus seniorus izbaudīt saldāko piedzīvojumu Rīgā, izmantojot 40% atlaidi - Senioru Otrdienās
(ierasto 5 eur vietā, maksājot 3 eur).
Mīļi gaidīsim seniorus sasildīties ar karstās šokolādes dzērienu, izzināt Laimas stāstu un iepazīt šokolādes vēsturi.


PNB Banka un “Mēness aptieka” piedāvā senioriem
iegādāties medikamentus, apmaksu veicot pa daļām

PNB Banka un “Mēness aptieka” izstrādājusi jaunu, Baltijā līdz šim nebijušu pakalpojumu senioriem – recepšu medikamentu iegāde uzreiz, samaksu veicot pa daļām. Tā ir īpaši izstrādāta sociāla programma iedzīvotājiem vecumā no 55 līdz 75 gadiem, kuriem nav iespēju iegādāties visus ārsta izrakstītos recepšu medikamentus uzreiz, bet kuri var atļauties norēķinus veikt pakāpeniski.Tādējādi tiks mazināta varbūtība, ka finansiālu apsvērumu dēļ seniori izvēlas atsevišķus medikamentus neiegādāties vispār.
Lasīt tālāk->

Kas jādara, lai saņemtu šo pakalpojumu ->


PNB Banka 2019. gadā turpina sociālās aktivitātes

PNB Bankas darbs ir vērsts uz to, lai ikvienam būtu ērti un pieejami ikdienas finanšu pakalpojumi, īpaša uzmanība tiek veltīta senioriem, kuri ir pelnījuši cieņpilnu attieksmi un savām vajadzībām piemērotus finanšu risinājumus. Seniori veido aptuveni divas trešdaļas no Latvijas klientu skaita, un daudziem visērtākā saziņa ar banku aizvien ir tiešā komunikācija ar mūsu darbinieku bankas filiālē. Tāpēc bankā darbojas senioru nodarbinātības programma, kurā seniori konsultanti ikdienā palīdz citiem vienaudžiem ar finanšu konsultācijām viņiem saprotamā valodā, kā arī dod atgriezenisko saiti par produktiem un pakalpojumiem, senioru dzīves kvalitātes uzlabošanai.
Lasīt tālāk->


Izmaiņas sociālajā jomā 2019. gadā

No 2019. gada 1. janvāra:
• Tiesības uz valsts vecuma pensiju 2019. gadā būs personām, kuras sasniegušas 63 gadu un 6 mēnešu vecumu, ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 15 gadiem. Personām, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem būs tiesības pensionēties priekšlaicīgi, t.i., 2 gadus pirms vispārējā pensionēšanās vecuma sasniegšanas. 2019. gadā pensionēties priekšlaicīgi varēs personas, kuras sasniegušas 61 gadu un 6 mēnešu vecumu. (No 2014. gada pensionēšanās vecums pakāpeniski, palielinās, t.i., ik gadu par 3 mēnešiem līdz 2025. gadā tiks sasniegts 65 gadu vecums).
• Gadījumos, kad pensijas saņēmēja nāve iestājusies pēc 2019. gada 1. janvāra:
- pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam, kurš ir Latvijas Republikas vecuma, invaliditātes, izdienas vai speciālās valsts pensijas saņēmējs, pamatojoties uz viņa pieprasījumu, piešķirs pabalstu 50 procentu apmērā no mirušajam laulātajam saskaņā ar šo likumu piešķirtās pensijas (ieskaitot piemaksu pie pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim). Tiesības uz pabalstu ir 12 mēnešus no pensijas saņēmēja nāves dienas, ja pieprasījums iesniegts sešu mēnešu laikā no pensijas saņēmēja nāves dienas.
- pensijas saņēmēja nāves gadījumā viņa ģimenei vai personai, kas uzņēmusies apbedīšanu, apbedīšanas pabalsta apmērā iekļaus arī piemaksu pie pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, ja šāda piemaksa bija piešķirta mirušajam pensijas saņēmējam.
• Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu objekta maksimālais apmērs laikā no 2019. gada līdz 2021. gadam ir 62800 eiro gadā.
• Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri nodrošinās mācības potenciālajiem adoptētājiem, kā arī psihologa konsultācijas un atbalsta grupas adoptētājiem, aizbildņiem, viesģimenēm. Līdz šim ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri nodrošina atbalsta grupas, psihosociālo atbalstu un citus pakalpojumus tikai audžuģimenēm un specializētājām audžuģimenēm, kā arī mācības potenciālajām audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm.

