Šodien:

AktualitātesĪsumā par vakcīnām Covid-19 novēršanai

Zāles pret Covid-19
informē Valstst Zāļu aģentūra

Zāles pret Covid-19 lietošanai visā Eiropas Savienībā (ES), arī Latvijā, reģistrē jeb apstiprina Eiropas Komisija (EK) pēc Eiropas Zāļu aģentūras (EZA) izsniegtas rekomendācijas šo zāļu reģistrēšanai.

Paātrinātā vērtēšana

EZA izvērtē datus par zālēm un vakcīnām pret Covid-19 īsā laikā paātrinātas vērtēšanas ietvaros.

Paātrinātā vērtēšana ir viens no EZA rīkiem, kas ir noteikts normatīvos aktos, lai paātrinātu daudzsološu zāļu, tai skaitā arī vakcīnu, vērtēšanu sabiedrības veselības ārkārtas situācijās, piemēram, Covid-19 pandēmijas laikā.

Pateicoties paātrinātas vērtēšanas procedūrai zāļu reģistrēšana var tikt pabeigta aptuveni 70 dienu laikā, salīdzinot ar parasto reģistrēšanas veikšanas praksi, kas notiek 210 dienas.

Parasti uzņēmumam, kas vēlas zāles reģistrēt, visi dati par zāļu iedarbību, drošumu un kvalitāti (tai skaitā ražošanu), kā arī visi nepieciešamie dokumenti zāļu reģistrācijai EZA jāiesniedz oficiāla pieteikuma veidā pirms vērtēšanas sākšanas. Paātrinātās vērtēšanas gadījumā EZA Zāļu reģistrācijas komiteja izvērtē datus no tajā brīdī notiekošiem pētījumiem, jo farmācijas uzņēmums tos iesniedz vērtēšanai EZA pa daļām, tiklīdz tie kļūst pieejami.

Šos datus EZA vērtē tā saucamajos "paātrinātās vērtēšanas ciklos" – ciklu skaits nav iepriekš noteikts, jo vērtēšanas procesu nosaka farmācijas uzņēmuma iesniegto datu pieejamība.

Kad EZA pieņem lēmumu, ka ir pieejams pietiekams datu apjoms, farmācijas uzņēmums var iesniegt EZA oficiālu pieteikumu zāļu reģistrācijai. Izvērtējot datus, tiklīdz tie kļūst pieejami, EZA var ātrāk sniegt atzinumu par zāļu reģistrāciju, jo daļu datu EZA jau ir izvērtējusi paātrinātas vērtēšanas laikā.

Zāļu reģistrācija ar nosacījumiem

Zāles Covid-19 ārstēšanai un profilaksei EZA iesaka reģistrācijai ar nosacījumiem. Tas ir viens no ES reglamentējošiem  mehānismiem, kura mērķis ir veicināt ātrāku piekļuvi zālēm, kas apmierina iepriekš neatbildētas medicīniskas vajadzības, tostarp ārkārtas situācijās, kad pastāv tādi draudi sabiedrības veselībai kā pašreizējās pandēmijas laikā.

Šāda zāļu apstiprināšana ļauj EZA ieteikt zāles reģistrācijas apliecības izsniegšanai, pamatojoties uz pieejamiem datiem, ja šo zāļu tūlītējas pieejamības sniegtie ieguvumi pacientiem pārsniedz risku saistībā ar faktu, ka vēl nav pieejami visi dati.

Uzņēmumiem pēc šo zāļu reģistrācijas ir jāizpilda vairāki nosacījumi, tādi kā jāsniedz EZA šo zāļu pētījumu gala ziņojumi un papildu dati par zāļu kvalitāti. Tāpat kā visām pārējām zālēm, šo zāļu riska pārvaldības plāns nodrošinās rūpīgu to drošuma uzraudzību pēc reģistrācijas visā ES. Dati par drošumu tiks apkopoti ikmēneša drošuma ziņojumu veidā.

Zāles, tai skaitā arī vakcīnas, pret Covid-19 tiek reģistrētas tikai tad, ja EZA saņem uzticamus un pārliecinošus zinātniskus pierādījumus, ka to ieguvums daudzkārt pārsniedz riskus. Zālēm, un arī vakcīnām, jāatbilst Eiropā pastāvošajām stingrajām prasībām efektivitātei, drošumam un kvalitātei, tai skaitā EZA apstiprina veidu, kā zāles tiek ražotas, un pārliecinās par to, ka ražotnes atbilst augstiem ražošanas standartiem.

Reģistrācijas prasības nekādā mērā netiek atvieglotas Covid-19 zāļu vai vakcīnu reģistrācijai, reģistrācijai, laika ietaupījums ir balstīts uz pierādījumu vērtēšanu, tiklīdz pētījumi tiek noslēgti un nekavējoties iesniegti pārbaudei EZA.

Pandēmijas laikā EZA un tās zinātniskajai komitejai atbalstu sniedz arī Covid-19 EZA pandēmijas darba grupa (COVID-ETF). Tajā darbojas eksperti no Eiropas valstu zāļu aģentūrām, kuri sniedz konsultācijas par zāļu un vakcīnu pret Covid-19 izstrādi, reģistrāciju un drošuma uzraudzību, kā arī nodrošina ātru un koordinētu iestāžu darbu.

