Šodien:

AktualitātesSociālā nodrošinājuma pabalsta izmaksas pārejas periodā

No nākamā gada 1. janvāra tiks paaugstinātas minimālās vecuma pensijas, invaliditātes pensijas un apgādnieka zaudējuma pensijas un valsts sociālā nodrošinājuma apmēri, tādējādi nosakot jaunus, augstākus minimālos ienākumu sliekšņus. Taču visiem to saņēmējiem ir jāņem vērā, ka šīm izmaiņām ir noteikts pārejas periods. Attēlos zemāk skaidrots pārejas periods ar piemēriem kā tas notiks.Priecīgus Ziemassvētkus
Latvijas Republikas Saeimai
Visām deputātu frakcijām,
Visiem ārpus frakcijām strādājošajiem deputātiem,
Sociālo un darba lietu komisijai,
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

Par priekšlikumiem.

Latvijas Pensionāru federācija (LPF), kas apvieno vairāk nekā 140 organizācijas visā valstī, LPF Valdes sēdē 2020. gada 12. oktobrī apstiprināja priekšlikumus likumam "Par valsts pensijām" un likumam "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli".

Aicinām deputātus pārdomāt un atbalstīt LPF izstrādātos priekšlikumus, vienlaikus pārskatot pirms LR Saeimas 12. sasaukuma dotos solījumus senioru dzīves apstākļu uzlabošanai Latvijā.

Četri priekšlikumi likumā "Par valsts pensijām"
Viens priekšlikums likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"

Priekšlikumi likumam "Par valsts pensijām"

1. Noteikt piemaksu par katru darba stāža gadu līdz 1995. gada 31. decembrim 3 eiro apmērā personām, kuras pensionējās līdz 1996. gada 31. decembrim.

2. Noteikt piemaksu par katru darba stāža gadu līdz 1995. gada 31. decembrim 2 eiro apmērā personām, kuras pensionējās no 1997. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 31. decembrim.

3. Uzsākt noteikt piemaksu par katru darba stāža gadu 1995. gada 31. decembrim 1,5 eiro apmērā personām, kuras pensionējās no 2012. gada 1. janvāra.

4. Likuma 26. panta "Valsts pensijas pārskatīšana" 4. daļas 1. apakšpunktu izteikt šādi:

"60 procentus – ja stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem."

Papildināt panta 4. daļu ar jaunu 4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"100 procentus – ja stāžs ir 50 gadi un vairāk vai ja vecuma pensija piešķirta par darbu kaitīgos, smagos vai sevišķi kaitīgos, sevišķi smagos darba apstākļos."

Priekšlikums likumam "Par ienākuma nodokli"

Likuma 12. panta „Maksātāja gada neapliekamais minimums” 5. daļā noteikt, ka neapliekamais minimums pensiju saņēmējiem ir noteikts minimālās algas apmērā
"Mēness aptieka" filiālēs visā valsts teritorijā

God./cien. "Latvijas Pensionārs" lasītāj, LPF pensonāru biedrības!

Eksperimentāli jau otro mēnesi, mēs daļu no sava laikraksta metiena izvietojam mūsu sadrbības partnera "Mēness aptieka" filiālēs visā valsts teritorijā. Kā atsauksmes rāda, esam uz parezā ceļa, esam tuvāk lasītājiem, arī tiem, kuri mūsu laikrakstu eksperimenta laikā saņēmuši pirmo reizi un vēlas to saņemt arī turpmāk tieši sev tuvākajā Mēness aptiekas filiālē. Pagidām mums vēl nav statistikas, cik konkrēti eksemplāri nepieciešami uz vietām, kāds būs vidējais lasītāju pieprasījums. Šai sakarā publicējam Mēness aptieku filiāļu adreses, kur pēc katra mēneša 10-tā datuma tiek piegādāta mūsu avīze. Par tās piegādi katrā filiālē, lūgums interesēties uz vietām.Pensionāru biedrības un sabiedriskās organizācijas aicinām iesniegt pieteikumus par "Latvijas Pensionārs" eks. piegādes skaita nodrošinājumu tiešajam adersātam.

Pieteikumus pieņemam lpf3@inbox.lv vai Bruņinieku ielā 29/3, 317. telpa Rīga, LV-1001

cieņā, LPF Birojs
Sveicam starptautiskā senioru diena
Latvijas Pensionāru federācijas valdes paziņojums

LPF ir saņēmusi vairāku pensionāru biedrību lūgumus -nepulcināt dalīborganizācijas uz 12. oktobra Domes sēdi, jo palielinoties Covid-19 riskam un tā pastiprinošiem apstākļiem, kas saistīts ar mērojamo tālo ceļu un ciešu kontaktu ar personām no dažādiem riska skartajiem rajoniem, pagaidām savā starpā kontaktēties attālināti un nepiedalīties kārtējā LPF Domes sēdē Rīgā.

LPF Valde ir ņēmusi vērā šo aicinājumu un izvērtējot esošo situāciju, kā arī to, ka noteiktos epidemioloģiskās drošības noteikumus par pulcēšanos publiskos pasākumos (sapulcēs) lielam klātesošo skaitam iekštelpās, nespēj nodrošināt, ir pieņēmusi lēmumu:

• atcelt klātienē plānoto 12. oktobra Domes sēdi Rīgā

• aicina dalīborganizācijas sniegt savus priekšlikumus un jautājumus rakstiskā veidā uz e-pastu lpf1@inbox.lv, vai uz mūsu juridisko pasta adresi.

• informāciju par biedrību iesaisti risināmos jautājumos, valdes sēdes lēmumus, ziņojumus u.c., izsūtīt uz norādīto dalīborganizāciju adresēm, kā arī, publicēt to mūsu mājas lapā un laikrakstā “Latvijas Pensionārs”, kurš ir pieejams arī “Mēness aptiekas” filiālēs visā valsts teritorijā.

LPF vienlaikus uzsver, ka palielinās katra paša atbildība, izvērtējot Covid-19 riskus savai un tuvinieku veselībai. Lūdzam, strikti ievērot noteiktos epidemioloģiskos ierobežojumus.

Latvijas Pensionāru federācijas valde.
Kas nepieciešams senioram cilvēkcienīgām vecumdienām

Šā gada 9.septembrī Alūksnes kultūras centrā notika Latvijas Pensionāru Federācijas Vidzemes reģionā ietilpstošo pensionāru apvienību pārstāvju  konference, veltīta aktuālākajiem jautājumiem "Aktīvs seniors Latvijā - problēmas vai ieguvums" un "Kas nepieciešams senioram cilvēkcienīgām vecumdienām", kuru ar Alūksnes novada pašvaldības atbalstu organizēja Latvijas Pensionāru Federācijas uzdevumā Vidzemes reģiona pensionāru apvienību koordinatore Anna Ināra Vīgante.

Konferenci ar kultūrvēsturisku skanējumu ievadīja senioru satikšanās Alūksnes evanģēliski luteriskajā baznīcā, kas notika svinīgā ērģeļu mūzikas, kuru izpildīja vietējās izaugsmes ērģelniece Agrita Kalniņa, pavadībā, bet atklāja to - Vidzemes reģiona pensionāru apvienību koordinatore un Gulbenes novada pensionāru biedrības "Atspulgs-5" valdes priekšsēdētāja Anna Ināra Vīgante. Ne tikai klātesošajiem, bet arī visas Latvijas pensionāriem laba vēlējumus, atklājot konferenci, izteica arī Alūksnes novada pašvaldības priekšsēdētājs Arturs Dukulis, Alūksnes novada pensionāru biedrības priekšsēdētāja Astrīda Bētere. Ņemot vērā, ka šajā dienā uzsākās pirmās daudzpusējas sarunas par nākošā gada budžetu, kurās savs vārds bija sakāms arī Latvijas Pensionāru Federācijas priekšsēdētājai Aijai Barčai, tad federācijas valdi pārstāvēja viņas vietniece Dzintra Žilde, kura konferences gaitā izteica arī savus vēlējumus un vērtējumus.

Savus uzmundrinošus sveicienus konferences ieskaņā senioriem nodeva arī Alūksnes pilsētas un Alūksnes kultūras centra kolektīvi: Alūksnes sākumskolas 2.klases ansamblis, Alūksnes pilsētas pensionāru biedrības "Sudrabs" vokālais ansamblis, Lindas un Danas Berkuļu koklētāju duets, Alūksnes kultūras centra deju grupa "Sudraba pavediens" un vecākās paaudzes deju kolektīvas "Vēlreiz".

Konferences radošo daļu ar lekciju "Mums galvenais nav pašvaldības budžets un nodokļu iekasēšana. Mums galvenais ir, ka iedzīvotājs savās mājās var dzīvot drošībā" uzsāka LR Tieslietu ministrs Jānis Bordāns, kurš skaidroja TM izstrādātā jaunā kadastrālā pārvērtējuma vajadzību, pamatojumu un iespējamos ieguvumus. Skarti tika arī jautājumi par jauno nekustāmā īpašuma nodokļa izstrādi, bet diemžēl viss izteiktais bija tendēts uz vienu – Jaunās konservatīvās partijas iniciatīvu slavināšanu, citu pozīcijas partiju pārstāvju darba noniecināšanu un pat nepatikas izrādīšanu pret opozīcijas partiju pārstāvjiem. Ņemot vērā, ka uz konferenci no Rīgas bija ieradusies arī JKP pārstāve, kura turpināja ministra uzsākto kursu, visiem konferences dalībniekiem tika izdalīti materiāli ar JKP vēlēšanu programmas daļu, kas veltīta pensionāru dzīves līmenim, tad to visu varēja vairāk vērtēt kā Jaunās konservatīvas partijas priekšvēlēšanu kampaņu. Tā kā viss dzirdētais jau vairākkārt bija izskanējis masu mēdijos, atreferēt kārtējo reizi nav nozīmes, bet manā skatījumā pats interesantākais bija ministra izteiktais jauns populisma tulkojums – melīgie un neizpildāmie solījumi ir jāuzskata tikai par partijas problēmas redzējumu un piedāvājumiem citām partijām, valdībai, Saeimai.

Tā kā visvairāk ar pensionāru problēmām valsts izpildvaras līmenī būtu jāsaskaras Labklājības ministrijai, tad ļoti gaidīta bija LR Labklājības ministre Ramona Petraviča, kura jau iepriekšminētās budžeta apspriešanas uzsākšanas dēļ neieradās, bet runājot par sociālās drošības sistēmas pilnveidošanu Latvijā un Labklājības ministriju piedāvājumu vistrūcīgāko cilvēku atbalstam, pie konferences dalībniekiem vērsās LM valsts sekretāra vietniece Ina Muižniece. Lielākā daļa no teiktā jau arī iepriekš ir izskanējusi masu mēdijos, kurā par galveno var atzīmēt pensiju indeksācijas saglabāšanu, taču bija arī jaunas vēsmas – izsmeļošs skaidrojums par jauniem kritērijiem LM piedāvātajiem vecuma pensijas un invaliditātes pensijas bāzei (attiecīgi 163 eiro). Skumīgi gan, ka pie šāda varējuma LM nonākusi pēc Satversmes tiesas spriedumiem, kuri nav pārsūdzami. Sīki tika atspoguļots LM sadarbība ar citām organizācijām, it sevišķi, pašvaldībām, pie garantētā minimālā ienākuma sliekšņa, trūcīgo un maznodrošināto statusa noteikšanas kritēriju, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta kritēriju, patēriņa groza kritēriju izstrādes. Runājot par patēriņa grozu, Muižnieces kundze tomēr uzsvēra, ka tas tiks izstrādāts jau tuvākajā laikā, taču tā kritērijiem būs tikai rekomendējošs raksturs un tie netiks ņemti vērā pie iepriekšējā teikumā minēto jautājumu risinājuma.

Nebija brīnums arī, ka Muižnieces kundzei bija jāuzklausa daudz visdažādāko jautājumu, kuri bija attiecināmi gan uz individuālajiem gadījumiem, gan uz lielākām ļaužu kopām. Savas kompetences ietvaros atbildes arī tika sniegtas, taču diemžēl, acīmredzot pagaidām nekādu reālu risinājumu LM neredz tādos jautājumos kā par piemaksām par darbu kaitīgos apstākļos visiem pensionāriem par visu šādos apstākļos nostrādāto laika posmu, par šo piemaksu izlīdzināšanu, par nodokļu piedziņu pilnā apmērā no algas strādājošiem pensionāriem un daļēju no pensijas. Svarīgs bija jautājums par to, kāpēc pensionāram ir jābūt lūdzējam visās iestādēs, ja jautājums skar kaut kādu palīdzību – ar likumu noteiktu, pensiju pārrēķinu, bet atbilde šokēja visus – iestāde jau nevar zināt, vai pensionāri vēloties tādu pabalstu, vai vēlas pensijas palielinājumu, šī vēlme esot jāizrāda atsevišķi.

Taču pēc būtības šī tikšanās bija pietiekami atklāta, pietiekami izglītojoša un arī emocionāli pozitīva.

Kā pēdējais tikšanās aicinātais viesis bija Ilmārs Dūrītis. LR Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs, kurš runāja par .LR Satversmes 11.panta "Valsts aizsargā cilvēku veselību un garantē ikvienam medicīniskās palīdzības minimumu" izpildi, kas izpaužas medicīnisko pakalpojumu pieejamība un pilnveidošana, un par to, vai Latvijā ir piemērota aprūpes sistēma.