No 2019. gada 1. oktobra:
• vecuma pensijām, kas aprēķinātas par 45 un vairāk gadu lielu apdrošināšanas stāžu, pensiju indeksācijā piemēros faktisko patēriņa cenu indeksu un 80 procentus (70 procentu vietā) no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem;
• piemaksas apmēru par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim (šobrīd 1.50 eiro pensijām, kas piešķirtas līdz 1996. gadam un viens eiro – pensijām, kas piešķirtas no 1997.gada), oktobrī pārskatīs, ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu un 50 procentus no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem.

N.B. Šīs ir izmaiņas sociālajā jomā, par kurām var informēt, kamēr vēl nav pieņemts budžets 2019. gadam.

Informāciju sagatavoja: Egils Zariņš,
Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists


Vislatvijas senioru sapulce
Nacionālajā sporta manēžā Rīgā
2018. gada 25. novembrī

Vislatvijas senioru sapulce

Uz Vislatvijas senioru sapulci 2018. gada 25. novembrī tika aicināti visu LR 13. Saeimā ievēlēto frakciju pārstāvji, lai sniegtu atbildes uz LPF valdes sēdē izlemtiem jautājumiem - prasībām par vecākās paaudzes dzīves līmeņa paaugstināšanu. Jautājumi Saeimā tika iesniegti iepriekš, lai senioru kopsapulcē konstruktīvi apspriestu ar frakciju pārstāvjiem, vai, veidojot Valsts budžetu, frakcijas atbalstīs senioru prasības...
- > Lasīt tālāk rakstu


J.Felsbergs, LPF Pensiju komisijas vadītājs:
Vai pirmsvēlēšanu solījumi pensionāriem piepildīsies?

Jānis Felsbergs

Pēc 13. Saeimas vēlēšanu rezultātu publicēšanas pensionāriem radās cerība, ka beidzot arī pensionāriem notiks labklājības līmeņa būtisks pieaugums, ka lielais vairākums pensionāru, kuru pensijas kopā ar piemaksām ir zem nabadzības riska sliekšņa, beidzot saņems taisnīgu sava darba mūža novērtējumu. Bet jaunās valdības izveidošanas pirmie soļi parādīja, ka partijām, kas solīja mazināt pensionāru vairākuma nabadzību, nav Saeimas vairākuma atbalsta...
- > Lasīt tālāk Jāņa Felsberga rakstu


Latvijas pensionāru sapulcē
2018. gada 25. novembrī
dalībnieku izteiktie priekšlikumi

LPF logo

1. Valstī jāiedibina juridiska atbildība par vēlētāju balsu iegūšanu ar melīgiem, neizpildāmiem solījumiem.
2. Steidzami jārisina OIK atcelšanas jautājums, jo cenas elektroenerģijai 2019. gadā pieaug par 10 – 15 %.
3. Saeimā ievēlētajiem deputātiem regulāri jātiekas ar vēlētājiem un jāsniedz atskaites par priekšvēlēšanu solījumu izpildi.
4. Nekavējoši jārisina jautājums ar zāļu cenām, lai pensionāri varētu atļauties iegādāties nepieciešamos medikamentus.
5. Jāpanāk efektīva papildus finansējuma izlietošana veselības nozarei.
6. Pensiju indeksācijas summas nedrīkst aplikt ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, jo tās ir zaudējumu kompensācija sakarā ar pensijas pirktspējas samazināšanos.
7. Jāpiešķir valsts dotācija transporta pakalpojumu nodrošināšanai valsts galvaspilsētā Rīgā uz vienādiem noteikumiem visiem valstspensionāriem.
8. Novados jādarbojas neatkarīgām (valsts budžeta finansētām) revīzijas komisijām.
Sapulces dalībnieki masveidā izteikušies par necieņu pret vecāko paaudzi un vēlētājiem, kas izpaužas partiju pārstāvjiem nepiedaloties sapulcē.


PNB Banka piedāvā īpašu risinājumu pabalstu saņemšanai maznodrošinātajiem

PNB Banka ir izstrādājusi īpašu produktu Latvijas maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, kas ļauj saņemt pašvaldību piešķirtos pabalstus un to saņemšanai nepieciešamos konta izrakstus par pazeminātu cenu vai pat bez maksas. Tas var būt būtisks ietaupījums vairāk nekā 30 tūkstošiem maznodrošināto ģimeņu visā Latvijā...