EZA cieši sadarbojas ar Eiropas Komisiju, lai paātrinātu lēmuma pieņemšanu par reģistrācijas apliecības piešķiršanu visās ES un EEZ dalībvalstīs, tādējādi atļaujot zāļu tirdzniecību ES.

Pārskats par zālēm pret Covid-19

Reģistrētas lietošanai ES:

Šobrīd ES ir reģistrētas 3 zāles Covid-19 ārstēšanai. Tās ir pretvīrusu zāles remdesivīrs, kā arī monoklonālās antivielas – regdanvimabs un kasirivimaba un imdevimaba kombinācija.

Remdesivīrs ir paredzēts lietošanai slimnīcās pacientiem, kuriem ir smaga slimības norise, un Latvijā tās lieto Covid-19 ārstēšanai tikai slimnīcās.

Savukārt 2021. gada 12. novembrī Eiropas Komisija lietošanai visā ES apstiprināja divas monoklonālo antivielu* grupas zāles Ronapreve (kasirivimaba un imdevimaba kombināciju) un Regkirona (regdanvimabu). Šo zāļu lietošana arī ir atļauta tikai slimnīcās vai citās veselības aprūpes iestādēs, kurās iespējama rūpīga pacientu uzraudzība. Plašai sabiedrībai aptiekā nopērkamas zāles pret Covid-19 nav reģistrētas.

Vairāk informācijas par šīm trīs reģistrētajām zālēm

Remdesivīrs ir pirmās zāles ES, kas ir apstiprinātas Covid-19 ārstēšanai (zāles tika apstiprinātas 2020. gada jūlijā). Šīs zāles ir paredzētas Covid-19 ārstēšanai pieaugušiem un bērniem sākot no 12 gadu vecuma, ja viņiem radusies pneimonija un nepieciešama papildu skābekļa pievade, t.i., pacientiem ar smagu slimības gaitu. Šīs zāles tiek ievadītas vēnā infūzijas (pilienu) veidā vai injicējot zem ādas. To lietošana ir atļauta tikai veselības aprūpes iestādēs, kurās iespējama rūpīga pacientu uzraudzība. Plašāk par šīm zālēm lasiet Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietnē.

Ronapreve (kasirivimaba un imdevimaba kombināciju) un Regkirona (regdanvimabu):

 • EZA ir ieteikusi reģistrēt Ronapreve Covid-19 ārstēšanai pieaugušajiem un pusaudžiem no 12 gadu vecuma ar vismaz 40 kg lielu ķermeņa masu, kuriem nav nepieciešams papildu skābeklis un kuriem ir paaugstināts risks smagai slimības norisei. Ronapreve ir lietojams arī Covid-19 profilaksei personām no 12 gadu vecuma ar vismaz 40 kg lielu ķermeņa masu. Ronapreve reģistrācijas pieteicējs ir uzņēmums Roche Registration GmbH.
 • Savukārt zāles Regkirona EZA ir ieteikusi reģistrēt Covid-19 ārstēšanai pieaugušajiem, kuriem nav nepieciešams papildu skābeklis un kuriem ir paaugstināts risks smagai slimības norisei. Regkirona reģistrācijas pieteicējs ir uzņēmums Celltrion Healthcare Hungary Kft.

Ronapreve un Regkirona ir pirmās monoklonālo antivielu grupas zāles. Monoklonālās antivielas ir olbaltumvielas, kas izstrādātas, lai piesaistītos specifiskām mērķstruktūrām, šajā gadījumā – SARS-CoV-2 vīrusa pīķa proteīnam, ko vīruss izmanto iekļūšanai cilvēka šūnās.

EZA ir izvērtējusi pētījumu datus, kas liecina, ka ārstēšana ar Ronapreve vai Regkirona būtiski mazina hospitalizāciju un nāvi Covid-19 slimniekiem, kuriem ir paaugstināts risks smagai slimības norisei. Vēl vienā pētījumā ir novērots, ka Ronapreve samazina Covid-19 iespējamību, ja kāds no mājsaimniecības ir inficējies ar SARS‐CoV‐2, vīrusu, kas izraisa Covid-19 slimību.

Regkirona tiek ievadītas vēnā infūzijas (pilienu) veidā vai injicējot zem ādas. Ronapreve tiek ievadītas tikai vēnā infūzijas (pilienu) veidā. To lietošana ir atļauta tikai slimnīcās vai citās veselības aprūpes iestādēs, kurās iespējama rūpīga pacientu uzraudzība.

Šo zāļu reģistrācijas pieteikumu vērtēšanas laikā EZA ir sniegusi ieteikumus ES dalībvalstīm, lai palīdzētu lemt par šo zāļu agrīnu izmantošanu. Tas nozīmē, ka šīs zāles dažiem pacientiem ES jau ir bijušas pieejamas.

EZA savus 2021. gada 11. novembrī sniegtos ieteikumus abas šīs zāles reģistrēt nosūtīja EK ātrai visām ES dalībvalstīm juridiski saistoša lēmuma pieņemšanai, un EK 12. novembrī pieņēma lēmumu par šo zāļu apstiprināšanu lietošanai visā ES. Plašāk: lasiet Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietnē.