Pie apstākļiem, kad Dūrīša kungs ir ne tikai VM parlamentārais sekretārs, bet arī Saeimas deputāts un Saeimas Sociālo lietu komisijas loceklis, viņš apspriežamajā jautājuma izskatījās visprofesionālākais no visiem valsts izpildvaras pārstāvjiem. Viņa klāstījums aptvēra gan veselības aprūpes minimumu, gan obligātās veselības apdrošināšanas sistēmas problēmas, gan rindu veidošanos pie speciālistiem, gan nokļūšanas pie speciālistiem iespējas. Arī uz jautājumiem, no kuriem par svarīgākajiem varētu atzīmēt atvieglojumu ieviešanu pensionāriem tikai no 65 gadu vecuma, pārējos ignorējot, par uzlabojumiem paliatīvajā aprūpē, tās paplašināšanu, par eitanāzijas ieviešanas iespējām, Dūrīša kungs centās atbildēt pietiekoši izsmeļoši, skaidrojot esošo stāvokli un tuvākās perspektīvas, taču atzinums bija viens – tuvākajā laikā šie jautājumi atrisināti netiks.

Materiāli, kas tika izmantoti ministriju pārstāvju uzstāšanās laikā, tika iesniegti ar Latvijas Pensionāru Federācijai un ar tiem būs iespēja iepazīties tuvākajos federācijas laikrakstā "Latvijas pensionārs" numuros.

Patīkami bija dzirdēt, ka pensionāri ir aktīvi, griežas ar jautājumiem (pie kam no Gulbenes novada pensionāriem jautājumi bija visiem valsts varas pārstāvjiem un vairāki ), iesniedz savu redzējumu arī rakstiski, kā arī jau pēc uzaicināt viesu prombraukšanas, turpina diskusijas par aizskartajiem jautājumiem. Un tā, Latvijas Pensionāru Federācijas priekšsēdētājas vietniecei Dzintrai Žildei ievadot šo diskusiju ar savu rezumējumu par notikušajām aktivitātēm, konferences noslēguma daļā tika apspriesta un pieņemta rezolūcija ar 6 punktiem, kura arī ir redzama gan federācijas mājas lapā, gan būs publicēta laikrakstā "Latvijas pensionārs", no kuriem gribas atzīmēt jau šeit divus – pieprasīt Saeimai un valdībai neaizmirst solīto un turpināt risināt atvieglojumus cilvēkiem, kas strādājuši un strādā īpaši smagos un veselībai kaitīgos darbos, - noteikt iztikas minimuma patēriņa preču un pakalpojumu groza apmēru pensionāriem, ko var pielietot kā alternatīvu rādītāju, nosakot minimālās pensijas aprēķina bāzes vērtību, kas, iespējams, nodrošinās minimālās pensijas atbilstību minimālās iztikas vajadzību nodrošināšanai šai mērķa grupai. Sevišķa pateicība no federācijas puses tika izteikta Alūksnes novada pašvaldības vadītājam Arturam Dukulim un Alojas novada pašvaldības vadītājam Valdim Bārdam, kuri visu konferences laiku atradās kopā ar saviem novada senioriem, aktīvi iesaistījās diskusijās un ar jautājumiem izrādīja interesi par pensionāru problēmu iespējamo risinājumu. Nenoliedzot arī citu novadu pašvaldību pozitīvo attieksmi pret senioriem, kaut vai piešķirot transportu šīs konferences apmeklējumam, tomēr minēto novadu vadītāju rīcība liecina par sevišķu cieņas izrādīšanu saviem novada ļaudīm.

Protams, kā jau tas pieņemts no seniem laikiem, ja radošais darbs sākās ar kultūras programmu, tad ar tādu arī tam jābeidzas. Šoreiz konferences dalībniekiem pēc darba dienas bija izvēle, vai iepazīties ar Alūksnes dabu, skaistumu un lepnumu no ūdens puses, dodoties izbraukumā pa Alūksnes ezeru vai nu ar kuģīti, vai ar plostu, vai iepazīt Alūksni pa sauszemi, apceļojot Alūksnes interesantākās un skatāmākās vietas ar autobusu. Kā bija redzams pēc cilvēku kustības vienā vai otrā virzienā, tad konferences dalībnieki šādas iespējas arī izmantoja.

Gulbenes novada pensionāru biedrības "Atspulgs - 5"
valdes priekšsēdētājas vietnieks
Aivars Circens
Vidzemes reģiona LPF ietilpstošo pensionāru apvienību pārstāvju konference

"Aktīvs seniors Latvijā- problēmas vai ieguvums" un "Kas nepieciešams senioram cilvēkcienīgām vecumdienām" Alūksne, 09.09.2020.

Konferences programma

9:30 - 10:00 Pensionāru b-bu pārstāvju tikšanās ev.lut.baznīcā "Gliks un baznīca"
līdz 11:00 Dalībnieku reģistrācija ,rīta kafija Alūksnes K.C.
11:00 - 11:20 Konferences atklāšana
Anna Vīgante - Vidzemes reģiona pensionāru apvienību koordinatore, Gulbenes nov.pensionāru b-bas "Atspulgs5" valdes pr-ja
A.Dukulis - Alūksnes novada pašvaldības pr-js
Aija Barča - LPF pr-ja
Astrīda Bētere - Alūksnes novada pensionāru b-bas pr-ja
11:20 - 11:40 Alūksnes kultūras centra muzikāls sveiciens konferences dalībniekiem
11:40 - 12:20 Sociālās drošības sistēmas pilnveidošana Latvijā.Ministriju piedāvājums vistrūcīgāko cilvēku atbalstam R.Petraviča - LR Labklājības ministre
12:20 - 13:00 "Mums galvenais nav pašvaldības budžets un nodokļu iekasēšana.Mums galvenais ir, ka iedzīvotājs savās mājās var dzīvot drošībā" (LA, 12.08.) J.Bordāns - LR Tieslietu ministrs
13:00 - 13:30 Enerģijas uzņemšanas pauze
13:35 - 14:20 "Valsts aizsargā cilvēku veselību un garantē ikvienam medicīniskās palīdzības minimumu" (LR Satversme,111.p.) Medicīnisko pakalpojumu pieejamība un pilnveidošana.Vai Latvijā ir piemērota aprūpes sistēma? Ilmārs Dūrītis - LR Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs
14:20 - 15:15 Diskusija, atbildes uz jautājumiem
15:15 - 15:30 Konferences rezolūcijas pieņemšana, darba rezumējums


Papildus piedāvājums EKSKURSIJAS no 15:30

ar kopējo transportu bez izkāpšanas un gids 1 h - 20.00 eiro
plosts (10-12 cilv.) un gids - grupa 25 eiro
kuģītis no personas 5 eiro


Konferencē uzaicinām piedalīties no katras pensionāru organizācijas 3-5 seniorus, par to informējot savlaicīgi līdz 05.09.2020. pa tel. 26191590, 29143332

Laipni lūdzam piedalīties senioriem svarīgu jautājumu risināšanā !

Paldies par darbu
Dziesmu diena Koknesē

Latvijas Pensionāru federācijas vārdā izsaku vissirsnīgāko pateicību katram senioru vokālo ansambļu dalībniekam, ansambļu vadītājiem par brīnišķo skanējumu Dziesmu dienas - II Vislatvijas senioru vokālo ansambļu sadziedāšanās svētku grandiozajā pasākumā!

LLiela pateicība valsts pašvaldību vadībām par līdzdalību un atbalstu savu senioru nokļūšanai Koknesē pat no visattālākajiem pagastiem, ciemiem, pilsētām un novadiem. Sevišķa pateicība Kokneses novada domei par izrādīto viesmīlību un organizatorisko darbu, kā arī "Likteņdārza" vadībai par iespēju pasākuma dalībniekiem apmeklēt šo valsts vēstures simbolisko vietu Daugavas krastā. Lielu pienesumu svētku dažādības kolorītam nodrošināja mūsu sadrbības partneri "Mēness aptieka" un "Seni", dāvājot dalībniekiem sarūpētos pārsteigumus. Savukārt, pasākuma dalībnieki teic lielu paldies "Vējkani" saimniecei par gardo mielastu. Pateicamies Labklājības ministrijai par Sadziedāšanās svētku norises finansiālo atbalstu, un dalību šajos svētkos, - personīgi ministrei R. Petravičai.

Mūsu senioriem ir ļoti nozīmīga kopā sanākšana, kas ik reizes ir kā svētku diena, it sevišķi, ja tā ir tik emocionāli piesātināta, tik enerģijas pārpilna, tik iedvesmojoša ar tik pozitīvu auru un dzīvotprieku, kāds bija šis 22.08.20. senioru vokālo ansambļu sadziedāšanās pasākums.

Mēs saņemam bezgala daudz pateicības par svētku norisi un tā organizāciju, ar aicinājumu noteikti tikties arī nākamgad. Mums ir ļoti nozīmīgs jūsu augstais novērtējums!

Uz tikšanos nākošajos vokālo ansambļu sadziedāšanās svētkos

jūsu Aija Barča

Skatīt bildes no pasākuma


Lejuplādēt visas bildes no pasākuma
Par pensiju indeksāciju 2020. gadā

Labklājības ministrija informē, ka 2020 gada 1. oktobrī notiks pensiju un atlīdzību indeksācija un tiks palielinātas pensijas un atlīdzības vai to daļu apmērs, kas nepārsniedz 454 eiro...

Labam garastāvoklim

8. augustā visas dienas garumā ZELT Smiltsērkšķu dārzā piedzīvosim radošu un krāšņu vasaras dienu!
Vasaras pilnbriedā ne tikai apgūsim ko jaunu un smelsimies iedvesmu ZELT vēstnešu lekcijās, bet arī baudīsim dabas tuvību un vasaras bezrūpību, skaistus muzikālus priekšnesumus, āra aktivitātes un gardus smiltsērkšķu ēdienus!

Pasākuma norises laiki plkst. 10:00 - 18:00
Šogad Zelt vēstneši:

  • Latvijas smiltsērkšķu audzētāju apvienības vadītājs Andrejs Brūvelis
  • Latvijā pazīstamais kardiologs un profesors Andrejs Ērglis
  • Sertificēta uztura speciāliste un grāmatas “Veselīgi našķi bērniem” autore Lizete Puga


Šeit var ielūkoties, kā noritēja pirmie Smiltsērkšķu svētki:
https://failiem.lv/u/ckyv45pa
https://failiem.lv/u/ndh635bm
Pielikumā pasākuma programma :)
Pasākuma norises vieta: saimniecība "Zeltlejas", Platones pagasts, Jelgavas novads.
Ieeja pasākuma bez maksas!
Uz tikšanos 8. augustā!

Kolēģi!

Labklājības ministrijas mājas lapā sadaļā Aktuāli - LM dokumentu projekti http://www.lm.gov.lv/lv/aktuali/lm-dokumentu-projekti ir ievietota informācija par izstrādes stadijā Grozījumiem Sociālā uzņēmuma likumā (skat. sadaļu Darba tirgus politikas departaments).

Aicinām iepazīties ar tiem un līdz 10. augustam izteikt viedokli/priekšlikumus par minēto projektu. Priekšlikumus lūdzam sūtīt uz e-pastu lpf1@inbox.lv


Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni un pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka garantēto minimālo ienākumu līmeni un kārtību, kādā aprēķināms, piešķirams un izmaksā­jams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (turpmāk – pabalsts).
2. Garantētais minimālais ienākumu līmenis personai ir 64 euro mēnesī.
3. Pašvaldības dome ir tiesīga noteikt citu garantēto minimālo ienākumu līmeni dažādām iedzīvotāju grupām (piemēram, bērniem, vecuma un invaliditātes pensiju saņēmējiem), kas nav zemāks par šo noteikumu 2.punktā minēto ienākumu līmeni un nepārsniedz normatīvajos aktos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu noteikto ienākumu līmeni.
4. Pabalstu ir tiesības saņemt ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai (turpmāk – ģimene (persona)), kurai pašvaldības sociālais dienests izvērtējis materiālo situāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu un kuras ienākumi zemāki par šo noteikumu 5.vai 6.punktā noteikto ienākumu līmeni.

II. Pabalsta aprēķināšana un piešķiršana

5. Pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp šo noteikumu 2.punktā vai 3.punktā noteikto garantēto minimālo ienākumu līmeni katram ģimenes loceklim un ģimenes (personas) kopējiem ienākumiem, izmantojot šādu formulu:

P = GMI x n – I, kur

P – pabalsta summa;
GMI – Ministru kabineta noteiktais garantētais minimālais ienākumu līmenis;
n – ģimenes locekļu skaits;
I – ģimenes (personas) vidējie mēneša ienākumi, kas novērtēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu.
6. Ja pašvaldība dažādām sociālām grupām noteikusi atšķirīgu garantēto minimālo ienākumu līmeni, pabalsta apmēru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

P = (GMI x n + GMI1 x n + GMI2 x n) – I, kur

P – pabalsta summa;
GMI – Ministru kabineta noteiktais garantētais minimālais ienākumu līmenis;
GMI1 – pašvaldības noteiktais garantētais minimālais ienākumu līmenis bērniem vai citām sociālām grupām;
GMI2 – pašvaldības noteiktais garantētais minimālais ienākumu līmenis pensionāriem un invalīdiem vai citām sociālām grupām;
n – ģimenes locekļu skaits, kas pieder pie sociālās grupas, kam noteikts vienāds GMI līmenis;
I – ģimenes (personas) vidējie mēneša ienākumi, kas novērtēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu.
7. Pabalstu piešķir no tā mēneša, kurā noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam.
8. Pabalstu piešķir par laikposmu, kurā ģimenei (personai) noteikts trūcīgas ģimenes (personas) statuss.
9. Ja tiek mainīts garantētais minimālo ienākumu līmenis, personām, kurām pabalsts garantētā minimālā ienākumu
līmeņa nodrošināšanai piešķirts līdz garantētā minimālā ienākumu līmeņa izmaiņu dienai,
pabalsta apmērs netiek pārskatīts, ja nav mainījušies citi apstākļi, kas bija par pamatu sociālās palīdzības sniegšanai.