Lasīt tālāk ->


Par valsts budžeta līdzekļu izmantojumu
Latvijas Pensionāru federācijas vajadzībām

LPF logo

Valsts saņemto finansējumu Latvijas Pensionāru federācija
šī gada 3. ceturksnī ir izmantojusi:
- biedrības darbības nodrošināšanai - 2900 eiro, t.sk. telpu nomas segšanai Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31, ceļa izdevumu apmaksai Valdes un Domes locekļiem, organizatorisko izdevumu segšanai;
- avīzes “Latvijas Pensionārs” izplatīšanas izdevumu segšanai – 210 eiro;
- reģionālo pasākumu organizēšanai – 800 eiro.


Par Ēku saglabāšanas un energotaupības biroja (ESEB)
sadarbību ar Latvijas Pensionāru biedrībām

Ēku saglabāšanas un energotaupības biroja (ESEB) logo

Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs ir atsācis tikšanās kampaņu ar Latvijas Pensionāru biedrībām, lai skaidrotu par ēku visaptverošu atjaunošanu nolūkā samazināt siltumenerģijas patēriņu, uzlabojot ēku kvalitāti, noslēdzot Energoefekti-vitātes pakalpojuma līgumu (EPC).
2018.gada aprīlī projekta Accelerate SUNShINE ietvaros tika organizēts pieredzes apmaiņas brauciens Rīgā, Mastu ielā 8/1, maijā - ESEB pārstāvju tikšanās ar Jūrmalas Pensionāru biedrību un jūnijā - ar Tukuma pilsētas Pensionāru biedrību, kurās piedalījās biedrību biedri un pieaicinātie pensionāri.
Lai informācijas trūkums netraucētu iesaistīties ēku atjaunošanas projektos, ESEB aicina Latvijas Pensionāru biedrības aktīvi iesaistīties Energoefektivitātes pakalpojuma līguma apzināšanā, jo daudzdzīvokļu mājās privatizēto dzīvokļu īpašnieki vairumā ir pensionāri, kuru balsojums par pieņemtajiem lēmumiem bieži ir noteicošais.
Ar šo ESEB piedāvā organizēt kopīgu tikšanos, lai ESEB pārstāvji varētu iepazīstināt un izskaidrot Energoefektivitātes pakalpojuma līguma būtību un tā priekšrocības ēku kvalitatīvas visaptverošas atjaunošanas jomā.
Par minētās tikšanās organizēšanu, lai vienotos par Jums pieņemamu tikšanās laiku un vietu, lūgums sazināties ar ESEB īpašumu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas speciālisti Mariju Žarsku pa e-pastu marija.zarska@ekubirojs.lv.
Plašāku informāciju par EPC var iegūt www.sharex.lv


UZ SENIORU SADZIEDĀŠANĀS SVĒTKIEM

18. augustā agri no rīta dodamies ceļā uz senioru vokālo ansambļu sadziedāšanās svētkiem K.Ulmaņa piemiņas muzejā Dobeles novada Bērzes pagasta ‘’Pikšās’’. Organizācijas ‘’Atspulgs 5’’ vadītāja Anna Vīgante apsveic mūs visus ar priekšā stāvošiem svētkiem, novēl veiksmi. Ansambļa vadītāja Vija Nurža novēl visiem būt kā vienam, jo mēs braucēji esam no dažādiem Gulbenes novada pagastiem un pilsētas...
- > Lasīt tālāk Maigas Bergmanes rakstu


Iespēja laicīgi izveidot naudas uzkrājumu
ziemas bargajiem rēķiniem

PNB Banka

PNB Bankas veiktā aptauja atklāj, ka 36% senioru vecumā no 60 – 85 gadiem pēdējā gada laikā ir saskārušies ar grūtībām segt izmaksas, kas saistītas ar mājokļa uzturēšanu. 60% aptaujāto atzīst, ka šo izdevumu pakāpeniskai segšanai vienkārši “savelk jostu ciešāk”, teju trešdaļa respondentu jeb 32% pēc palīdzības vēršas pie draugiem vai tuviniekiem, savukārt 28% – cenšas mācīties no kļūdām un veidot uzkrājumus priekšdienām.