Uzsākta reģistrētu zāļu lietošanas paplašināšanas izvērtēšana zālēm, kas līdz šim lietotas citu slimību ārstēšanai (šīs zāles vēl nav reģistrētas Covid-19 ārstēšanai)

Zāles, ko EZA šobrīd vērtē pirms reģistrācijas uzsākšanas (vērtēšana notiek paātrinātā kārtībā)

Šobrīd EZA izvērtē 1 pretvīrusu zāles un 2 monoklonālo antivielu produktus, kas paredzēti Covid-19 saslimšanas gadījumā, lai pasargātu no slimības progresēšanas. EZA izvērtē arī lietošanas paplašināšanu 3 imūnmodulatoriem (vielām, kas kavē vai stimulē imūnās atbildes reakciju) lietošanai cilvēkiem, kuri hospitalizēti Covid-19 dēļ.

EZA ir sniegusi padomu ES dalībvalstīm par šādu Covid-19 ārstēšanai paredzētu zāļu lietošanu pirms to oficiālas reģistrēšanas:

EZA ir sniegusi padomu ES dalībvalstīm par 5 zāļu lietošanu pret Covid-19 pirms to apstiprināšanas Covid-19 ārstēšanai (no tām 4 ir monoklonālās antivielas un 1 zāles, kuras pieder zāļu grupai, ko sauc par kortikosteroīdiem). Sniegtie padomi ir balstīti uz veiktajiem pētījumiem un tajā brīdī pieejamajiem datiem, kas apliecina šo zāļu drošumu, iedarbīgumu un kvalitāti.

* Farmācijas uzņēmums ir atsaucis pieteikumu šo zāļu reģistrēšanai.


Zāles pret Covid-19 EZA vērtē un iesaka reģistrācijai tādā procedūrā, kas tika izmantota arī četru ES lietošanai apstiprināto Covid-19 vakcīnu vērtēšanas un reģistrācijas gadījumā.

Zāles pret Covid–19, ko šobrīd izvērtē EZA vai kas ir reģistrētas ES, nevar aizstāt vakcināciju. Vakcinācija ir efektīvākais veids, kā pasargāt cilvēkus no infekcijas slimībām.   


Zāles pieder pie šādām zāļu grupām:
Imūnsupresanti (vielas, kas kavē vai stimulē imūnreakciju) – baricitinibs, anakinra, tocilizumabs, Kortikosteroīdi – deksametazons
Monoklonālās antivielas – regdanvimabs, kasirivimaba un imdevimaba kombinācija, bamlanivimaba un etesevimaba kombinācija, kasirivimaba un imdevimaba kombinācija, sotrovimabs, tiksagevimabs, cilgavimabs
Pretvīrusu zāles – remdesivīrs, molnupiravīrs


Monoklonālās antivielas ir specifiskas olbaltumvielas, kas izstrādātas tā, lai atpazītu noteiktu struktūru, ko sauc par antigēnu, un tai piesaistītos. Monoklonālās antivielas, kas ir paredzētas Covid-19 slimības gadījumā, ir izveidotas tā, lai saistītos ar Covid-19 izraisošā vīrusa SARS-CoV-2 pīķa proteīnu. Kad šīs zāles ir saistījušās ar pīķa proteīnu, vīruss nespēj iekļūt cilvēka organisma šūnās.
Kārtības valsts policijas pārvalde informē

Pēdējā gada laikā ievērojami ir pieaudzis krāpšanu skaits. Mūsu rīcībā esošā informācija liecina, ka krāpšanu un to mēģinājumu skaits, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ir pieaudzis, vairākkārtīgi pārsniedzot iepriekšējo gadu rādītājus. Krāpnieki, zvanot un uzdodoties par banku darbiniekiem, no iedzīvotājiem septembra mēnesī vien ir izkrāpuši vismaz 590 419 eiro. Īpaši daudz cietušo ir vecumā virs 54 gadiem.

Lai iespēju robežās samazinātu apkrāpto iedzīvotāju skaitu, Valsts policija ir uzsākusi informatīvo kampaņu "Brīdini savējos!". Tās ietvaros aicinām pensionāru un invalīdu biedrības informēt savus biedrus par krāpnieku izmantotajām metodēm, lai palīdzētu atpazīt zvanītāja nodomu un uz krāpnieku āķiem Jūsu biedri neuzķertos.
Pabalsts vakcinētajiem no 60 gadu vecuma

Senioru pasākums Matīšos!

Šī gada 2. oktobrī Matīsu kultūras namā notika Burtnieku apvienības Senioru dienai veltīts pasākums, kurā piedalījās seniori no Matīšu, Burtnieku, Rencēnu, Vecates, Ēveles un Valmieras pagastiem. Ar savu koncerta programmu seniorus priecēja Ainars Bumbieris izdziedot dziesmas dažādās tautu valodās, aicinot seniorus līdzi izdziedāt šīs dziesmas.

Pagastu seniori ļoti pateicīgi Matīšu senioru biedrībai, un tās vadītājai Anita Grīnšteinai, Matīšu kultūras nama vadītājai Ligitai Jenčai un Valmieras novada Burtnieku apvienībai, par labi pavadītu laiku sestdienas pēcpusdienā.

Valmieras pagasta "V.P.Mežābele" valdes pr-tāja M.Dukure


Svinam Miķeļus
No mazas sēkliņas uz rudeni...