III. Pabalsta izmaksa

10. Pabalstu izmaksā reizi mēnesī par kārtējo mēnesi, sākot ar mēnesi, kurā pieņemts lēmums par pabalsta piešķiršanu.
11. Pabalsta izmaksu naudā daļēji vai pilnībā var aizstāt ar pabalstu natūrā (ar uzskaiti naudā), ja sociālais darbinieks – sociālā gadījuma vadītājs sniedzis atzinumu, ka ģimene (persona) pabalstu neizmanto tam paredzētajiem mērķiem.

IV. Noslēguma jautājumi

12. Atzīt par spēku zaudējušiem šādus Ministru kabineta noteikumus:
12.1. Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumus Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” (Latvijas Vēstnesis, 2009, 97. nr.; 2017, 248.nr.)
12.2. Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumus Nr.913 "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 203. nr.; 2013, 193. nr.; 2017, 248. nr.; 2019, 203.nr.).
13. Noteikumi stājas spēkā 2020.gada 1.aprīlī.


Ministru prezidents A.K.Kariņš
Labklājības ministre R.Petraviča


LPF dalīborganizācijām un lasītājiem

Cien. kolēģi!

Nosūtu Jums izskatīšanai un komentāru sniegšanai pētnieku sagatavoto gala nodevumu izvērtējumam "Ikgadējs nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējums (t.sk. izvērtējums par nevienlīdzību sabiedriskā transporta pieejamības jomā)". Komentārus un/vai iebildumus lūdzu pildīt pievienotajā izziņas formā un nosūtīt līdz 8.jūlijam uz e-pasta adresēm lpf1@inbox.lv
Skaistus svētkus vēlot,
Ar cieņu,
LPF birojsSveicam visas mūsu dāmas Mātes dienā!Mātes mīlestība ir pirmā, kuru sajūtam, māti piesaucam grūtā brīdī, par māti domājam probūtnē.
Mātes mīlestība pastāv mūžīgi pāri visam, tai nav izmērāmu robežu!
Saudzējam un sveicam savas māmiņas un mīļmāmiņas svētku dienā!

Latvijas Pensionāru federācijas vārdā
priekšsēdētāja Aija Barča
Svinam un godinām Mātes dienu

Svētdien, 10. maijā, Latvijā atzīmē Mātes dienu. Tā ir diena, kad īpaši godinām mātes, vecmāmiņas, krustmātes, augstu vērtējot nesavtīgo ieguldījumu ģimenē un bērnu ikdienas dzīvē.

Pirmo reizi Mātes diena maija otrajā svētdienā tika svinēta 1908. gadā ASV, kad svētdienas skolas skolotāja Anna Rīsa Džārvisa no Rietumvirdžīnijas, godinot savu māti, rīkoja baznīcu dievkalpojumus. Mātes dienu dažādās pasaules valstīs svin dažādos datumos, un pārsvarā tā ir svētku diena. Mātes diena arī Latvijā jau ir kļuvusi par ikgadēju un neatņemamu svētku dienu...

Vairāk informācijas klikšķinot uz saiti zemāk

Veselības ministrija informē


Epidemioloģiskā situācija Latvijā

Veselības ministrija atgādina – šobrīd epidemioloģisko situāciju Latvijā var saukt par stabilu, jo no jauna inficēto cilvēku, stacionēto un smagi slimo pacientu skaits, kā arī mirstība no Covid-19 nepieaug tik intensīvi, kā iepriekš. Tāpēc, tuvojoties svētku brīvdienām, epidemiologi un infektologi uzsver – lai pasargātu citus un sevi no saslimšanas, samazinātu vīrusa izplatību un varētu sākt domāt par ierobežojumu mīkstināšanu, joprojām ir svarīgi ievērot fizisko distancēšanos.


COVID-19 testēšanas pakalpojuma pilnveidošana

Turpinot darbu pie Covid 19 testēšanas pakalpojuma pilnveidošanas, Nacionālais veselības dienests (NVD) turpmāk gan iedzīvotājiem, kuri nodevuši analīzes COVID-19 infekcijas noteikšanai, gan viņu ģimenes ārstiem nodrošinās iespēju E-veselības portālā saņemt informāciju ne tikai par negatīviem testa rezultātiem, bet arī par pozitīviem un grūti interpretējamiem rezultātiem. Joprojām saglabājas iepriekšējā kārtība pozitīva un grūti interpretējama rezultāta gadījumā - iedzīvotājs un viņa ģimenes ārsts saņems Slimību un profilakses kontroles centra (SPKC) speciālista zvanu, kurš sniegs informāciju par turpmāko rīcību. Grūti interpretējama testa rezultāta gadījumā analīzes nepieciešams nodot atkārtoti.

Plānveida veselības aprūpes pakalpojumi

Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, ka, sākot ar 23.aprīli, ir atjaunots pacientu pieraksts uz visiem plānveida veselības aprūpes pakalpojumiem, tostarp uz tiem, kas šobrīd epidemioloģisko risku mazināšanas un Covid 19 infekcijas izplatīšanās ierobežošanas nolūkā, vēl nav pieejami un netiek sniegti. Savukārt, pierakstu uz pakalpojumiem, ko atļauts sniegt, ārstniecības iestādes iespēju robežās nodrošina prioritāri iedzīvotājiem, kuriem tie tika atcelti dēļ noteiktajiem ierobežojumiem.Darba grafiks svētku brīvdienās

Pirms gaidāmajām svētku brīvdienām 1. un 4. maijā, Nacionālais veselības dienests (NVD) informē par medicīniskās palīdzības saņemšanas iespējām un atgādina, ka gadījumos, kad nepieciešama medicīniska palīdzība, vispirms jāsazinās ar ārstniecības pakalpojumu sniedzēju telefoniski. Uz ārstniecības iestādi vai pie ārsta bez iepriekšējas pieteikšanās doties nedrīkst! Plašāka informācija un dežūrārstu darba laika grafiks pieejami pielikumā.Priecīgas Lieldienas!

Dārgie draugi! Kolēģi!
Lai gaišas un priecīgas, sirds miera un mīlestības pārpildītas šīs svētku dienas!
Svētīgas Lieldienas!


Latvijas Pensionāru federācijas vārdā vēl
priekšsēdētāja Aija Barča
Medicīniskā palīdzība Lieldienās

Pirms gaidāmajām Lieldienu brīvdienām no 10. līdz 13. aprīlim, Nacionālais veselības dienests (NVD) informē par medicīniskās palīdzības saņemšanas iespējām un atgādina, ka gadījumos, kad nepieciešama medicīniska palīdzība, vispirms jāsazinās ar ārstniecības pakalpojumu sniedzēju telefoniski. Uz ārstniecības iestādi vai pie ārsta bez iepriekšējas pietekšanās doties nedrīkst! Plašāka informācija un dežūrārstu darba laika grafiks pieejams pielikumā.Eiropas Savienības finansētais atbalsts trūcīgiem un maznodrošinātajiem

Ģimenēm vai personām, kurām pašvaldības sociālais dienests ir izsniedzis izziņu par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu (ar ienākumiem līdz 242 eiro) vai arī izziņu par personas nonākšanu krīzes situācijā, tāpat kā līdz šim ir iespēja saņemt Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām pārtikas atbalstu un pamata materiālo palīdzību.

Skaties vairāk informācija nospiežot uz saiti zemāk

Uz laiku apturam pieņemšanu Bruņinieku ielā

God./cien. kolēģi, Latvijas Pensionāru federācijas dalīborganizācijas, seniori!

Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli un apzinoties riskus ar koronavīrusa Covid-19 izplatību Latvijā, aicinām saglabāt racionālu skatījumu uz notiekošo un sekot ārkārtējas situācijas laikā pieņemtajiem veselības drošības noteikumiem.

Šobrīd, ir pieņemts lēmums, - sākot ar 18. martu līdz turpmākajiem paziņojumiem, izvairīties no klātienes tikšanām apmeklētāju pieņemšanas laikā LPF biroja telpās.

Aicinām dokumentus iesniegt elektroniski
lpf1@inbox.lv
lpf3@inbox.lv
vai nosūtīt pa pastu uz mūsu juridisko adresi:
Latvijas Pensionāru federācijai
Bruņinieku ielā 29/31, Rīga, LV-1001

Pateicamies par sapratni,
Latvijas Pensionāru federācija
Veselības ministrija informē!

No šodienas, 14.marta, Rīgā personām ar aizdomām par COVID-19 (ir simptomi un bijis skartajās teritorijās) pēc iepriekšēja pieraksta analīžu nodošanu nodrošinās arī E. Gulbja laboratorijā (Brīvības gatvē 366). Lai pieteiktos uz analīžu nodošanu, iepriekš jāzvana uz tālruņa numuru 67801112. Pašlaik analīžu nodošana šajā laboratorijā iespējama tikai Rīgā, taču dienesti turpina darbu, lai to nodrošinātu visā valsts teritorijā.

Personām, kuras atbilst SPKC noteiktajiem kritērijiem/definīcijai - ir atgriezušās no COVID-19 skartajām valstīm* un ir saslimšanas simptomi - analīžu veikšana ir valsts apmaksāta. Šajos gadījumos ir jāzvana uz tālruņa numuru 67801112, kur speciālisti izvērtēs veselības stāvokli un noteiks laiku, kad būs iespējams doties uz analīžu veikšanu. Bez iepriekšēja pieraksta uz analīžu nodošanu doties nedrīkst!

Personām, kuras neatbilst SPKC noteiktajiem kritērijiem/definīcijai analīžu veikšana tiks nodrošināta pieraksta rindas kārtībā par maksu.

Sikāka informācija norādīta zemāk nospiežot uz saiti

Ikvienam iedzīvotājam ir jāzina savs ģimenes ārsts

Nacionālais veselības dienests (NVD) vērš iedzīvotāju uzmanību, ka, ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, kas ieviesta ar mērķi ierobežot COVID – 19 izplatību, ir svarīgi, lai ikvienam iedzīvotājam būtu pieejams un zināms savs ģimenes ārsts, lai nepieciešamības gadījumā saņemtu konsultācijas un norādes saistībā ar savu veselības stāvokli.

Sikāka informācija norādīta zemāk nospiežot uz saiti

KAC attālināti pakalpojumi!

Precizēta informācija preses relīzes priekšpēdējā rindkopā – Jautājumu, neskaidrību gadījumā NVD iedzīvotājus aicina zvanīt uz dienesta bezmaksas tālruni 80001234. Darba laiks: no pirmdienas līdz ceturtdienai no 8.30 līdz 17.00, savukārt piektdienās uz iedzīvotāju zvaniem speciālisti atbildēs no 8.30 līdz 15.00.

Sikāka informācija norādīta zemāk nospiežot uz saiti

"ĀBEĻZIEDI" TIEKAS AR LĪVĀNU NOVADA SENIORIEM

Šī gada 21. februārī Aiviekstes pagasta pārvaldē uz savu ikgadējo atskaišu kopsapulci pulcējās NVO-senioru biedrība "Ābeļziedi". Uz atskaites sapulci bija ielūgti paši tuvākie draugi, ar kuriem "Ābeļziediem" jau vairākus gadus ir izveidojusies cieša sadarbība - Līvānu novada senioru biedrība. Ar līvāniešiem ir bijušas vairākas sirsnīgas tikšanās gan Līvānos, gan viņi uzņemti šeit, ekskursijā iepazīstinot ar Pļaviņu novadu, tā visiem trijiem pagastiem. Kopā ir gan daudz dziedāts, gan dejots, gan bijušas pieredzes apmaiņas.

Sapulces dalībnieki ar lielu interesi noklausījās valdes priekšsēdētājas Annas Jukšas pārskata ziņojumu. Viņa sniedza arī finanšu atskaiti. "Ābeļziedi" gan paši organizējuši, gan aktīvi piedalījušies daž ne dažādās aktivitātēs. Īpaši "Ābeļziedu" vārdu spodrinājušas senioru vokālā ansambļa dalībnieces. "Ābeļziedu" dāmas ir čakli pastrādājušas. Cēli un lepni savas dziesmas viņas ir skandējušas dažādos pasākumos. Vispirms jau savā, Aiviekstes pagastā. Dziesmas skanējušas dažādos novada pasākumos, tā pagastos, arī kaimiņu novados, Sunākstē un pat tālajā Ludzā. Turpinājusies neiztrūkstošā sadarbība ar Aiviekstes pagasta otru aktīvāko biedrību - "Pļaviņu pļāvēji".

"Ābeļziedu" delegāti piedalījās 13. Saeimas un NVO forumā Rīgā. Dalība ņemta arī Latvijas Pensionāru Federācijas 11. kongresā Rīgā. "Ābeļziedi" šobrīd ir novada vienīgā senioru biedrība, kas ir starp tās dalīborganizācijām. Šobrīd sākas sadarbība ar Jēkabpils NVO resursu centru, kuras biedrorganizācija ir jau "Pļaviņu pļāvēji". "Ābeļziedu" pārstāvji ir piedalījušies projekta nodarbībā Jēkabpilī, ir notikusi abu aktīvo pagasta biedrību tikšanās ar jēkabpiliešiem Aiviekstē - viņu šeit rīkotajā NVO info dienā. Jāatzīmē, ka arī Jēkabpils novada senioru biedrība sen ir starp "Ābeļziedu" draugiem.

Seniori ir aktīvi devušies divās ekskursijās pa Latviju,lai pilnveidotu savas zināšanas un stiprinātu kolektīva kopābūšanu. Tās bija brīnišķīgas ekskursijas - "Pa Vidzemes Jūrmalu" un "Aicina Latgale". Aprakstus par gūtajiem iespaidiem varēja lasīt "Staburagā" un LPF avīzē "Latvijas Pensionārs". Par biedrības darbu ir bijuši arī raksti "Pļaviņu Novada Ziņās" un Pļaviņu novada domes mājas lapā.