Kā atzīst 60% aptaujāto senioru, “jostas ciešāka savilkšana” ar mērķi pakāpeniski segt radušos izdevumus ir biežākā izmantotā stratēģija, nonākot finansiālās grūtībās. Aptauja rāda, ka seniori, kuri pēdējā gada laikā piedzīvojuši grūtības segt ar mājokļa uzturēšanu saistītus izdevumus, izrāda augstāku interesi par iespēju veidot īpašu uzkrājumu šādiem mērķiem. Tāpēc Norvik Banka ir izstrādājusi īpašu piedāvājumu senioriem – izveidot “Krājkontu siltumam” un veidot uzkrājumu laikā, kad rēķini par apkuri, gāzi, elektrību ir salīdzinoši mazāki. Kā norāda paši seniori – kal ratus ziemā, ragavas – vasarā.

Ieguvumi
◦ Mazāk rūpju ziemas mēnešos
Jau laikus izveidojot uzkrājumu ziemas lielajiem komunālajiem rēķiniem vasaras mēnešos, būs mazāk “jāsavelk josta” ziemā
◦ Iespēja izvēlēties noguldījuma summu
Jūs paši varat izvēlēties, cik daudz naudas varat atlikt un, ja rodas iespēja – arī papildināt vēlāk
◦ Papildiniet skaidrā vai bezskaidrā naudā
Papildināt Krājkontu siltumam var jebkurā laikā internetbankā vai bankas klientu apkalpošanas centros
◦ Saņemiet savu noguldījumu pēc pieprasījuma
Jūs varat izņemt visu vai daļu no noguldījuma summas, brīdinot par to banku 7 dienas iepriekš un saņemot nepieciešamo summu astotajā dienā

Kā atvērt krājkontu?
Noformēt līgumu var jebkurā bankas klientu apkalpošanas centrā vai internetbankā, izvēloties sadaļu “Pakalpojumi” – “Izvietot depozītu”.

Ja jums radušies jautājumi, droši zvaniet uz bezmaksas informatīvo tālruni senioriem (+371) 67 09 18 99.

PNB Banka ir Noguldījumu Garantiju fonda dalībnieks, kas nozīmē, ka Jūsu PNB Bankā noguldītie naudas līdzekļi tiek garantēti no valsts puses.


Latvijas pensionāru aktivitātes
Energoefektivitātes pakalpojuma līguma apzināšanā

Ēku saglabāšanas un energotaupības biroja (ESEB) logo

Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs (ESEB) ir uzsācis tikšanās kampaņu ar Latvijas Pensionāru biedrībām, lai skaidrotu par visaptverošu ēku atjaunošanu ar mērķi samazināt siltumenerģijas patēriņu, uzlabojot ēku kvalitāti, finansējumu, galvenokārt, gūstot no siltumenerģijas ietaupījuma ar Energoefektivitātes pakalpojuma līgumu (EPC)...
- > Lasīt tālāk Marijas Žarskas, ESEB speciālistes rakstu


Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs (ESEB)
uzsāk jaunu rubriku
"LAI DZĪVOTU KOMFORTĀ"

Ēku saglabāšanas un energotaupības biroja (ESEB) logo

Vai mūsu mājas ir drošas un kam par to jārūpējas?
Lielākā daļa no mums dzīvo daudzdzīvokļu mājās. Daudzi ir ieguldījuši līdzekļus savu dzīvokļu remontos un uzlabošanā, taču, kas notiek ar pašu ēku? Daudzdzīvokļu mājas tika būvētas kādam noteiktam laika posmam. Šobrīd daudzi Latvijas iedzīvotāji dzīvo ēkās, kuru ekspluatācijas termiņš tuvojas beigām. Ko darīt? Vai celt jaunas ēkas vai atjaunot jau uzceltās? Vai mūsu mājas ir drošas, un kam par to būtu jārūpējas? 2012. gada 4. jūlijā tika dibināts "Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs" (ESEB) - bezpeļņas organizācija – biedrība ar mērķi informēt sabiedrību, politikas veidotājus un finanšu institūcijas par dzīvojamo un publisko ēku fonda pašreizējo stāvokli un piedāvāt risinājumus, kā padarīt ēkas drošākas, siltākas, komfortablākas un pieejamākas Latvijas iedzīvotājiem...
- > Lasīt tālāk Marijas Žarskas, ESEB speciālistes rakstu