Rādās, cik sen bija pavasaris, bet jau rudens… Krīt krāsainās lapas, dzestrais vējiņš atgādina par to, ka siltās dienas pagājušas, kā nebijušas. Liek pabrīnīties, kas no mazās sēkliņas ir izveidojies un izaudzis.Pavasara sākumā Preiļu novada Pensionāru biedrība īstenoja projektu “No mazas sēkliņas uz rudeni”. Tika iegādātas sēklas un atbilstoša zeme, uz visām palodzēm veidojās jaunie stādi. Maijā notika dārzeņu stādu maiņa. Stādīti un kopti, siltās vasaras loloti, stādi veidojās par garšīgiem dārzeņiem. Projekts ilga no pavasara līdz pat 8. oktobrim.

Pensionāru biedrībā tika organizēta interesanto un savdabīgo augļu un dārzeņu izstāde. Acis priecēja gan interesantie paprikas veidojumi, kabači, burkānu “kājiņas”,savdabīgi kartupeļi, patisonu dažādība, batāti. Vienam otram tas bija jaunatklājum - kas tie tādi ir batāti? To dažādās formas ir jāredz. Arī ķirbji saauguši lieliski un pamatīgi.Liels paldies senioriem - Marijai Briškai, Annai Brūverei, Irēnai Galvānei, Broņislavai Lauskai, Marijai Vaivodei, Veronikai Lazdānei,Antoņinai Pastarei un citiem. Kopumā vairāk kā 23 seniori piedalījās ar visu to labāko, kas izaudzis dārzā un varēja mainīties, un iepriecināt vienam otru. Ļoti pieprasīti bija ķiploki, sīpoli, arī kartupeļi, ķirbji, kabači, paprika, čili un citi dārzeņi. Klātesošos priecēja ne tikai pilnie grozi ar dārzeņiem, bet arī karstā tēja, gatavota ar mīlestību un sarūpētie našķi. Pasākums notika pie Preiļu novada Pensionāru biedrības - ārā, jo bija tam labvēlīgs laiks.

Tika izteikti pateicības vārdi par tik labu un interesantu ideju – projektu, par tā lielisku tā īstenošanu un lūgums turpināt iesākto tradīciju.


Marija Volkova, PB valdes locekle.Tikšanās prieks (seniori Ragaciemā 7. septembrī)

Jau otro gadu aizvadām Covid–19 vīrusa zīmē. Ir pieklususi aktīvā rosīšanās Dobeles pilsētas pensionāru biedrības dažādos pulciņos un citos pasākumos. Bet mūsu nenogurstošā vadītāja Valentina Embovica atkal iedveš mūsos prieka dzirksti un aicina uz kopīgu darbošanos. Ir klāt 7. septembra tradicionālā nūjošana Ragaciemā.

Ragaciems ir viens no zvejnieku ciemiem Rīgas jūras līča rietumu krastā. Tas atrodas starp Lapmežciemu un Klapkalnciemu šaurā sauszemes strēlē kurai vienā pusē ir Kaņiera ezers, bet otrā – Rīgas jūras līcis. Kaņiera ezers ir viena no labākajām putnu vērošanas vietām. No šeit uzceltā torņa ir novērotas vairāk kā 200 dažādas putnu sugas. Uz ezera salas ar dažādām putnu ligzdošanas vietām piesaista gan dabas mīļotājus, gan atpūtas cienītājus. Mūsu mērķis gan ir aktīva darbošanās – nūjošana jūras krastā un izklaide.

Pēc karstās vasaras un vairākām rudenīgi vēsām, lietainām un vējainām dienām beidzot ir iestājies tieši mūsu mērķim piemērots laiks, ko dēvējam par atvasaru.

Ietilpīgais autobuss, kas ir uzņēmis gandrīz pussimtu nūjotāju un atpūtas cienītāju, īsā laikā aizvizina mūs līdz jūrai. Jautri čalodami, viss bars izspurdz no autobusa un pēc vadītājas rīkojuma sastājas aplī. Kā jau tas pieņemts, ar sakrustotām nūjām vispirms sasveicināmies ar mūsu mīļo jūru. Tad seko vadītājas informācija par senioru pagājušajām un nākošajām aktivitātēm, jo iepriekšējā tikšanās, ievērojot visus tā laika epidemioloģiskos ierobežojumus, notika pirms pāris mēnešiem brīvā dabā pie Dobeles mūzikas skolas.

Izmantojot šo kopā sanākšanu, mūsu vadītāja Valentina iesaka un nodemonstrē vairākus veselību uzlabojošus vingrinājumus, kas mums visiem ļoti noderēja, tāpēc tos izpildām un cenšamies iegaumēt. Bet laiks vilina doties aktīvā pārgājienā. Sadalāmies nelielās grupās, ņemam nūjas un dodamies ceļā.

Jūra pēc iepriekšējo dienu stipro vēju saceltajām bangām ir mierīga. Šķiet, ka tā atpūšas, laiski veļot uz krastu savus vēl samērā siltos ūdeņus. Netālu no krasta vientulību bauda mūsu putnu karalis – gulbis, tam piebiedrojas dažas pīles un kaijas, seklajos ūdeņos lēni šūpojas medūzas. Liedagu jūra bagātīgi izraibinājusi ar jūras zālēm, kurās našķojas nelieli putniņi, bet sajūtot mūsu tuvošanos, nobiedētas, tāpēc viegli pārvietoties uz priekšu.