"Ābeļziedu" biedri ir sveikti viņu nozīmīgajās apaļajās jubilejās, godinot ar ziediem. Diemžēl, daži ir aizgājuši mūžībā un tad parasti tika pausta patiesa līdzjūtība. Ne visiem šajā atskaites gadā ir bijis viegli, bet nebūšanas pārvarēt palīdzējis možs gars, dziesma un kopā būšanas prieks. Biedrības darbu turpinās vadīt 7 cilvēku valde -

Anna, Leons,Ērika, Vilnis, Valija, Pēteris, Zigrīda

Katrs no viņiem saņēma pateicības ziedu.Strādāts ar niecīgu, bet bezdeficīta budžetu. Nolemts palielināt biedra naudu-uz pieciem eiro gadā. Biedrība sakārtojusi formalitātes par telpu īri un maksās domei vienu eiro gadā.Diemžēl, izpalikusi dalība projektos, kas,protams, dotu papildfinansējumu.

"Ābeļziedi" sveica četrus jaunuzņemtos un tās rindās šobrīd ir 54 biedri.

Sapulci pagodināja pagastu pārvaldniece Ģiedre Zvirgzdiņa, kura atzinīgi novērtēja "Ābeļziedu" aktīvo darbu un novēlēja arī turpmāk darboties tik pat entuziastiski. Labus vārdus par kopīgo sadarbību teica biedrības "Pļaviņu pļāvēji" valdes priekšsēdētāja Sarmīte Norvaiša. "Ābeļziedus" sveica Vietalvietes.

Kā parasti, izskanēja ansambļa dāmu-Annas, Ērikas, Vijas, Vairas, Dainas un Ausmas - sniegtais koncerts. Vakara gaitā par tikšanās muzikālo noskaņu un omulību rūpējās "Aizezeres muzikanti". Gaisā virmoja neslēpts prieks par tikšanos ar līvānietēm,kuras maijā jau uzaicināja "Ābeļziedus" pie sevis! Mūsu laikmets nav bez trauksmes. Atļaušos apgalvot, ka arī pašlaik dzīvojam kara apstākļos. Un šis karš ir daudz bīstamāks, jo tā kara lauks ir cilvēka prāts. Lai mums, senioriem, palīdz arī turpmāk dzīves pieredze, lai patiesi uzlabojas mūsu novada iedzīvotāju dzīves kvalitāte, lai patiesi iedzīvotāji vēlētos palikt savā novadā!

Biedrība pateicas ciemiņiem par skaistajiem apsveikumiem un atbalstu saviem sponsoriem! Un ļoti cer, ka novada dome palielinās turpmāk savu atbalstu NVO-senioru biedrībai "Ābeļziedi".


Biruta Irēna OsīteVeselības ministrija informē!

Labdien

No 27. februāra, Valsts operatīvā medicīniskā komisija lēma paplašināt sarakstu ar koronavīrusa izraisītās slimības COVID–19 skartajām valstīm un teritorijām, uz kurām attiecināti īpaši piesardzības pasākumi. No 28. februāra, būs mainīts arī dienestu rīcības algoritms, kā tiks nodrošināta laboratoriskā izmeklēšana personai, kura atgriezusies no kādas šīm teritorijām un kurai ir vieglas elpceļu infekcijas pazīmes.

Te ir darbs!

Neliels uzņēmums, kas nodarbojas ar bērnu rotaļlietu ražošanu meklē palīgu.

Galvenie darba pienākumi:

- Rotaļlietas sagatavošana no izejvielām

No Jums sagaidām:

- Precizitāti un augstu atbildības sajūtu

Mēs piedāvājam:

- Elastīgu darba laiku
- Piemaksas pie pamatalgas
- Jaunu un interesantu pieredzi
- Apmācības par veicamo darbu

Vairāk informācijas par uzņēmumu varat atrast šeit: www.zalesgalva.lv vai facebook mājas lapā

Ar mums varat sazināties, rakstot uz epastu: zalesgalva@gmail.com vai zvanot: 26319708
SOCIĀLĀ DROŠĪBA UN VESELĪBAS APRŪPES KONFERENCE

Aicinām jūs piedalīties konferenču ciklā par iespējam atrast naudu sociālai drošībai un veselības aprūpei. Pirmā no tām notiks 27.februārī plkst. 12.00 P.Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā, Antonijas ielā 1. Aicinām aktīvi iesaistīties debatēs pēc galveno ziņojumu nolasīšanas.

Sīkāk par konferences tēmām skatī zemāk klikšķinot uz saitēmDarba spēka (mikro) nodokļu režīmi – kā mainīsim?


Ēnu ekonomikas apslēptā nauda


Nodokļi – instruments ceļā uz veselīgu un zaļu ekonomiku

GRĀMATU KLUBS

Labdien!

Rīkojam senioru un jauniešu grāmatu klubu. Aicinām seniorus, kuri vēlās iesaistītes grāmatu klubā, nākt 1 reizi mēnesī un kopīgo tikšanos, kuras laikā apspriedīsim kādu no izvēlētajām grāmatām.

Pirmā tikšanās ir 9. februārī plkst. 14:00 LNB Telpā -15+. Ja ir interese, lūgums pieteikties dalībai, zvanot uz 26407809 vai rakstot sjgramatuklubs@gmail.com
Vairāk infromācijas pielikumā. Priecāsimies, ja padalīsieties ar šo informāciju.

Sporta Pasakums

Dalība ir bezmaksas.

Aicinām aktīvos senioru organizāciju pārstāvjus piedalīties klātienes mācībās par valsts pārvaldē ieviestajiem e-risinājumiem un to izmantošanas iespējām dažādās dzīves situācijās!
e-paraksts
Kas ir eParaksts un kāpēc man noderīgi to izmantot?
Kas ir e-adrese, kā to aktivizēt un kāpēc izmantot?
Kādi drošības principi jāievēro digitālajā vidē?
Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem iespējams uzzināt mācībās, kas tiek organizētas kā praktiskas nodarbības klātienē, 8 akadēmisko stundu apjomā, grupās no 8 līdz 15 personām Rīgā un no 10 līdz 15 personām reģionos. Praktiskajās nodarbībās iegūsiet ne vien noderīgu informāciju par to, kādi e-risinājumi ir izstrādāti valsts pārvaldē un kādas ir digitālās saziņas iespējas ar valsti, bet arī prasmes izmantot šos e-risinājumus dažādās dzīves situācijās. Mācības ir bezmaksas un tās tiek nodrošinātas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas īstenotās programmas "Mana Latvija.lv. Dari digitāli!" ietvaros līdz 2020. gada jūnija beigām.
Pieteikšanās mācībām, sazinoties ar programmas pārstāvi Elīnu Plāni (e-pasts: elina.plane@bda.lv, mob.tel.: +371 29624944
Vairāk par programmu "Mana Latvija.lv. Dari digitāli!"" iespējams uzzināt tīmekļa vietnē mana.latvija.lv
VARAM ES
Programma saņēmusi Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta Nr.2.2.1.1/17/I/015 "Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma" finansējumu.Talsu pensionāru biedrības atskats uz aizvadītā gada padarītajiem darbiem

Šā gada 31. janvārī Talsu tautas namā pulcējās Talsu pensionāru biedrības biedri uz ikgadējo kopsapulci. Kopsapulci skanīgi atklāja Talsu Kristīgās skolas zvanu ansamblis, pedagoga Jāņa Smilgas vadībā.

Sporta Pasakums

Mūsu sapulci pagodināja Talsu novada domes priekšsēdētājs Dainis Karols, kurš atzinīgi novērtēju mūsu biedrības aktīvo darbību un novēlēja arī turpmāk darboties tik pat entuziastiski. Sapulces dalībnieki ar lielu interesi noklausījās Talsu pensionāru biedrības valdes priekšsēdētājas Ritas Tomsones gada pārskata ziņojumu.

Sporta Pasakums

Aizvadītais gads pagāja aktīvi darbojoties daudzās jomās. Tika nodibināti divi jauni klubiņi:
  • "Dziesmu prieks", kurā pulcējas seniori, lai kopā izdziedātu sev tīkamas dziesmas
  • Angļu valodas klubs, kas sastāv no divām grupām, kurā vienreiz nedēļā tiek apgūta angļu valoda
Piedaloties labdarības akcijā "Siltas kājas senioriem", mūsu klubu dalībnieces noadīja 170 zeķu pārus, kurus dāvinājām pansionāta "Lauciene" iemītniekiem.

Pateicoties klubiņa "Vācu draugi" biedru finansiālajam atbalstam, kā arī citiem ziedotājiem, varējām sarūpēt salduma paciņas, lai iepriecinātu 225 seniorus Ziemassvētku laikā.

Gada laikā biedrība aktīvi ir piedalījusies daudz dažādos sporta pasākumos, kas veltīti senioru veselības veicināšanai.

Sporta Pasakums

Mūsu 22 klubiņu biedri ir aktīvi devušies ekskursijās pa Latviju, lai pilnveidotu savas zināšanas un stiprinātu kolektīva kopābūšanu.

Š.g. jūnijā biedrības valde organizēja Antona Kivlenieka grāmatas "Mana mūža grāmata" reprezentāciju Dienas centrā, kurā piedalījās Antona Kivlenieka bijušie darba kolēģi un citi interesenti, kopā vairāk kā 40 personas.

1.oktobrī biedrības valde organizēja Senioru dienas pasākumu, ko apmeklēja 45 seniori. Pasākumā piedalījās arī Talsu novada domes priekšsēdētājs Dainis Karols. Koncertu mums sniedza Vija Ivanovska un Andris Asafrejs. Maijas Laukmanes dzeju lasīja Rita Tomsone un asumiņu pasākumam pielika mūsu atraktīvā un nepārspējamā Lilita Freiberga, pēc kā sekoja kopā būšana pie kafijas un cienastiem, ko gatavojuši paši seniori. Šis pasākums senioriem ļoti patika, ka domājam atzīmēt Senioru dienu arī turpmāk.

Biedrība piedalījās arī Talsu novada kultūras un tūrisma nodaļas rīkotajā projektu konkursā un guva Talsu domes atbalstu. Projekta ietvaros 45 pensionāru biedrības biedri devās braucienā uz Valsts Nacionālo mākslas muzeju un Nacionālo bibliotēku, kā arī atceļā apskatīja Jūrmalas brīvdabas muzeju. Projektā bija iekļautas arī divas lekcijas Talsos. Par latviešu portretu glezniecību vēsturē un mūsdienās lekciju novadīja mākslas zinātnieks Eduards Dorofejevs. Otru lekciju par Lidijas Auzas nenovērtējamo mākslas ieguldījumu Talsu interjerā, lekciju vadīja mākslas zinātniece Ilze Putniņa, kura biedrībai uzdāvināja 3 mākslas grāmatas. Interesenti tās var apskatīt biedrības telpās Talsos, Lielā ielā – 27.

Mākslas Muzejs
Šogad tāpat kā iepriekšējos gados mūsu senioriem tika noorganizēta arī dzērveņu iegāde - kopā 250 kg apmērā.

Rudenī līnijdejotāju klubs "Pieskāriens" svinēja 10 gadu pastāvēšanas jubileju. Pasākuma organizēšanā aktīvu dalību ņēma arī biedrības valdes locekļi.

Iespēju robežās esam atbalstījuši arī citu klubiņu vēlmes. Sarūpēti trauki, putotājs un rīve kulinārijas klubiņiem. Vislielākais ieguvums ir dāvinājums no "Vācu draugu" kluba dalībniekiem - nedaudz lietota elektriskā plīts ar keramisko virsmu. Klubiņam "Lavanda" abonēts žurnāls par viņiem aktuālām tēmām. Klubam "Dziesmu prieks" sarūpētas 40 dziesmu grāmatiņas un iegādātas mapes jaunām dziesmām.

Ir savests kārtībā Talsu pensionāru biedrības dokumentu arhīvs.

Tā kā Talsu pensionāru biedrība ir aktīva senioru organizācija, tad par mūsu darbību ir bijuši sižeti Talsu televīzijā un arī raksti laikrakstā "Talsu vēstis". Esmu sniegusi arī rakstus Latvijas Pensionāru Federācijas avīzei "Latvijas pensionārs", kā arī devusi interviju Ievas padomu avīzei par senioru aktivitātēm Talsos. Pie mūsu senioriem šogad ir viesojusies Latvijas Pensionāru Federācijas priekšsēdētāja Aija Barča. Š.g. 10. augustā ir paredzēta Latvijas Pensionāru Federācijas valdes izbraukuma sēde Talsos, lai kopā ar Talsu novada domes vadību un Talsu pensionāru biedrības valdi pārrunātu tik aktuālās lietas senioriem.

Pagājušajā gadā esam apsveikuši 20 biedrības biedrus viņu nozīmīgajās apaļajās jubilejās, godinot ar ziediem un pašu gatavotām apsveikuma kartiņām.

Ziemassvētku pasākumā esam ar dāvaniņām pateikušies klubu vadītājiem, diabēta māsai Zaigai Grigānei un aktīvākajiem biedrības biedriem. Esam ieviesuši arī jaunu, jauku kopā pulcēšanās Ziemassvētku noskaņu pasākumu, ko esam iekļāvuši arī šī gada darba plānā.

Mums talsiniekiem ir paveicies, jo tāda sadarbība, kāda mums ir ar Talsu novada domi, ir reti kurā novadā. Mēs esam uzklausīti un iespēju robežās atbalstīti visās jomās. Domes vadība aktīvi piedalās mūsu organizētajos pasākumos.

Talsu pensionāru biedrībā uz 2020. gada 1. janvāri darbojās 199 biedri, kuri aktīvi darbojas 22 interešu klubiņos. Pagājušajā gadā no jauna biedrībā ir iestājušies 43 biedri. Diemžēl daži biedri ir aizgājuši mūžībā (tādi mums ir 5).