Latvijas Pensionāru federācija uzsāk sadarbību ar
SENI zīmolu

Ar lielu lepnumu paziņojam, ka Latvijas Pensionāru federācija ir uzsākusi sadarbību ar uzņēmumu SIA “TZMO Latvija”, kura paspārnē ir zīmols Seni.
SIA “TZMO Latvija” ir meitas uzņēmums vienam no vadošajiem Eiropas higiēnas preču ražošanas koncerniem TZMO S.A. Polijā. Ar mūsdienīgām tehnoloģijām tiek ražoti augstākās kvalitātes produkti - higiēnas preces, ķermeņa kopšanas līdzekļi, medicīnas preces un ierīces. SIA “TZMO Latvija” pārstāv vairākus Latvijas tirgū zināmus zīmolus kā Bella, Seni, Happy, Matopat u.c.

- > Lasīt tālāk par LPF sadarbību ar SENI zīmoluJelgavas Pensionāru biedrības viedoklis
par minimālajām pensijām

Jelgavas Pensionāru biedrība logo

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts ar likumu noteikts no 2006. gada 1. janvāra 45 lati vai 64,03 eiro. Ar MK Noteikumiem Nr.924 no 2011. gada 5. decembra ir noteikts, ka vecuma pensijas minimālais apmērs nevar būt mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, kuram piemēroti koeficienti:
- par apdrošināšanas stāžu līdz 20 gadiem – 1,1, kas ir 64,03 x 1,1 = 70,43 eiro mēnesī,
- par apdrošināšanas stāžu no 21 līdz30 gadiem – 1,3, kas ir 83,24 eiro mēnesī,
- par apdrošināšanas stāžu no 31 līdz 40 gadiem – 1,5 , kas ir 96,05 eiro mēnesī,
- par apdrošināšanas stāžu no 41 un vairāk gadu – 1,7, kas ir 108,85 eiro mēnesī...

- > Lasīt tālāk Jelgavas Pensionāru biedrības viedokli par minimālajām pensijām


LPF Pensiju komisijas priekšsēdētāja J.Felsberga
vēstule Labklājības ministrijai par pensiju indeksāciju

Jānis Felsbergs

Lūdzu izskaidrot, kāpēc 2001. gada
20. decembrī tika veikti likuma "Par valsts pensijām " 26. panta grozījumi, nomainot vārdus "ņemot vērā apdrošināšanas iemaksu algas indeksa izmaiņas" ar tekstu "ņemot vērā apdrošināšanas iemaksu algas REĀLĀ PIEAUGUMA indeksu". Tajā pašā laikā uzkrātā pensiju kapitāla aktualizācija tiek veikta ar apdrošināšanas iemaksu algas 100% indeksu. Tādā pašā veidā tiek pārskatītas valsts augstāko ierēdņu algas, apdrošināšanas iemaksu algu indeksu pirms diviem gadiem reizinot ar likumā noteikto koeficientu...
- > Lasīt tālāk Jāņa Felsberga vēstuli LM


Veselības ministrijas sagatavotā informācija
uz senioru jautājumiem saistībā ar veselības aprūpi un kompensējamajiem medikamentiem

Veselības ministrijas logo

Seniori jautā par iespēju pacientu iemaksas par gultas dienu stacionāros atjaunot pirmskrīzes (pirms 01.03.2009. noteiktā paaugstinātā tarifa) līmenī.

Veselības ministrija: Veselības ministrija izprot Latvijas pensionāru problēmas, kuras lielā mērā ir saistītas ar nepietiekamo sociālo nodrošinājumu, un savu iespēju robežās dara visu iespējamo, lai palielinātu veselības aprūpes nozares finansējumu, kas palielinās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un samazinās rindas valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai.

Valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi iedzīvotājiem, tajā skaitā arī pensionāriem, tiek nodrošināti atbilstoši personas veselības stāvoklim (saslimšanai) nevis pēc piederības kādai personu grupai.

Kārtību, kādā Latvijas iedzīvotāji saņem valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, nosaka Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumi Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” (turpmāk – noteikumi Nr.1529). Noteikumos noteiktā kārtība ir vienādi piemērojama visiem valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu saņēmējiem.