Pēc neilga laika klāt ir Ragaciema bāka, kas uzcelta krasta izvirzījumā pretim seklam un akmeņainam zemūdens sēklim. Bāka ir īstajā vietā, lai brīdinātu laivotājus un kuģotājus par iespējamām briesmām. Kāpu joslā majestātiski paceltas staltās priedes un klusi šalcot, pauž savu mūžseno stāstu. Pamežā labi jūtas dažādi krūmi, starp kuriem valdošie ir pīlādzī, kuri šoruden ir īpaši ogām bagāti, bet šeit, starp varenajiem kokiem, laikam pietrūcis saules dāsnuma, lai briedinātu augļus. Mūs, nūjotājus, īpaši iepriecina meža zemsedze: mīkstās sūnas, kurās patīkami iegremdēt kājas, kā arī melleņu un brūkleņu mētras, starp kurām vietām pavīd kāda sēne.

Esam nogājuši pusceļu. Laiks griezties atpakaļ, lai norādītajā laikā nokļūtu nometnē. Atkal grupās izvietojamies pie galdiem, lai baudītu līdzpaņemto maltīti. Spirgtā jūras gaisa, priežu skuju un sveķu aromāta atsvaidzinātiem, apetīte ir lieliska. Kā jau katrā kārtīgā piknikā arī šoreiz neiztikt bez grillētām desiņām un citiem kārumiem, ko sagādājusi mūsu vadītāja. Esam par to viņai pateicīgi. Un kā jau lielo olimpiāžu gadā, arī viņa saņem mīļu, roku darinātu medaļu. Otra medaļa tiek pasniegta mūsu ekskursiju organizētājai Ritai, kura neskatoties uz apkārt gaisā virmojošo vīrusu, jau ir paspējusi noorganizēt senioriem vairākas ekskursijas: uz Burtnieku novadu, uz Dienvidlatgali, uz jūru, un tūliņ arī sekos nākošā uz Siguldu un tās apkārtni. Visi esam vakcinējušies un saņēmuši sertifikātus, tāpēc no sirds varam baudīt šos piedāvājumus. Pēc kārtīgas maltītes ķermenis pr5asa izkustēties. Par to ir parūpējusies Aira, kurai līdzi ir viss nepieciešamais dažādām atrakcijām, ieskaitot arī ēdamas balvas uzvarētājiem. Līdzjutēji skaļi atbalstīti, komandu dalībnieki cenšas no sirds.

Arī mūsu nenogurstošā vadītāja Valentina ir padomājusi, kā iepriecināt savus seniorus. Nelielas veltes viņa pasniedz gan saviem tuvākajiem palīgiem, kas iesaistās organizatoriskajā darbā, gan ikvienam šī jaukā pasākuma dalībniekam.

Diena jau sliecas uz vakara pusi, bet bet vēl jāpaveic viens svarīgs uzdevums: jāiegādājas svaigi kūpinātas jūras veltes. Atkal pa grupām dodamies uz mums pierasto uzņēmumu «Mauriņi», par kura esamību jau pa gabalu liecina gan dūmi, kas paceļas gaisā virs apkārtējiem apstādījumiem, gan specifiskā, kairinošā smarža.

Kā katru gadu, esam šeit gaidīti Katrs var apmierināt savu vēlmi, iegādājoties pēc īpašām senlaiku receptēm kūpinātas reņģes, butes, jūras asarus un citas zivis, arī to konservus. Tas ir vietējo cilvēku sirds darbs paaudžu paaudzēs, tāpēc to kvalitāte nav apšaubāma.

Diena ir bijusi iespaidiem bagāta. Katrs ir saņēmis savu dopinga tiesu turpmākajam. Esam pozitīvi uzlādēti gan fiziski, gan morāli. Par to visu mūsu kolektīvs izsaka siltu paldies mūsu Valentinai un šoferim Zigfrīdam.

Kaut biežāk būtu iespēja piedalīties šādos vispusīgi bagātinošos pasākumos!

Terēzijas Grausas,
pasākuma dalībnieces,
pateicības vēstuli sagatavoja Reičela Āboliņa
Latvijas Pensionāru Federācija aicina

Latvijas Pensionāru Federācija aicina dalīborganizācijas pieteikties ziedojuma saņemšanai.
Mūsu rīcībā ir šādi, attēlā norādītie Samsung firmas galda telefona aparāti.
Pieteikties lūdzam rakstot uz LPF pasta adresi, vai elektroniski lpf3@inbox.lv

Seniori pulcējās 3. Vislatvijas senioru vokālo ansambļu sadziedāšanās svētkos

Bildes no pasākuma ir iespējams apskatīt spiežot uz pogas zemāk

Aicinām piedalīties nodarbībās!