Ja pats esi īsts, ja pats esi labs,
Ja pelēko ikdienu pratīsi nīst,
Tad mūžīgi jauna būs dvēsele tava.
Un nieks tās grumbiņas sejā,
Par gadiem nav jāskumst,
Lai jau tie vīst kā magones vējā.

Rita Tomsone
Talsu pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja
Senioru ABC

Latvijas Pensionāru federācija, sadarbībā ar Labklājības ministriju, pensijas un pirmspensijas vecuma ļaudīm ir sagatavojusi un izplatījusi 30 000 eksemplārus informatīvi-izglītojošo bukletu "Senioru ABC". Tā kā, LPF vēl līdz šim turpina saņemt lūgumus no lasītājiem izsūtīt šo, saprotamā valodā sastādīto un tik ļoti pieprasīto informāciju, esam vienojušies izvietot mūsu mājas lapā materiāla elektronisko versiju.

Pensionaru ABC


Klikšķināt šeit, lai skatītu "Senioru ABC" PDF formātā

Esam vienmēr ar jums,
cieņā, LPF valde
Labdien, Jaunajā gadā!

Pastāstīšu mazliet par mūsu pensionāru dzīvi Lejasciema pagastā un tur pieejamajām iespējām. Lielākoties viss ir atkarīgs no paša cilvēka vēlmes un gribēšanas kaut ko mainīt savā ikdienas rutīnā. Ir iespējas darboties dažādos interešu pulciņos - vingrošanas, nūjošanas, teātra spēles, rokdarbu u.c. Vārdu sakot, iespējas ir, vajag tikai saņemties un kaut ko sākt darīt.

Mūsu Lejasciemā ir kultūras nams, kur notiek ļoti daudz pasākumi, atliek tikai tos apmeklēt. Problēma varbūt ir attālums un satiksme, bet visas lietas, ja ir pieprasījums un vēlēšanās, ir sakārtojamas. Gulbenes novada pašvaldība ir vienmēr palīdzējusi ar transportu, ja esam to lūguši. Esam aktīvāki paši, vairāk dodamies sabiedrībā ar labām domām un bez īgnuma. Priecājamies par dzīvi, jo tā mums ir tikai vienreiz dota.

2020 Gads

Mūsu daudzo pensionāru lielais ieguvums Lejasciemā ir ansamblis “SATEKAS”. Ansamblis bez pārtraukuma darbojas jau 57 gadus. Mūsu zelta fonds ir vadītāja Vija. Pateicoties viņas pacietībai strādāt ar mums, esam ļoti daudz dziedājuši gan savā novadā, gan citur. Ir patīkami iepriecināt savus laika biedrus, radot priecīgus brīžus, klausoties dziesmās, vēl patīkamāk, ja publika zālē dzied līdz un lūdz vēl atkārtot vai turpināt. Tiklīdz skolotāja Vija iziet zāles priekšā ar akordeonu un mēs ar dziesmām valša ritmā, zālē viss viļņojas.

2020 Gads

Gulbenes novadā ir biedrība “ATSPULGS 5” ar enerģisko vadītāju Annu Vīganti. Viņai vienmēr ir dažādas idejas, ko jaunu padarīt, vai kur aizbraukt pieredzes apmaiņā - uz citiem novadiem vai arī pat ārpus Latvijas. Pateicoties viņai un LPF vad.v. Dzintras Žildes kundzei mūsu Gulbenes rokdarbniekiem divreiz gadā ir iespēja aizbraukt uz Rīgu, kur dzelzceļa stacijā tiek organizēta Ziemassvētku un Lieldienu tirdziņš ar iespēju patirgot savus darbiņus un tā piepelnīt klāt pensijai kādu naudiņu un satikt sev līdzīgus cilvēkus, tas viss dod enerģiju un motivāciju dzīvot un strādāt cik nu katrs grib atbilstoši savām interesēm.

2020 Gads

Mūsu novēlējums no Lejasciema senioru ansambļa “SATEKAS” visiem, visiem pensionāriem, priecāsimies par dzīvi un paši par sevi, jo dzīvība ir Dieva dāvana - cenšamies to ilgāk saglabāt.

Gulbenes novada "ATSPULGS 5 " Lejasciema senioru vārdā

-- Elvīra Balode
LAIMĪGU VISIEM 2020. GADU!

2020 Gads
PAZIŅOJUMS

Latvijas Pensionāru federācija kopā ar Labklājības ministriju un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru ir izveidojusi detalizētu, bagātīgi ilustrētu tipogrāfiska bukleta izdevuma skaidrojumu "Senioru ABC" par Latvijas pensiju sistēmu, valsts un pašvaldību nodrošināto palīdzību un sniegtajiem pakalpojumiem.

Bezmaksas "Senioru ABC" ir pieejams Latvijas Pensionāru federācijā. Aicinām novadu un reģionu pašvaldības, sabiedriskās organizācijas, pensionāru biedrības, topošos un esošos seniorus rakstiski pieteikties tā saņemšanai.


Pieteikšanās klātienē notiek LPF biroja telpās:
    pirmdienās, trešdienās no plkst 11.00-15.00


Mūsu kontakti: lpf1@inbox.lv, lpf3@inbox.lv
Pasta adrese: Latvijas Pensionāru federācija, Bruņinieku iela 29/31, 317. telpa, Rīga, LV-1001
PAZIŅOJUMS

LATVIJA PENSIONĀRU FEDERĀCIJAS PAZIŅOJUMS PENSIONĀRU BIEDRĪBĀM, BIBLIOTĒKĀM, REĢIONU UN PAŠVALDĪBU VADĪBAI!

Sākot ar 10. Decembri ir iespējams saņemt mūsu laikraksta "Latvijas Pensionārs" jaunāko numuru.
Aicinām pieteikt vēlamo laikraksta skaitu tā tālākai izplatīšanai.
Pēc sazināšanās ar biroju, atliktajam iepakojumam pakaļ jādodas pašiem pasūtītājiem.


Adrese Rīga, Bruņunieku iela 29/31, 3.stāvs (var braukt ar liftu)
koridorā uz galdiem pie 317. telpas atrodams katram pasūtītām atstāts laikraksta iepakojums ar pagasta/novada uzrakstu


Saziņas info: lpf3@inbox.lv 29508313
LPF birojs
Te ir darbs!

SIA EKOPROJEKTS ir dibināts 2018.gadā, bet ar iepakojuma ražošanu jau strādajam kopš 1995. gada, kad iegādājāmies Staiceles Papīra Fabriku. Lai arī rūpnīcu zaudējām, turpinam ražot iepakojumu, t.i. papīra maisus, tūtas, konvertus-tehniskos, un somas.

Oktobra mēnesī iegādājamies manuālo (ar roku darbināmu) papīra lokāmo iekārtu, kura ļoti atvieglos darbu un paaugstinās ražību. Mūsu kolēģi ir devušies peļņā uz Angliju, tāpēc meklējam darbiniekus Rīgā.

Kāpēc pensionāri?
Noformējot patentu t.i. 17.00 EUR gadā
Mēnesī var nopelnīt 250.00 EUR vai gadā t.i. 3000.00 EUR
  ---Var pelnīt arī vairāk ,bet tad jāsāk maksāt nodokļus

Darbs pamatā ir ar brūnu Kraft papīru un PVA līmi.
Mājās var ražot mazās tūtiņas un konvertus, lielie maisi (metru gari) jāloka un jālīmē uz vietas. Redze - jāredz milimetri uz metāla lineāla.
Tas ir roku darbs, ar pārvietošanās un kustību spējām.
Vecākie līmētāji mums ir bijuši 76 gadi jauni!

Varat atbraukt un apskatīties paraugus un potenciālo darba vietu.

 Laipni gaidīsim!

Mūsu adrese: Šmerļa ielā Nr. 3, Galvenais korpuss 129.telpa
  ---Šeit ir kādreizējā Kinostudija.
Kontakti: info@spf2.lv
Tel: 292 644 25
Ar cieņu--Alfreds Aizbalts
Būsim aktīvi!

Labdien,

Vēlos informēt Jūs par lielisku iespēju piedalīties Rīgas domes departamenta un SIA “OnPlate” organizētā BEZMAKSAS, veselīgu dzīvesveidu veicinošā pasākumā “Diena Labām Domām”. Pasākuma ietvaros paredzēta koša programma, kas motivē iedzīvotājus dzīvot aktīvi, domāt pozitīvi un būt radošiem.

Rakstu Jums ar lūgumu nodot šo informāciju biedrības biedriem un informēt kolektīvu par nepieciešamību laicīgi pieteikties pasākumam ierobežota vietu skaita dēļ.

Aktīva un pozitīva dzīvesveida piekritējiem gados virs 55, Rīgas domes departaments sadarbībā ar SIA “OnPlate” piedāvā lielisku iespēju krāšņi pavadīt dienu veselību un labklājību veicinošā pasākumā “Diena labām domām”.

Programmas ietvaros – krāšņas apsveikumu kartiņu radošās darbnīcas svētku noskaņās, sava unikālā tēju maisījuma veidošana, aktīva izkustēšanās kopā ar fizioterapeiti Zani Strodi un veselīgas uzkodas kafijas pauzē, ekstravagantās Cigun speciālistes Gundegas Ābelītes lekcija par emociju un organisma darbības saistību, kā arī izglītojoša lekcija par veselīgu dzīvesveidu enerģiskā un dzīvespriecīgā Rīgas Stradiņa universitātes profesora Anatolija Danilāna vadībā. Pasākums norisināsies 16. decembrī, Rīgā, VEF Kultūras pilī, Ropažu ielā 2, no plkst.10.45 līdz 16.00.Ieeja bezmaksas
visiem pasākuma dalībniekiem ir obligāti jāpiesakās iepriekš

sazinoties ar Alisi pa tālruņa numuru +371 26 377 122
vai rakstot e-pasta vēstuli uz alise@onplate.lv
"ĀBEĻZIEDI" SVEIC SENIORUS AR EKSKURSIJU UZ VIDZEMES JŪRMALU

Ceļot ir ļoti jauki ! Vēl jo vairāk, tādā veidā sveicot Starptautiskajā Senioru dienā,- kā to nolēma Pļaviņu novada Aiviekstes pagasta senioru biedrības ,,Ābeļziedi " valde.. Šoreiz maršrutā tika iekļauti gan tikai trīs apskates objekti.

Bijām vietā, kur izdoma savijas ar realitāti - Minhauzena muzejā. Salacgrīvas novada Duntes muižas muzejs ir interesants gan bērniem, gan pieaugušajiem. Barons Minhauzens bija tipisks 18 . gs. muižnieku pārstāvis,kura galvenā nodarbošanās bija karš un medības. Apskatījām ekspozīciju “Minhauzena pasaule ". Iepazinām Minhauzenu kā pāžu, armijas virsnieku, mīlošu vīru, kaislīgu mednieku, aizrautīgu stāstnieku, kurš baudīja dzīvi, spējot smieties par sevi un citiem... Šeit, Latvijā, Duntes muižā, kopā ar ar savu dzīvesbiedri Jakobīni slavenais fantāzijas meistars aizvadījis savus skaistākos dzīves gadus. Apskatījām viņas istabā īstenu 18 .gs. dāmu paradīzes stūrīti. Vīriešu uzmanību vairāk piesaistīja medību trofejas, naži, ieroči. Iepazināmies ar Latvijā plašāko vaska figūru kolekciju ,,Izcilas personības Latvijas vēsturē ".Varējām ar tām nofotografēties. Diemžēl, lija un izpalika muižas apkārtne - Minhauzena Meža taka, Minhauzena Alus taka, Baltijas valstīs lielākais Atrakciju kuģis...

Saulkrastu velosipēdu muzejā apskatījām tēva un dēla Jāņa un Gunta Sereginu velosipēdu kolekciju, kas ir vienīgā Latvijā un lielākā Baltijā. Kolekcijas veidošana aizsākās 1977. gadā, kad Jānis iestājās Latvijas Antīko automobiļu klubā un sāka nopietni interesēties par velosipēdu rūpniecības vēsturi, kā arī riteņbraukšanas pirmsākumiem Latvijā. Muzeja kolekcija komplektēta no tehniski interesantākajiem Latvijā atrastajiem velosipēdu attīstības vēstures paraugiem. Kolekcijas spožākais eksponāts ir tapis tālajā 1887. gadā Liepājā. Unikāls ir arī 1940. gadā vienā eksemplārā izgatavotais koka divritenis. Tas ir muzeja dārgākais eksponāts, kurš,- kā gids man pateica - “ir bezcennij”. To konstruējis tā laika pazīstamākais latviešu aviokonstruktors Kārlis Irbītis. Kopumā muzejā varējām apskatīt ap 70 Latvijā izgatavotu un lietotu velosipēdu. Šeit ir arī dažādas lietas, kas saistītas ar velosipēdu lietošanu, riteņbraukšanas sportu, riteņbraukšanas biedrībām, velosipēdu ražošanu. Apskatījām arī velosipēdu firmas zīmju kolekciju. Tā ir lielākā Austrumeiropā ar vairāk nekā 1000 emblēmu no visas pasaules. Kolekcija arvien papildinās ar jauniem atradumiem,visas- labā un lieliskā stāvoklī. Dāvanas ir atvedis arī riteņbraucējs Vainšteins, BMX slavenākie vīri ...Ar patiesu baudu klausījos gidu - arī manas ,- LU Filozofijas un vēstures fakultātes vēstures nodaļas- .  2.kursa studentu, pusbrāli Ernestu , apbrīnojot par skaidro latviešu valodu ar gandrīz nemanāmo akcentiņu, taktu, pašcieņu , aizrautību muzeja darbā,starp citu-bezmaksas. Muzejam nenoliedzami , ir perspektīva. Protams, telpas ir stipri par šaurām un laiks meklēt tam risinājumu. Bija patiess prieks, tur pirmo reizi esot!