- > Lasīt tālāk Veselības ministrijas sagatavoto informāciju


Par finansējumu Latvijas Pensionāru federācijai

Saeima

No Valsts budžeta Latvijas Pensionāru federācijai 2017. gadā tika piešķirts finansējums 15 000 eiro apmērā darbības nodrošināšanai. LPF no šiem līdzekļiem izlietojusi 14983.01 EUR:
- saimnieciskās darbības nodrošināšanai - 9982.86 EUR,
- avīzes "Latvijas Pensionārs" sagatavošanas un nosūtīšanas izdevumi - 1563.48 EUR,
- reģionālo (pensionāru biedrību) pasākumu (Valdes un Domes sēdes) organizēšana - 3436.67 EUR.
Arī 2018. gadā Latvijas Pensionāru federācijai no Valsts budžeta ir piešķirts finansējums 15 000 eiro apmērā darbības nodrošināšanai.


Apstiprinātas projekta “Vecums nav šķērslis”
mācību programmas

2017.gada 7. un 8.decembrī Viļņā notika projekta partneru - Latvijas Pensionāru federācijas, Rīgas Stradiņa universitātes, Igaunijas Pensionāru biedrību asociācijas un Lietuvas Pensionāru savienības "Bočiai" - pārstāvju tikšanās. 7. decembrī darba grupas izdiskutēja un precizēja piedāvātos programmu projektus. 8. decembrī kopīgā sanāksmē pēc darba grupu vadītāju Anitas Jākobsones (Kā izvairīties un pārvarēt vientulību), Jeļenas Koļesņikovas (Kā saglabāt psiholoģisko veselību un apgūt jaunas zināšanas un prasmes), Signes Tomsones (Kā saglabāt fizisko veselību), Dagnijas Staķes (Kā pārdzīvot adaptācijas periodu, aizejot pensijā, ieskaitot iespējas saņemt sociālo palīdzību un organizēt uzņēmējdarbību, lai papildinātu savus ienākumus) un projekta vadītāja Mārtiņa Valtera ziņojumiem vienprātīgi programmas apstiprināja. Izstrādājot mācību metodikas un mācību materiālus tās vēl tiks precizētas.
Sanāksmes dalībniekiem ļoti patika RISEBA studentes Evelīnas Gurejevas izstrādātais projekta logo. Projektam ir izveidotas savas mājas lapas www.vecumsnavskerslis.lv, www.amziusnerakliutis.lt un www.vanuseioletakistuseks.ee, kuras uztur Rīgas Stradiņa universitāte. Apstiprinātās mācību programmas būs pieejamas sadaļā "Mācību materiāli".
Pašlaik ir apkopotas ziņas par Latvijā pieejamo sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem un ir uzsākts darbs pie datu bibliotēkas izveides, kas projekta mājas lapā ļaus noskaidrot, kāda palīdzības un pakalpojumi katrai sociālajai grupai ir pieejami konkrētajā pašvaldībā.
Mācību metodikas un materiāli tiks apstiprināti projekta partneru sanāksmē Tallinā 2018.gada jūnija beigās. Līdz tam laikam arī plānots izveidot publiski pieejamu datu bibliotēku par sociālo palīdzību un pakalpojumiem.
Kontaktinformācija:
- LPF - Andris Siliņš - lpf1@inbox.lv
- RSU – Dagnija Staķe - dagnija.stake@rsu.lv
- Projekta vadītājs – Mārtiņš Valters - martinsw@latnet.lv


PATĒRIŅA IZDEVUMI SENIORIEM 65+

Jānis Felsbergs

Centrālā Statistikas pārvalde (CSP) publicējusi „Patēriņa izdevumi senioru 65+ mājsaimniecībās” aprēķinus, ka vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī 2016. gadā izdevumi ir 327 eiro. Izmantojot šos aprēķinus, var noteikt aptuveni vidējo patēriņu senioram 65+ 2017.gadā. Zinot, ka vispārēja inflācija valstī pret 2016. gadu ir 2,9%, un inflācija pārtikas precēm ir 6,7%. 2017. gadā izdevumi mēnesī pensionāram 65+ ir ap 340 eiro. Jāatceras, ka vispārēja inflācija valstī 2,9% ir apmēram divas reizes mazāka par inflāciju, kas reāli ietekmē pensionāru izdevumus...
- > Lasīt tālāk Jāņa Felsberga rakstu