Rīgas domes Labklājības departaments sadarbībā ar SIA "OnPlate" Eiropas Savienības Sociālā fonda projekta Nr.9.2.4.2./16/I/021 "Mēs par veselīgu Rīgu" ietvaros rīko bezmaksas nodarbības garīgās veselības veicināšanai, izmantojot četrus dažādus mākslas terapijas elementus. Apmeklētājiem dažādās nodarbībās būs iespēja piedzīvot gan mūzikas un tās izteiksmes līdzekļu pielietojuma praksi, gan smelties iedvesmu un mieru caur deju un dažādām kustībām, gan arī savas domas, emocijas un pārdzīvojumus uzzīmēt, uzgleznot, vai izveidot izmantojot kādu no mākslas novirziena tehnikām savas garīgās veselības veicināšanai. Uzmanība tiks vērsta uz katra apmeklētāja labsajūtu, viņa dzīvesprieka, pašizziņas un radošuma veicināšanu, kā arī stresa regulāciju. Nodarbībās tiks izmantoti gan vārdi, gan bezvārdu valoda. Liels uzsvars tiks likts uz radošo procesu un tā rezultātiem, pārdomām un arī sarunai ar mākslas terapeitu pēc radošā procesa, ņemot vērā katra vēlmes un iespējas.

Ir pieejamas četru virzienu nodarbības:

 • Drāmas terapija
 • Mūzikas terapija
 • Vizuāli-plastiskās mākslas terapija
 • Deju un kustību terapija

Par nodarbībām:

 • Nodarbības tiks organizētas grupās, ko apmeklē no 10 līdz 12 cilvēki
 • Vienas nodarbības ilgums ir 120 minūtes
 • Nodarbību laiki katru mēnesi var atšķirties
 • Pieraksts un dalības atteikšana nodarbībām ir OBLIGĀTA prasība!

Vietu skaits grupās ir ierobežots – vienlaicīgi drīkst piedalīties ne vairāk kā 12 personas, ievērojot distanci divi metri. Nodarbību laikā tiks nodrošināti drošības pasākumi saskaņā ar valdības noteiktajām prasībām.

Ir iespēja veidot grupas.
Lūdzu nododiet šo ziņu arī saviem biedriem!

informācijai:

Anna Krasikova
SIA OnPlate projektu koordinatore
+37127051677
Labklājības ministrija līdzfinasēšana

Labklājības ministrija līdzfinasē šādas aktivitātes:

 • pārstāvēt Latvijas pensionāru intereses Saeimā, valdībā, Labklājības ministrijā un citās valsts un pašvaldību institūcijās
 • piedalīties Senioru lietu padomes sanāksmēs, sniedzot argumentētu viedokli par sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem un dokumentiem, kā arī piedalīties un sniegt apkopotus priekšlikumus Saeimas, Pasūtītāja un citu valsts pārvaldes institūciju rīkotajās sanāksmēs, darba grupās, kur tiek izvērtēti un sagatavoti priekšlikumi normatīvo aktu grozījumiem un attīstības plānošanas dokumentiem senioru dzīves kvalitātes izmaiņām
 • informēt biedrības pārstāvēto sabiedrības grupu par nozīmīgākajām aktualitātēm un plānotajām attīstības perspektīvām biedrības darbības jomās t.sk. sagatavot, izdot un izplatīt avīzi Latvijas pensionārs, uzturēt tīmekļvietni www.pensionari.lv, iekļaujot tajā informāciju un dažādu pušu viedokļus, kā arī sniegt konsultācijas pensiju jautājumos
 • organizēt diskusijas četros Latvijas reģionos un Rīgā par aktualitātēm pensiju jomā u.c. Pasūtītāja pārstāvētās jomās, kā arī aktivizēt senioru sabiedrisko dzīvi (dzīves pieredzes nodošana jaunākajai paaudzei, diskusijas par senioriem nozīmīgām tēmām (ceļojumi, dārza darbi, rokdarbi u.c.)) un bezmaksas neformālās izglītības kursu organizēšana pensijas vecuma cilvēkiem
Dzīvo vieglāk


Arī šogad "Veselības centrs 4" (VC4) aicina izmantot īpašus vasaras piedāvājumus izglītības darbiniekiem un senioriem! Trīs mēnešu garumā, no 1. jūnija līdz 31. augustam, "Veselības centrs 4" filiālē "Baltijas Vēnu klīnika" un citās VC4 filiālēs, izglītības darbiniekiem un senioriem veselības pakalpojumi būs par īpašām cenām!

"Baltijas Vēnu klīnika" piedāvā:

 • Senioriem un pedagogiem 20% atlaidi flebologa konsultācijai + Duplex izmeklējumam
 • ATLAIDE 100 EUR termiskām vēnu operācijām (vienai kājai)
 • ATLAIDE 200 EUR termiskām vēnu operācijām (abām kājām)
 • ATLAIDE 300 EUR nekomplicētai vēnu operācijai ar cianakrilāta līmi.
 • 30% atlaide brūču tīrīšanai ar ultraskaņu (1 reize)
 • 20% atlaide a-PRF, i-PRF un a,i-PRF injekcijām
 • 30% atlaide proktologa konsultācijai + proktoskopijai
 • 150 EUR atlaide proktoloģiskai operācijai
 • 20% atlaide mazinvazīvām proktoloģiskām manipulācijām
 • 30% atlaide podologa apmeklējumam "Veselības centrs 4" filiālē "Mārupe-centrs"
...
Kāpēc vakcinēties pret COVID-19?
Priecīgus Līgo svētkus
Atvērtā pārvaldība

Valsts kanceleja, uzsākot Latvijas Piektā nacionālā atvērtās pārvaldības rīcības plāna 2022. – 2025. gadam izstrādi, aicina iesaistīties ikvienu sabiedrības pārstāvi (iedzīvotāju, uzņēmēju, nevalstiskās organizācijas pārstāvi un citus), līdz 29. jūnijam iesniedzot savu ideju vai balsojot par jau iesniegtu priekšlikumu platformā atvertalatvija.manabalss.lv.