Virs ieejas Bīriņu pilī lasām tik skaistus vārdus: ,,Atstāju mantojumā Tēvzemes mīlestību "! Kurš gan nezina, ka šeit tapis populārais latviešu seriāls ,,Ugunsgrēks "! Ēka celta 1860. gadā, Bīriņu ezera krastā, klusā apvidū. Izsekojam muižas pirkšanas-pārdošanas vairākkārtējām izmaiņām. Katram laika posmam ir bijis spilgts tās saimnieks.18. gs. beigās šeit ieprecējās grāfs Mellins. Pils bija ievērojama ar savu plašo grāmatu un mākslas priekšmetu kolekciju, slavenu autoru darinātajām skulptūrām ēkas dekoratīvajā apdarē un parkā. Izstaigājām pils zāles, klausījāmies mīlas stāstus. Arī par muižkunga dēla Ērika un māsas istabeni, kuri parasti tikās pie senču stādītā Mīlestības ozola. Precēt kalpu meiteni viņam, protams, aizliedza un beigas bija traģiskas.1912. gadā meitene pakārās, bet saimniekdēls nošāvās. Spēcīgas mīlestības apliecinājums, kas saglabāts leģendās un nostāstos-kā jau pilī ! 20 .gs. te bija sanatorija, kurā ārstēja astmas un sirds slimniekus.1993. gadā pili sāka nomāt un vēlāk ieguva īpašumā Jānis Vimba, kurš pilij arī atgrieza jaunu dzīvību. Šodien pili mantojusi, par to rūpējas, apsaimnieko viņa ģimene. Uzņēmīgākie vēl iegriežas skaistajā parkā...Bet man, ikreiz esot Bīriņu vai Gārsenes pilī, jādomā -kāpēc liktenis bija tik nežēlīgs Latvijas arhitektūras pērlei, šīm abām pilīm tik ļoti līdzīgajai - Odzienas pilij? Paldies Dievam, šobrīd tā beidzot atdzimst no drupām un arvien biežāk aicina ceļotājus iegriezties.

Ābeļziedi

Brīvajā laikā, pēc lietus, izturīgākajiem vēl bija Baltā kāpa un Saulkrastu pludmale ...Kā parasti - kopīgas pusdienas sadraudzībai...Krogs un alus darītava "Indiejānis", kuru, kā stāstīja "Provincē", pēc 10 Norvēģijā pavadītajiem gadiem iegādājies mājās atgriezies latvietis...

Esam guvuši jaunus iespaidus,paplašinājuši savu redzes loku. Tieksme mācīties, kaut ko jaunu redzēt neļauj smadzenēm novecot. Arī šo ekskursiju seniori novērtē atzinīgi, pozitīvi, jo ieguvums patiešām bija vērtīgs. Izpalika šoreiz brīnišķīgas takas ar burvīgiem dabasskatiem, taču laika apstākļi šoreiz bija tādi, kādi nu bija...Varbūt būtu lietderīgi apvienot ekskursiju ar pieredzes apmaiņu un tikšanos senioru biedrībās...Varbūt, sakot paldies Pļaviņu novada domei par atbalstu, derētu lūgt to palielināt nākošā gada budžetā, jo dotās naudas jau senioriem pietiek tik uz vienu galu...

Patiesi, ceļot ir ļoti jauki ! Bet laimīgs vien tas, kam kā Sprīdītim vai kā sengrieķu Odisejam, ir vieta pasaulē, kur atgriezties mājās.


Biruta Irēna Osīte
Aijas Sergejevas foto


Labklājības ministrija:
2019. gada 1. oktobra pensiju indeksācija būs lielāka

Labklājības ministrija informē, ka 2019.gada 1.oktobrī notiks pensiju un atlīdzību indeksācijaun tiks palielinātas pensijas un atlīdzības vai to daļu apmērs, kas nepārsniedz 420 eiro.
Līdzīgi kā iepriekš, arī šogad vecuma pensiju indeksācijā tiks piemēroti dažādi indeksi, kas atkarīgi no cilvēka uzkrātā apdrošināšanas stāža. Jo lielāks apdrošināšanas stāžs, jo lielāks indekss tiks piemērots un lielāku vecuma pensijas pieaugumu cilvēks var sagaidīt.
Tā cilvēkiem, kuru apdrošināšanas stāžs ir līdz 29 gadiem, vecuma pensijas pārskatīšanā piemēros indeksu 1,0719; ja apdrošināšanas stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem – piemēros indeksu 1,0805; ja apdrošināšanas stāžs ir no 40 līdz 44 gadiem – indekss būs 1,0891 Savukārt, ja apdrošināšanas stāžs ir 45 un vairāk gadu – piemēros indeksu 1,0977.
Piemēram, ja vecuma pensijas piešķirtais apmērs ir 350 eiro, tad senioram ar apdrošināšanas stāžu līdz 29 gadiem no š.g. oktobra pensijas apmērs būs 375,17 eiro (par 25,17 eiro lielāks), ja apdrošināšanas stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem – pensijas apmērs būs 378,18 eiro (par 28,18 eiro lielāks), ja apdrošināšanas stāžs ir no 40 līdz 44 gadiem – pensijas apmērs būs 381,19 eiro (par 31,19 eiro lielāks). Savukārt, ja apdrošināšanas stāžs ir 45 gadi un vairāk, tad pensija palielināsies līdz 384,20 eiro (par 34,20 eiro lielāks)...
- > Lasīt LM informāciju tālāk


Айя Барча: «Заставим политиков отвечать!»
Intervija pārpublicēta ar laipnu МК-Латвия atļauju

МК-Латвия: Г-жа Барча, раньше вы были депутатом Сейма и рассматривали инициативы Латвийской федерации пенсионеров, как руководитель парламентской комиссии. Как вы себя чувствуете на новом месте, так сказать, по другую сторону баррикад?
Айя Барча: На посту председателя Латвийской федерации пенсионеров чувствую себя очень хорошо. Хотя должна признаться, такая масштабная, важная и интересная общественная работа у меня впервые. Она не менее ответственна, чем работа в парламентской комиссии по социальным и трудовым делам. Все-таки Федерация пенсионеров объединяет 130 организаций по всей стране. Я по образованию социальный работник, имею степень магистра, в социальной сфере работаю с 1986 года, поэтому хорошо знаю историю вопроса. В то время, когда я стала заниматься социальными вопросами, в Латвии назначали пенсии исходя из непрерывности стажа. Как сейчас помню, что для максимальной пенсии в 132 рубля советский гражданин должен был непрерывно работать 28 лет. Если такого стажа не было, то пенсия составляла 120 рублей. Сейчас подход полностью изменился. Как вы знаете, с 1 января 1996 года в Латвии ведут персональный учет взносов социального страхования, которые сделал каждый житель...
- > Lasīt interviju ar Aiju Barču


Latvijas Pensionāru federācijas darbības programma
laika periodam līdz 2023. gadam

LPF logo

Latvijas Pensionāru federācija ir izveidota, lai pārstāvētu pensionāru intereses valsts mērogā, un tās darbības galvenie pamatvirzieni ir pensionāru sociāli ekonomisko interešu un tiesību aizstāvība, sevišķi maznodrošināto pensionāru dzīves līmeņa uzlabošana, kā arī vecākās paaudzes iedzīvotāju aktivitāšu veicināšana valsts un reģionālajos līmeņos.
Laika periodam līdz 2023. gadam Latvijas Pensionāru federācijas galvenie darbības uzdevumi ir:
1. Pensionāru interešu pārstāvēšana un aizstāvēšana LR Saeimā un tās komisijās, Ministru kabinetā, LR ministrijās un to institūcijās, lai:
• veidotu ilgtspējīgu un sociāli taisnīgu pensiju sistēmu, nodrošinātu pensionāru ienākumu līmeņa paaugstināšanos atbilstoši valsts ekonomiskajai izaugsmei, kā arī nepieļautu pensionāru dzīves līmeņa pazemināšanos;
• sekmētu veselības aprūpes pakalpojumu un medikamentu iegādes pieejamību vecajiem cilvēkiem;
• risinātu jautājumus par atvieglojumu piešķiršanu pensionāriem transportam, sakariem, mājokļa uzturēšanai un nodokļiem;
2. Sadarbības līgumu slēgšana ar valsts institūcijām par sadarbību un atsevišķu funkciju izpildi sabiedrības integrācijai, informēšanai un pensionāru konsultācijām.
3. Piketu, mītiņu, demonstrāciju organizēšana pensionāru interešu aizstāvībai, kā arī piedalīšanās citu NVO organizētajos pasākumos, pārstāvot Latvijas veco cilvēku intereses.
4. Sadarbība ar dažādiem masu medijiem, paužot tajos Latvijas Pensionāru federācijas viedokli.
5. Sadarbības pilnveidošana ar Tiesībsargu, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, kā arī ar citām organizācijām un uzņēmējiem, kas iestājas par pensionāru interesēm.
6. Sadarbība ar pensionāru organizācijām citās valstīs, dalība starptautiskās senioru organizācijās.
7. Atbalsts pensionāru organizāciju aktivitātēm novados, pilsētās un reģionos.
8. Avīzes "Latvijas Pensionārs" izdošana, mājaslapas www.pensionari.lv uzturēšana.

Latvijas Pensionāru federācija aicina visus Latvijas pensionārus un to organizācijas aktīvi iesaistīties LPF Programmas izpildē.


Aija Barča intervijā Ingai Papardei (NRA):
Sāpīgi, ka pensionāriem sasolīts tas, ko nepildīs

Publicēts ar laipnu I.Papardes atļauju

Latvijas Pensionāru federāciju nu jau mēnesi vada bijusī politiķe Aija Barča. Darbību Liepājas partijā līdz ar ievēlēšanu federācijas priekšsēdētājas amatā viņa ir apturējusi. Diskutējot par priekšlikumiem pensionāru dzīves uzlabošanā, Aija Barča vēlas vairāk konstruktīvu sarunu un konkrētu priekšlikumu, ne – skaļu bļaustīšanos. Intervijā Neatkarīgajai bijusī Saeimas deputāte iezīmē savas prioritātes pensiju likuma izmaiņām.
NRA: Kā jūs nolēmāt iesaistīties Latvijas Pensionāru federācijā? Lai arī sociālajā jomā strādājāt ilgstoši un bijāt vairākos Saeimas sasaukumos Sociālo un darba lietu komisijā, tomēr darbs Pensionāru federācijā, varētu teikt, ir darbošanās «ierakumu otrā pusē»?
- > Lasīt interviju tālāk


Seniori 60+ aicināti piedalīties pētījumā

Paula Stradiņa universitātes zinātnieki veic pētījumu, kas saistīts ar antivielu (dabiskas vielas, ko izstrādā organisms cīņai ar infekciju) veidošanās izpēti pēc vakcinācijas pret ērču encefalītu. Seniori 60+ tiek aicināti piedalīties šajā pētījumā. Senioriem, kuri vēlētos piedalīties pētījumā, jāsazinās ar Daci Bantausku, kas ir pētījuma koordinatore, tālrunis: 27861983. Senioru organizācijas var sarunāt arī iespēju speciālistam atnākt uz organizācijas sapulci un sīkāk izstāstīt par pētījumu.
- > Skatīt tālāk informāciju par pētījumu (pdf)


Latvijas Pensionāru federācijas Valdes
ziņojums 11. kongresam

LPF logo

Aizvadīti četri gadi Latvijas pensionāru federācijas dzīvē. Kā veicies šajā laika periodā ar federācijas darbības programmas izpildi, kurā kā pamatuzdevums stādīts maznodrošināto pensionāru dzīves līmeņa paaugstināšana? Aizvadītajā četrgadē izdevies panākt, ka tiek pārrēķinātas pensijas, kas bija piešķirtas kopš 2010. gada, piemērojot krīzes gadu pazeminošus koeficientus. Rezultātā daudzi desmiti tūkstoši pensionāru sāka saņemt par vairākiem desmitiem eiro lielākas pensijas, neatrisināts palika jautājums par kompensāciju par aizvadītajiem gadiem kopš pensijas piešķiršanas, diemžēl Satversmes tiesas spriedums šajā jautājumā nebija pensionāriem labvēlīgs. Pastiprināta uzmanība tika pievērsta pensiju indeksēšanas pilnveidošanai, mēģinot panākt, lai sakarā ar pieaugošo dārdzību dzīves līmenis pensionāriem nepazeminās...
- > Lasīt tālāk LPF Valdes ziņojumu 11. kongresam


"ĀBEĻZIEDI" NOSLĒDZ SEZONU LATGALĒ

Ar ekskursiju uz Latgali noslēdzies aktīvās darbības laiks Pļaviņu novada Aiviekstes pagasta senioru biedrībai "Ābeļziedi". Pavasara ekskursijas laikā tās dalībnieki šoreiz devās uz seno latvju zemi - Latgali. Maršrutā bija iekļaut tikai trīs Rēzeknes novada apskates objekti...
- > Lasīt tālāk


Latgales novada 17. senioru dziesmu un deju festivāls
„Saulei pretī mūžu ejot”

2019. gada 16. jūnijā Višķu pagasta estrādē skanēja Latgales novada 17. senioru dziesmu un deju festivāls „Saulei pretī mūžu ejot”. Festivālu organizēja Daugavpils novada dome, sadarbībā ar Daugavpils novada Kultūras pārvaldi, biedrību „Latgales reģionālā pensionāru apvienība” un Višķu pagasta pārvaldi. Senioru svētkos Višķos piedalījās vairāk nekā 1000 dalībnieku no amatiermāklslas kolektīviem –plaši pārstāvētie deju kolektīvi, vokālie ansambļi, kori, folkloras kopas, etnogrāfiskie ansambļi, mazākumtautību kolektīvi, kā arī citu novadu vieskolektīvi, grupas un izpildītāji...
- > Lasīt tālāk


Latvijas Pensionāru federācijas 11. kongresa
LĒMUMS
2019. gada 18. maijā

LPF logo

1. Latvijas Pensionāru federācijas Valdes darbu atskaiters periodā no 2015. gada maija līdz 2019. gada maijam vērtēt APMIERINOŠI.
2. Apstiprināt Latvijas Pensionāru federācijas darbības programmu.
3. Veikt izmaiņas Latvijas Pensionāru federācijas statūtos:
• p.4.1.6. – izslēgt vārdus “ievēl Domi”;
• p.4.1.6. – ievēl LPF Valdi 19 cilvēku sastāvā, …, pēc vārda “Kurzemes” pievienot vārdu “Zemgales”.
4. Par Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētāju ievēlēt AIJU BARČU.
5. Par Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētāja vietniekiem ievēlēt DZINTRU ŽILDI un VIOLU LĀZO.
6. Par Latvijas Pensionāru federācijas Valdes locekļiem ievēlēt Āriju Šekstello, Brigitu Ripu, Ilgu Ušaku, Intu Savicku, Annu Vīganti, Imantu Priedīti, Kārli Sergejevu, Ievu Indriksoni, Antoņinu Ružāni, Helēnu Piziču, Aivaru Ošenieku, Aleksandru Poiku, Viju Brikmani, Māru Nāruku, Jāni Felsbergu un Mariju Balceri.
7. LPF Valdei apkopot priekšlikumus, ko iesnieguši kongresa delegāti, un veikt pasākumus to realizācijai.