PENSIONĀRIEM PAR VESELĪBAS BUDŽETU 2018. GADĀ

Jānis Felsbergs

Pēc 2018.gada budžeta apstiprināšanas Saeimā Ministru prezidents M.Kučinskis savā uzrunā deputātiem teica, ka finansējuma lielais pieaugums veselības nozarei 2018. gadā ir pirmais solis, lai izkļūtu no dziļās bedres, kurā pašlaik atrodas veselības nozare. Cik dziļa bedre ir 2017. gadā? Zinām, ka lielākais līdz šim brīdim pēc neatkarības atgūšanas veselības ministrijas budžets bija 2008. gadā, kad tas bija 820 miljoni. 2017. gada veselības ministrijas budžets arī ir 820 miljonu...
- > Lasīt tālāk Jāņa Felsberga rakstu


Pensiju saņēmēju skaita sadalījums pēc pensijas piešķirtā apmēra 2017. gada oktobrī

Pensiju saņēmēju skaita sadalījums pēc pensijas piešķirtā apmēra 2017. gada oktobrī
Sastādījis Jānis Felsbergs, Jelgavas Pensionāru biedrība

 

Pārdomas mūsu valsts 99. gadadienas priekšvakarā

Biruta Jemeļjanova

Ir mūsu valsts 99. gadadienas priekšvakars. Svētki mums visiem, bet katram ar savām iespējām. Mums, kuri jau pārkāpuši 75 un vairāk gadu slieksni vēl atmiņa saglabājusi iespaidus par svētkiem pirmajos valsts neatkarības gados. Tos ir grūti salīdzināt. Pārāk daudz kas ir noticis, pāri gājis un piedzīvots kopā ar Māti Dzimteni. Kādi bērni mēs viņai esam bijuši, kad tā tika paverdzināta? Vai viņa nav aizmirsusi tos, kuri piekusuši šajā garajā un grūtajā ceļā?...
- > Lasīt tālāk Birutas Jemeļjanovas rakstu


Rīgas Stradiņa universitāte un Latvijas Pensionāru federācija uzsāk projektu senioru dzīves kvalitātes veicināšanai

Jānis Gardovskis un Andris Siliņš

25. oktobrī Rīgas Stradiņa universitāte parakstīja sadarbības līgumu ar Latvijas Pensionāru federāciju, kura ietvaros tiks īstenots projekts “Vecums nav šķērslis”.
Tā mērķis ir sniegt zināšanas un prasmes pirmspensijas un agrīnā pensijas vecuma cilvēkiem par to, kā ievērot aktīvu dzīvesveidu šajā dzīves posmā.
Projekta “Vecums nav šķērslis” ietvaros tiks sagatavoti pasniedzēji un nodrošinātas tālākizglītības iespējas pirmspensijas un agrīnā pensijas vecuma cilvēkiem par to, kā pārdzīvot adaptācijas periodu, aizejot pensijā, kā saglabāt fizisko un psiholoģisko veselību, apgūt jaunas zināšanas un prasmes, kā izvairīties un pārvarēt vientulību. Tā īstenošanā piedalās Latvijas Pensionāru federācija, Rīgas Stradiņa universitāte, Igaunijas Pensionāru biedrību asociācija un Lietuvas Pensionāru savienība “Bočiai”.
“Palielinoties dzīvildzei, jautājums par to, kā nodrošināt gados vecākiem cilvēkiem iespēju būt aktīviem arī pēc aiziešanas pensijā ir svarīgs arī Latvijas sabiedrībai. Mūžizglītība, jeb iespēja mācīties visas dzīves laikā, ir viens no instrumentiem kā to panākt. Ceru, ka šī projekta rezultātā, iesaistoties arī Rīgas Stradiņa universitātes mācībspēku un studentu iesaistei, tiks radīti risinājumi, kas uzlabos senioru dzīves kvalitāti un palīdzēs viņiem arī pensijas vecumā pilnvērtīgi darboties atbilstoši savām interesēm un spējām,” teica RSU rektors prof. Jānis Gardovskis.
“Pēc aptuvenām aplēsēm, tikai katrs piektais seniors Latvijā ir aktīvs, un viens no iemesliem šādai situācijai ir nepietiekamas zināšanas par savām tiesībām un iespējām. Ar projekta “Vecums nav šķērslis” palīdzību mēs vēlamies palielināt šo īpatsvaru, iedrošinot pensijas vecuma cilvēkus arī šajā dzīves posmā nevis palikt mājās, bet iesaistīties un atrast veidus kā justies līdzvērtīgam un noderīgam sabiedrībai”, pasākumā uzsvēra Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētājs Andris Siliņš.
Kā informēja projekta vadītājs Mārtiņš Valters, līdz šā gada beigām ir plānots pabeigt mācību programmu apstiprināšanu, 2018. gada notiks projekta mācību materiālu izstrāde un lektoru apmācības, savukārt 2019. gads tiks veltīts darbam ar mērķauditoriju – Latvijā, Igaunijā un Lietuvā norisināsies virkne aktivitāšu, kuru laikā seniori iegūs plaša spektra informāciju par savām iespējām, aizejot pensijā.
Projektu finansē “NordPlusAdult”.