Kas ir atvērtā pārvaldība un Nacionālais atvērtās pārvaldības rīcības plāns?

Atvērtās pārvaldības partnerība (Open Government Partnership, OGP) ir starptautiska iniciatīva, kuras mērķis ir veicināt atklātību, atbildību, godprātību un sabiedrības līdzdalību valsts institūciju darbībā, tajā skaitā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. OGP šobrīd iesaistījušās 79 pasaules valstis. Latvija piedalās OGP no 2011. gada un nacionālā kontaktpunkta funkcijas īsteno Valsts kanceleja.

Atvērtās pārvaldības rīcības plāna uzdevums ir turpināt veidot Latviju par atvērtu, atbildīgu un sabiedrību iesaistošu valsti. Atvērtā pārvaldība skar dažādas nozares, varas atzarus, valsts pārvaldi un pašvaldības, tāpēc tā ļauj visaptveroši skatīt un aizstāvēt valsts un sabiedrības kopējās intereses. Vairojot iespējas dažādu sabiedrības grupu pārstāvjiem būt uzklausītiem un iesaistītiem lēmumu pieņemšanas procesā, aug sabiedrības uzticēšanās, kas ir būtiska demokrātiskas un ilgtspējīgas valsts pazīme.

Kā iedzīvotāji var iesaistīties Piektā nacionālā atvērtās pārvaldības rīcības plāna izstrādē?

Valsts kanceleja sadarbībā ar ManaBalss.lv organizē ideju aptauju koprades platformā par to, kādus pasākumus iekļaut atvērtās pārvaldības plānā. Ikviens Latvijas iedzīvotājs, uzņēmējs, aktīvs sabiedrības loceklis ir aicināts piedalīties, iesniedzot savas idejas vai balsojot par iesniegtajiem priekšlikumiem līdz 29. jūnijam atvertalatvija.manabalss.lv. Jūlijā un augustā idejas tiks apkopotas, grupētas un tās izmantos, lai noteiktu ne vairāk kā 6 prioritāros rīcības virzienus jeb nacionālās apņemšanās.

Platformā ikvienam ir iespēja atstāt sava e-pasta adresi, lai turpinātu saņemt informāciju par rīcības plāna izstrādes gaidu un līdzdalības iespējām, tostarp iespējām iesaistīties darba grupās plāna tālākai izstrādei. Platformā jau tagad ir publicētas iesniegtās idejas; saturs tiks papildināts arī ar atskatu uz darba grupās paveikto, publiskās apspriešanas rezultātiem un rīcības plāna gala redakciju.

Iedzīvotāji, uzņēmēji un nevalstiskais sektors savus ierosinājumus var iesniegt arī, sazinoties ar Valsts kanceleju - līdz 29. jūnijam rakstot uz e-pastiem inese.kuske@mk.gov.lv vai zane.legzdina@mk.gov.lv.

Septembrī un oktobrī iecerēta Piektā nacionālā atvērtās pārvaldības rīcības plāna oficiālā saskaņošana un publiskā apspriešana, savukārt gada nogalē – plāna projekta iesniegšana apstiprināšanai Ministru kabinetā.
Priecīgas Lieldienas
Mēs, Gulbenes novada pensionāru biedrība "Atspulgs5", esam priecīgi un gandarīti, ka Labklājības ministrija augstu vērtē to cilvēku darbu, kuri sevi velta mūsu sabiedrības sociālo jautājumu risināšanā un sociālās nozares attīstībā. Mūsdienās nav daudz tādu cilvēku, kuri ar pilnu atdevi, savu lielo dzīves pieredzi un mīlestību gatavi atdot sociālajam darbam.

Neapšaubāmi, Latvijas Pensionāru Federācijas priekšsēdētāja un ilgadējā Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas vadītāja Aija Barča ir cilvēks, kas pašaizliedzīgi un ar lielu pienākuma apziņu, kompetenci un atbildību savu aktīvo dzīvi ir veltījusi sociālai jomai.

Priecājamies, lepojamies, ka mūsu LPF pr-jai Aijai Barčai ir piešķirta Labklājības ministrijas konkursa "Labākais sociālais darbinieks 2020" žūrijas speciālā balva par lielo ieguldījumu sociālās nozares attīstībā un par profesionālu un atsaucīgu darbu, turpinot arī šobrīd ik dienas darbu sociālajā jomā.

Cien. Barčas k.! Lai Jūsu dvēsele ir bagāta ar labiem darbiem! Lai Dievs Jums sūta labu veselību, prieku, laimi, labklājību un izturību!

Ar Jums kopā un cieņā:
Gulbenes novada pensionāru biedrības "Atspulgs5" vārdā
valdes pr-ja Anna Vīgante
2021.21.marts.