Piešķirt Latvijas Pensionāru federācijas Goda priekšsēdētāja nosaukumu bijušajam LPF priekšsēdētājam Andrim Siliņam.

LPF 11. Kongresa delegātu izteiktie priekšlikumi LPF Valdei

1. Biruta Jemeļjanova no Jēkabpils: beidzot panākt risinājumu pensionārtu – vieninieku atbalstam (atraitņu pensijas);
2. Rita Kuļikova no Priekules: pensijas neaplikt ar nodokli;
3. Ēriks Rozencveigs no Rīgas: beidzot ieviest iztikas minimuma grozu; priekšlikums ievēlēt Reģionu pārstāvju sanāksmi, kas 2 X gadā sanāk uz sanāksmēm par pensionāriem aktuāliem jautājumiem.
4. Spodra Kalniņa no Ogres: valdībai izstrādāt pensionāra patēriņa grozu;
5. Harijs Jaunzems no Ķeguma: valdībai steidzami izveidot darba grupu, kas organizē minimālā patēriņa groza savlaicīgu izstrādi;
6. Marija Balcere no Rīgas no Zemgales priekšpilsētas: LPF apvienot visu lielāko pensionāru (senioru) pārstāvniecības organizāciju spēkus pensionāriem aktuālu jautājumu vienprātīgai risināšanai, aktivizēt LPF darbību čiņai pret valsts budžeta līdzekļu izsaimniekošanu.
7. Ernests Klarks no Ādažiem: LPF panākt, ka trūcīgie iedzīvotāji un atsevišķas sociālā grupas tiek atbrīvotas no iemaksas 0,70 eiro par katru recepti ar 100% valsts kompensāciju, kā tas noteikts šobrīd.

Priekšlikumus apkopoja LPF 11. Kongresa Redakcijas komisijas vadītājs Jānis Felsbergs


J.Felsbergs, LPF Pensiju komisijas vadītājs:
Vai pensiju indeksācija samazina ienākumu nevienlīdzību Latvijā?

Jānis Felsbergs

LPF maija izdevumā “Latvijas Pensionārs” rakstā “Pensijas nav sociālais pabalsts” ir teikts, ka pensiju indeksācija samazina ienākumu nevienlīdzību Latvijā. Vai tā ir taisnība? Tikai daļēja, jo indeksē tikai pensijas vai to daļu, kas nepārsniedz 50% no iepriekšējā kalendārā gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. Tas nozīmē, ka lielām pensijām indeksē tikai daļu no pensijas un tas tiešām samazina pensionāru ienākumu nevienlīdzības pieaugumu. Bet kā izskatās to pensiju indeksācija, kuras ir mazākas par 50% no apdrošināšanas iemaksu algas. Vai šajā pensiju daļā indeksācija samazina ienākumu nevienlīdzību?...
- > Lasīt tālāk Jāņa Felsberga rakstu


Latvijas Pensionāru federācijas piedāvājums

Latvijas Pensionāru federācijas priekšlikums: pensiju indeksācija 2019.g. pēc Austrijas modeļa – pieskaitot visiem pensionāriem pensionāra patēriņa groza pieaugumu no inflācijas un labklājības indeksa pieaugumu no iemaksu algu pieauguma.
Ja pieņemam kā grozs gada laikā ir pieaudzis (no 1.08 2017. līdz 31.07 2018.) par 20 eiro, tad tabula izskatās šāda (1-4 ailes).
Ja visas pensijas indeksē vienādi ar vidējās pensijas (320 eiro) labklājības pieaugumu (50% no iemaksu algu attiecībās 2018.g/2017.g., kas ir 320 x 5,5% = 17,6 eiro) tad rezultāts ir skatāms ailēs 7-8.

J.Felsberga aprēķina tabula

Analogu pensiju indeksācijas koeficienta atšķirīgu piemērošanu 2018. gadā Saeima akceptēja likumā “Par valsts pensijām” pie pensiju indeksācijas ar atšķirīgiem koeficientiem par nostrādāto stāža gadu grupām. 50% stāžam līdz 29 gadiem, 60% stāžam no 30 līdz 39 gadiem un 70% stāžam no 40 līdz 45 gadiem.
Pensiju indeksācija ar 60% piemērošanu visiem pensionāriem vienādi stāža gadu grupā no 30 līdz 39 gadiem dod atšķirīgas nostrādāto gadu vērtības.
Piemērām, pielietojot indeksācijas koeficientu 1,05 visiem 30 – 39 stāža gadu grupā, tad ar stāžu 30 gadi pensija 300 pieaug par 15 eiro un par bāzes gadu 30 tā ir 15 eiro. Ja ir nostrādāti 34 gadi, tad arī pensijas kopējais pieaugums ir 15 eiro, bet katrs stāža (5 gadi) gads ir novērtēts 15/5 - 5 eiro pieaugumu. Ja nostrādāti 39 gadi, tad katrs nostrādātais gads (kopā 10) ir novērtēts ar 15/10 - 1,5 eiro pieaugumu.

Jānis Felsbergs, 03.03.2019.


Jānis Felsbergs: Par pensijām un darba stāžu

LPF Pensiju komisijas vadītājs Jānis Felsbergs: Pensionāru vidū ir izplatīts viedoklis, ka mazas pensijas saņem tikai pensionāri ar mazu darba stāžu vai tautas valodā runājot – slaisti. Pēc mana lūguma VSAA ir sagatavojusi tabulu, kas parāda pensiju un darba stāžu gadu sakarības. Tabula rāda, ka pie vidējā stāža 10 gadi un 20 gadi piešķirtās vecuma pensijas lielumi būtiski neatšķiras, bet pie lielāka stāža palielinās piemaksas lielums. Tabulā tāpat ir redzams, ka vecuma pensionāru skaits ar mazu darba stāžu ir salīdzinoši niecīgs. Viņu vidū ir sievietes, kas izaudzinājušas kuplu bērnu skaitu un kam bērnu kopšanas laiks nav ieskaitīts kā pilna darba slodze ar algas saglabāšanu un tāpēc viņas saņem šodien zemas pensijas. Tikai šobrīd K.Kariņa valdības Rīcības plānā ir paredzētas iespējas turpmāk no 2022.gada viņām kompensēt pensijas zaudējumu par šiem gadiem atkarībā no bērnu skaita.

J.Felsberga aprēķina tabula

 

Senioru Otrdienas "Laimas" šokolādes muzejā

Šokolādes muzejs

"Laimas" šokolādes muzejs ielūdz visus seniorus izbaudīt saldāko piedzīvojumu Rīgā, izmantojot 40% atlaidi - Senioru Otrdienās
(ierasto 5 eur vietā, maksājot 3 eur).
Mīļi gaidīsim seniorus sasildīties ar karstās šokolādes dzērienu, izzināt Laimas stāstu un iepazīt šokolādes vēsturi.


Izmaiņas sociālajā jomā 2019. gadā

No 2019. gada 1. janvāra:
• Tiesības uz valsts vecuma pensiju 2019. gadā būs personām, kuras sasniegušas 63 gadu un 6 mēnešu vecumu, ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 15 gadiem. Personām, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem būs tiesības pensionēties priekšlaicīgi, t.i., 2 gadus pirms vispārējā pensionēšanās vecuma sasniegšanas. 2019. gadā pensionēties priekšlaicīgi varēs personas, kuras sasniegušas 61 gadu un 6 mēnešu vecumu. (No 2014. gada pensionēšanās vecums pakāpeniski, palielinās, t.i., ik gadu par 3 mēnešiem līdz 2025. gadā tiks sasniegts 65 gadu vecums).
• Gadījumos, kad pensijas saņēmēja nāve iestājusies pēc 2019. gada 1. janvāra:
- pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam, kurš ir Latvijas Republikas vecuma, invaliditātes, izdienas vai speciālās valsts pensijas saņēmējs, pamatojoties uz viņa pieprasījumu, piešķirs pabalstu 50 procentu apmērā no mirušajam laulātajam saskaņā ar šo likumu piešķirtās pensijas (ieskaitot piemaksu pie pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim). Tiesības uz pabalstu ir 12 mēnešus no pensijas saņēmēja nāves dienas, ja pieprasījums iesniegts sešu mēnešu laikā no pensijas saņēmēja nāves dienas.
- pensijas saņēmēja nāves gadījumā viņa ģimenei vai personai, kas uzņēmusies apbedīšanu, apbedīšanas pabalsta apmērā iekļaus arī piemaksu pie pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, ja šāda piemaksa bija piešķirta mirušajam pensijas saņēmējam.
• Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu objekta maksimālais apmērs laikā no 2019. gada līdz 2021. gadam ir 62800 eiro gadā.
• Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri nodrošinās mācības potenciālajiem adoptētājiem, kā arī psihologa konsultācijas un atbalsta grupas adoptētājiem, aizbildņiem, viesģimenēm. Līdz šim ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri nodrošina atbalsta grupas, psihosociālo atbalstu un citus pakalpojumus tikai audžuģimenēm un specializētājām audžuģimenēm, kā arī mācības potenciālajām audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm.

No 2019. gada 1. oktobra:
• vecuma pensijām, kas aprēķinātas par 45 un vairāk gadu lielu apdrošināšanas stāžu, pensiju indeksācijā piemēros faktisko patēriņa cenu indeksu un 80 procentus (70 procentu vietā) no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem;
• piemaksas apmēru par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim (šobrīd 1.50 eiro pensijām, kas piešķirtas līdz 1996. gadam un viens eiro – pensijām, kas piešķirtas no 1997.gada), oktobrī pārskatīs, ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu un 50 procentus no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem.

N.B. Šīs ir izmaiņas sociālajā jomā, par kurām var informēt, kamēr vēl nav pieņemts budžets 2019. gadam.

Informāciju sagatavoja: Egils Zariņš,
Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists


Par Ēku saglabāšanas un energotaupības biroja (ESEB)
sadarbību ar Latvijas Pensionāru biedrībām

Ēku saglabāšanas un energotaupības biroja (ESEB) logo

Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs ir atsācis tikšanās kampaņu ar Latvijas Pensionāru biedrībām, lai skaidrotu par ēku visaptverošu atjaunošanu nolūkā samazināt siltumenerģijas patēriņu, uzlabojot ēku kvalitāti, noslēdzot Energoefekti-vitātes pakalpojuma līgumu (EPC).
2018.gada aprīlī projekta Accelerate SUNShINE ietvaros tika organizēts pieredzes apmaiņas brauciens Rīgā, Mastu ielā 8/1, maijā - ESEB pārstāvju tikšanās ar Jūrmalas Pensionāru biedrību un jūnijā - ar Tukuma pilsētas Pensionāru biedrību, kurās piedalījās biedrību biedri un pieaicinātie pensionāri.
Lai informācijas trūkums netraucētu iesaistīties ēku atjaunošanas projektos, ESEB aicina Latvijas Pensionāru biedrības aktīvi iesaistīties Energoefektivitātes pakalpojuma līguma apzināšanā, jo daudzdzīvokļu mājās privatizēto dzīvokļu īpašnieki vairumā ir pensionāri, kuru balsojums par pieņemtajiem lēmumiem bieži ir noteicošais.
Ar šo ESEB piedāvā organizēt kopīgu tikšanos, lai ESEB pārstāvji varētu iepazīstināt un izskaidrot Energoefektivitātes pakalpojuma līguma būtību un tā priekšrocības ēku kvalitatīvas visaptverošas atjaunošanas jomā.
Par minētās tikšanās organizēšanu, lai vienotos par Jums pieņemamu tikšanās laiku un vietu, lūgums sazināties ar ESEB īpašumu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas speciālisti Mariju Žarsku pa e-pastu marija.zarska@ekubirojs.lv.
Plašāku informāciju par EPC var iegūt www.sharex.lv


Latvijas Pensionāru federācija uzsāk sadarbību ar
SENI zīmolu

Ar lielu lepnumu paziņojam, ka Latvijas Pensionāru federācija ir uzsākusi sadarbību ar uzņēmumu SIA “TZMO Latvija”, kura paspārnē ir zīmols Seni.
SIA “TZMO Latvija” ir meitas uzņēmums vienam no vadošajiem Eiropas higiēnas preču ražošanas koncerniem TZMO S.A. Polijā. Ar mūsdienīgām tehnoloģijām tiek ražoti augstākās kvalitātes produkti - higiēnas preces, ķermeņa kopšanas līdzekļi, medicīnas preces un ierīces. SIA “TZMO Latvija” pārstāv vairākus Latvijas tirgū zināmus zīmolus kā Bella, Seni, Happy, Matopat u.c.