Labklājības ministra J.Reira atbildes vēstule
uz LPF priekšlikumiem pensionāru materiālā stāvokļa uzlabošanai

Jānis Reirs

Sekmējot pensiju sistēmas ilgtspēju, 2010. gada 20. decembrī tika pieņemti grozījumi likumā “Par valsts pensijām”, kas noteica, ka piemaksu piešķir līdz 2011. gada 31. decembrim. Šobrīd piemaksas apmērs par katru gadu līdz 1995. gada 31. decembrim ir 1 EUR. Atzīmējam, ka ar 2014. gada 1. janvāri piemaksas tiek finansētas no valsts pamatbudžeta līdzekļiem. Vēršam uzmanību, ja personām, kurām jau piešķirta piemaksa, to palielinātu līdz 1,5 EUR par vienu stāža gadu, tad 2017. gadā būtu papildus nepieciešami 70 līdz 80 milj. EUR. Savukārt, ja piemaksas apmēru par vienu stāža gadu palielinātu līdz 2 EUR, tad iepriekš minētā papildus nepieciešamā summa jau dubultotos...
- > Lasīt tālāk labklājības ministra J.Reira atbildi


Seniori piedalās VAS "Latvijas dzelzceļš" kampaņā
par drošu dzelzceļa šķērsošanu

VAS Latvijas Dzelzceļš kampaņa par drošu dzelzceļa šķērsošanu

Latvijas dzelzceļš šī gada maijā uzsāka kampaņu par drošu dzelzceļa šķērsošanu, ar mērķi mazināt uz dzelzceļa bojā gājušo un ievainoto skaitu un veicināt drošības pasākumu ievērošanu. Kampaņā atjautīgā un draudzīgā veidā seniori tika mudināti nepārvērtēt savas spējas dzelzceļa tuvumā un apzināties, ka ar gadiem reakcijas ātrums un fiziskās spējas samazinās...
- > Lasīt visu Dz.Žildes rakstu un skatīt bildes


IEPAZĪSTIETIES
Senioru atlaižu karte “Silver Suitcase” (Sudraba Ceļasoma)

Senioru atlaižu karte Sudrba ceļasoma

Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs” ir izstrādājis jaunu piedāvājumu Latvijas un ārzemju senioriem vecumā virs 55 gadiem. Piedāvājumu apzīmē simbols “Sudraba ceļasoma” jeb angļu valodā - “Silver Suitcase”, pēc kura seniori varēs atrast sev draudzīgas vietas, ceļojumus ar atlaidēm un speciālus pakalpojumus tieši šai vecuma grupai, savukārt seniora karte būs tā, kas jāuzrāda, lai saņemtu atlaides vai citus īpašos piedāvājumus.
Karte galvenokārt nodrošina atlaides ārpus aktīvās tūrisma sezonas (15.06.-01.09.) un svētkiem (Jāņi, Jaunais gads u.c.), tomēr ir uzņēmēji, kas piešķirs atlaides arī sezonas laikā.
Lasīt vairāk - >


Senioriem draudzīgo tūrisma mītņu un apskates vietu piedāvājumi atrodami internetā: www.celotajs.lv/seniors


Lattelecom īpašā Senioru programma

Lattelecom kā pirmais telekomunikāciju uzņēmums Latvijā ir izstrādājis īpašu Senioru programmu, kas ietver bezmaksas apmācību iespējas un īpašu komplekta piedāvājumu tikai senioriem...

Par Lattelecom īpašo Senioru programmu
-> lasīt tālāk

Par Lattelecom īpašo Senioru komplektu
-> lasīt tālāk

Senioru rokasgrāmata -> lasīt tālāk
>