- > Lasīt tālāk par LPF sadarbību ar SENI zīmoluJelgavas Pensionāru biedrības viedoklis
par minimālajām pensijām

Jelgavas Pensionāru biedrība logo

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts ar likumu noteikts no 2006. gada 1. janvāra 45 lati vai 64,03 eiro. Ar MK Noteikumiem Nr.924 no 2011. gada 5. decembra ir noteikts, ka vecuma pensijas minimālais apmērs nevar būt mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, kuram piemēroti koeficienti:
- par apdrošināšanas stāžu līdz 20 gadiem – 1,1, kas ir 64,03 x 1,1 = 70,43 eiro mēnesī,
- par apdrošināšanas stāžu no 21 līdz30 gadiem – 1,3, kas ir 83,24 eiro mēnesī,
- par apdrošināšanas stāžu no 31 līdz 40 gadiem – 1,5 , kas ir 96,05 eiro mēnesī,
- par apdrošināšanas stāžu no 41 un vairāk gadu – 1,7, kas ir 108,85 eiro mēnesī...

- > Lasīt tālāk Jelgavas Pensionāru biedrības viedokli par minimālajām pensijām


LPF Pensiju komisijas priekšsēdētāja J.Felsberga
vēstule Labklājības ministrijai par pensiju indeksāciju

Jānis Felsbergs

Lūdzu izskaidrot, kāpēc 2001. gada
20. decembrī tika veikti likuma "Par valsts pensijām " 26. panta grozījumi, nomainot vārdus "ņemot vērā apdrošināšanas iemaksu algas indeksa izmaiņas" ar tekstu "ņemot vērā apdrošināšanas iemaksu algas REĀLĀ PIEAUGUMA indeksu". Tajā pašā laikā uzkrātā pensiju kapitāla aktualizācija tiek veikta ar apdrošināšanas iemaksu algas 100% indeksu. Tādā pašā veidā tiek pārskatītas valsts augstāko ierēdņu algas, apdrošināšanas iemaksu algu indeksu pirms diviem gadiem reizinot ar likumā noteikto koeficientu...
- > Lasīt tālāk Jāņa Felsberga vēstuli LM


Veselības ministrijas sagatavotā informācija
uz senioru jautājumiem saistībā ar veselības aprūpi un kompensējamajiem medikamentiem

Veselības ministrijas logo

Seniori jautā par iespēju pacientu iemaksas par gultas dienu stacionāros atjaunot pirmskrīzes (pirms 01.03.2009. noteiktā paaugstinātā tarifa) līmenī.

Veselības ministrija: Veselības ministrija izprot Latvijas pensionāru problēmas, kuras lielā mērā ir saistītas ar nepietiekamo sociālo nodrošinājumu, un savu iespēju robežās dara visu iespējamo, lai palielinātu veselības aprūpes nozares finansējumu, kas palielinās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un samazinās rindas valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai.

Valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi iedzīvotājiem, tajā skaitā arī pensionāriem, tiek nodrošināti atbilstoši personas veselības stāvoklim (saslimšanai) nevis pēc piederības kādai personu grupai.

Kārtību, kādā Latvijas iedzīvotāji saņem valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, nosaka Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumi Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” (turpmāk – noteikumi Nr.1529). Noteikumos noteiktā kārtība ir vienādi piemērojama visiem valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu saņēmējiem.

- > Lasīt tālāk Veselības ministrijas sagatavoto informāciju


Apstiprinātas projekta “Vecums nav šķērslis”
mācību programmas

2017.gada 7. un 8.decembrī Viļņā notika projekta partneru - Latvijas Pensionāru federācijas, Rīgas Stradiņa universitātes, Igaunijas Pensionāru biedrību asociācijas un Lietuvas Pensionāru savienības "Bočiai" - pārstāvju tikšanās. 7. decembrī darba grupas izdiskutēja un precizēja piedāvātos programmu projektus. 8. decembrī kopīgā sanāksmē pēc darba grupu vadītāju Anitas Jākobsones (Kā izvairīties un pārvarēt vientulību), Jeļenas Koļesņikovas (Kā saglabāt psiholoģisko veselību un apgūt jaunas zināšanas un prasmes), Signes Tomsones (Kā saglabāt fizisko veselību), Dagnijas Staķes (Kā pārdzīvot adaptācijas periodu, aizejot pensijā, ieskaitot iespējas saņemt sociālo palīdzību un organizēt uzņēmējdarbību, lai papildinātu savus ienākumus) un projekta vadītāja Mārtiņa Valtera ziņojumiem vienprātīgi programmas apstiprināja. Izstrādājot mācību metodikas un mācību materiālus tās vēl tiks precizētas.
Sanāksmes dalībniekiem ļoti patika RISEBA studentes Evelīnas Gurejevas izstrādātais projekta logo. Projektam ir izveidotas savas mājas lapas www.vecumsnavskerslis.lv, www.amziusnerakliutis.lt un www.vanuseioletakistuseks.ee, kuras uztur Rīgas Stradiņa universitāte. Apstiprinātās mācību programmas būs pieejamas sadaļā "Mācību materiāli".
Pašlaik ir apkopotas ziņas par Latvijā pieejamo sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem un ir uzsākts darbs pie datu bibliotēkas izveides, kas projekta mājas lapā ļaus noskaidrot, kāda palīdzības un pakalpojumi katrai sociālajai grupai ir pieejami konkrētajā pašvaldībā.
Mācību metodikas un materiāli tiks apstiprināti projekta partneru sanāksmē Tallinā 2018.gada jūnija beigās. Līdz tam laikam arī plānots izveidot publiski pieejamu datu bibliotēku par sociālo palīdzību un pakalpojumiem.
Kontaktinformācija:
- LPF - Andris Siliņš - lpf1@inbox.lv
- RSU – Dagnija Staķe - dagnija.stake@rsu.lv
- Projekta vadītājs – Mārtiņš Valters - martinsw@latnet.lv


Pārdomas mūsu valsts 99. gadadienas priekšvakarā

Biruta Jemeļjanova

Ir mūsu valsts 99. gadadienas priekšvakars. Svētki mums visiem, bet katram ar savām iespējām. Mums, kuri jau pārkāpuši 75 un vairāk gadu slieksni vēl atmiņa saglabājusi iespaidus par svētkiem pirmajos valsts neatkarības gados. Tos ir grūti salīdzināt. Pārāk daudz kas ir noticis, pāri gājis un piedzīvots kopā ar Māti Dzimteni. Kādi bērni mēs viņai esam bijuši, kad tā tika paverdzināta? Vai viņa nav aizmirsusi tos, kuri piekusuši šajā garajā un grūtajā ceļā?...
- > Lasīt tālāk Birutas Jemeļjanovas rakstu


Rīgas Stradiņa universitāte un Latvijas Pensionāru federācija uzsāk projektu senioru dzīves kvalitātes veicināšanai

Jānis Gardovskis un Andris Siliņš

25. oktobrī Rīgas Stradiņa universitāte parakstīja sadarbības līgumu ar Latvijas Pensionāru federāciju, kura ietvaros tiks īstenots projekts “Vecums nav šķērslis”.
Tā mērķis ir sniegt zināšanas un prasmes pirmspensijas un agrīnā pensijas vecuma cilvēkiem par to, kā ievērot aktīvu dzīvesveidu šajā dzīves posmā.
Projekta “Vecums nav šķērslis” ietvaros tiks sagatavoti pasniedzēji un nodrošinātas tālākizglītības iespējas pirmspensijas un agrīnā pensijas vecuma cilvēkiem par to, kā pārdzīvot adaptācijas periodu, aizejot pensijā, kā saglabāt fizisko un psiholoģisko veselību, apgūt jaunas zināšanas un prasmes, kā izvairīties un pārvarēt vientulību. Tā īstenošanā piedalās Latvijas Pensionāru federācija, Rīgas Stradiņa universitāte, Igaunijas Pensionāru biedrību asociācija un Lietuvas Pensionāru savienība “Bočiai”.
“Palielinoties dzīvildzei, jautājums par to, kā nodrošināt gados vecākiem cilvēkiem iespēju būt aktīviem arī pēc aiziešanas pensijā ir svarīgs arī Latvijas sabiedrībai. Mūžizglītība, jeb iespēja mācīties visas dzīves laikā, ir viens no instrumentiem kā to panākt. Ceru, ka šī projekta rezultātā, iesaistoties arī Rīgas Stradiņa universitātes mācībspēku un studentu iesaistei, tiks radīti risinājumi, kas uzlabos senioru dzīves kvalitāti un palīdzēs viņiem arī pensijas vecumā pilnvērtīgi darboties atbilstoši savām interesēm un spējām,” teica RSU rektors prof. Jānis Gardovskis.
“Pēc aptuvenām aplēsēm, tikai katrs piektais seniors Latvijā ir aktīvs, un viens no iemesliem šādai situācijai ir nepietiekamas zināšanas par savām tiesībām un iespējām. Ar projekta “Vecums nav šķērslis” palīdzību mēs vēlamies palielināt šo īpatsvaru, iedrošinot pensijas vecuma cilvēkus arī šajā dzīves posmā nevis palikt mājās, bet iesaistīties un atrast veidus kā justies līdzvērtīgam un noderīgam sabiedrībai”, pasākumā uzsvēra Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētājs Andris Siliņš.
Kā informēja projekta vadītājs Mārtiņš Valters, līdz šā gada beigām ir plānots pabeigt mācību programmu apstiprināšanu, 2018. gada notiks projekta mācību materiālu izstrāde un lektoru apmācības, savukārt 2019. gads tiks veltīts darbam ar mērķauditoriju – Latvijā, Igaunijā un Lietuvā norisināsies virkne aktivitāšu, kuru laikā seniori iegūs plaša spektra informāciju par savām iespējām, aizejot pensijā.
Projektu finansē “NordPlusAdult”.


IEPAZĪSTIETIES
Senioru atlaižu karte “Silver Suitcase” (Sudraba Ceļasoma)

Senioru atlaižu karte Sudrba ceļasoma

Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs” ir izstrādājis jaunu piedāvājumu Latvijas un ārzemju senioriem vecumā virs 55 gadiem. Piedāvājumu apzīmē simbols “Sudraba ceļasoma” jeb angļu valodā - “Silver Suitcase”, pēc kura seniori varēs atrast sev draudzīgas vietas, ceļojumus ar atlaidēm un speciālus pakalpojumus tieši šai vecuma grupai, savukārt seniora karte būs tā, kas jāuzrāda, lai saņemtu atlaides vai citus īpašos piedāvājumus.
Karte galvenokārt nodrošina atlaides ārpus aktīvās tūrisma sezonas (15.06.-01.09.) un svētkiem (Jāņi, Jaunais gads u.c.), tomēr ir uzņēmēji, kas piešķirs atlaides arī sezonas laikā.
Lasīt vairāk - >


Senioriem draudzīgo tūrisma mītņu un apskates vietu piedāvājumi atrodami internetā: www.celotajs.lv/seniors


Latvijas pensionāru aktivitātes
Energoefektivitātes pakalpojuma līguma apzināšanā

Ēku saglabāšanas un energotaupības biroja (ESEB) logo

Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs (ESEB) ir uzsācis tikšanās kampaņu ar Latvijas Pensionāru biedrībām, lai skaidrotu par visaptverošu ēku atjaunošanu ar mērķi samazināt siltumenerģijas patēriņu, uzlabojot ēku kvalitāti, finansējumu, galvenokārt, gūstot no siltumenerģijas ietaupījuma ar Energoefektivitātes pakalpojuma līgumu (EPC)...
- > Lasīt tālāk Marijas Žarskas, ESEB speciālistes rakstu


Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs (ESEB)
uzsāk jaunu rubriku
"LAI DZĪVOTU KOMFORTĀ"

Ēku saglabāšanas un energotaupības biroja (ESEB) logo

Vai mūsu mājas ir drošas un kam par to jārūpējas?
Lielākā daļa no mums dzīvo daudzdzīvokļu mājās. Daudzi ir ieguldījuši līdzekļus savu dzīvokļu remontos un uzlabošanā, taču, kas notiek ar pašu ēku? Daudzdzīvokļu mājas tika būvētas kādam noteiktam laika posmam. Šobrīd daudzi Latvijas iedzīvotāji dzīvo ēkās, kuru ekspluatācijas termiņš tuvojas beigām. Ko darīt? Vai celt jaunas ēkas vai atjaunot jau uzceltās? Vai mūsu mājas ir drošas, un kam par to būtu jārūpējas? 2012. gada 4. jūlijā tika dibināts "Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs" (ESEB) - bezpeļņas organizācija – biedrība ar mērķi informēt sabiedrību, politikas veidotājus un finanšu institūcijas par dzīvojamo un publisko ēku fonda pašreizējo stāvokli un piedāvāt risinājumus, kā padarīt ēkas drošākas, siltākas, komfortablākas un pieejamākas Latvijas iedzīvotājiem...
- > Lasīt tālāk Marijas Žarskas, ESEB speciālistes rakstu


Lattelecom īpašā Senioru programma

Lattelecom kā pirmais telekomunikāciju uzņēmums Latvijā ir izstrādājis īpašu Senioru programmu, kas ietver bezmaksas apmācību iespējas un īpašu komplekta piedāvājumu tikai senioriem...

Par Lattelecom īpašo Senioru programmu
-> lasīt tālāk

Par Lattelecom īpašo Senioru komplektu
-> lasīt tālāk

Senioru rokasgrāmata -> lasīt tālāk
>