P.S. LPF saņem neskaitāmus apsveikumus un laba vēlējumus mūsu priekšsēdētājai A. Barčas kundzei. Diemžēl, visus daudzos apsveikumus nespējam publicēt vienuviet, tādēļ Gulbenes novada pensionāru biedrības "Atspulgs5" atzinība un lepnums par mums tuva cilvēka darba sasniegumiem ir kā atsūtīto sveicēju plašs apkopojums, kuram varat pievienoties arī jūs.
LPF Birojs.Noslēdzies konkurs "Gada balva sociālajā darbā 2020"

Starptautiskajā sociālā darba dienā, kura šogad tiek atzīmēta 16. martā, Labklājības ministrija (LM) noteikusi konkursa "Gada balva sociālajā darbā 2020" uzvarētājus. Konkurss tika rīkots jau astoto gadu pēc kārtas un tā mērķis ir apzināt sociālos darbiniekus Latvijā, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas sociālā darba praksē - sociālajos dienestos, to struktūrvienībās, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, nevalstiskajās organizācijās u.c. sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās. Šādi tiek pagodināti visprofesionālākie un atsaucīgākie sociālie darbinieki, popularizēta un veicināta sociālā darba attīstība, kā arī celts profesijas prestižs.

LM izveidota konkursa žūrijas komisija izvērtēja saņemtos pieteikumus konkursa nominācijām un labākos no pretendentiem izvirzīja tālākai iedzīvotāju balsošanai, kas februārī tika organizēta ministrijas mājas lapā.

"Starptautiskās sociālo darbinieku federācijas šī gada sauklis "Es esmu, jo mēs esam" atspoguļo sociālajam darbam būtisko izpratni par to, ka mēs visi esam savstarpēji saistīti - gan ar cilvēkiem, gan apkārtējo vidi. Paldies visiem sociālajiem darbiniekiem par izcilo ieguldījumu savā darba jomā, novēlu stipru veselību, dzīvesprieku un enerģiju turpmāko profesionālo ieceru un izaicinājumu īstenošanai. Lepojos ar katru no jums", uzsver labklājības ministre Ramona Petraviča.

Nominācijā "Labākais sociālais darbinieks publiskajā sektorā 2020" žūrijas komisijas un iedzīvotāju balsojuma kopvērtējumā visaugstāko novērtējumu ir saņēmusi Ventspils sociālās aprūpes nama "SELGA" vecākā sociālā darbiniece Lienīte Millere.

Nominācijā "Labākais sociālais darbinieks nevalstiskajā un privātajā sektorā 2020" žūrijas komisijas un iedzīvotāju balsojuma kopvērtējumā visaugstāko novērtējumu ir saņēmusi nodibinājuma "Sociālā atbalsta un izglītības fonds" Kurzemes ģimeņu atbalsta centra "Liepāja" vadītāja Guna Krēgere-Medne.

Nominācijā "Labākais vadītājs sociālā darba jomā 2020" žūrijas komisijas un iedzīvotāju balsojuma kopvērtējumā visaugstāko novērtējumu ir saņēmusi Siguldas novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Kristīne Freiberga.

Saskaņā ar konkursa nolikumu atbilstoši žūrijas lēmumam balvu nominācijā "Žūrijas speciālā balva sociālajā darbā 2020" ir saņēmusi Ogres novada Sociālā dienesta vadītāja Sarmīte Ozoliņa.

Papildus konkursa nolikumā noteiktajām nominācijām Labklājības ministrija šogad lēmusi pasniegt vēl vienu apbalvojumu par ieguldījumu sociālās nozares attīstībā, kas piešķirts VSIA "Piejūras slimnīca" sociālajai darbiniecei, sabiedriskā labuma organizācijas "Latvijas Pensionāru federācija" priekšsēdētājai Aijai Barčai.

Ņemot vērā ar Covid-19 izplatību saistītos ierobežojumus, šogad nenotiks tradicionālais uzvarētāju svinīgās apbalvošanas pasākums, taču Labklājības ministrijas virtuālais sveiciens 2021. gada 16. martā - Starptautiskajā sociālā darba dienāLatvijas Pensionāru federācija pievienojas sociālo darbinieku sveicējiem viņu profesionālajos svētkos. Ar lielu pateicību sveicam konkursa "Gada balva sociālajā darbā 2020" uzvarētājus un Labklājības ministriju par šāda konkursa rīkošanu, godinot sociālajā jomā strādājošo ikdienas darbu.

Paldies, paldies, paldies!Sociālā nodrošinājuma pabalsta izmaksas pārejas periodā

No nākamā gada 1. janvāra tiks paaugstinātas minimālās vecuma pensijas, invaliditātes pensijas un apgādnieka zaudējuma pensijas un valsts sociālā nodrošinājuma apmēri, tādējādi nosakot jaunus, augstākus minimālos ienākumu sliekšņus. Taču visiem to saņēmējiem ir jāņem vērā, ka šīm izmaiņām ir noteikts pārejas periods. Attēlos zemāk skaidrots pārejas periods ar piemēriem kā tas notiks.Priecīgus Ziemassvētkus
Latvijas Republikas Saeimai
Visām deputātu frakcijām,
Visiem ārpus frakcijām strādājošajiem deputātiem,
Sociālo un darba lietu komisijai,
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

Par priekšlikumiem.

Latvijas Pensionāru federācija (LPF), kas apvieno vairāk nekā 140 organizācijas visā valstī, LPF Valdes sēdē 2020. gada 12. oktobrī apstiprināja priekšlikumus likumam "Par valsts pensijām" un likumam "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli".

Aicinām deputātus pārdomāt un atbalstīt LPF izstrādātos priekšlikumus, vienlaikus pārskatot pirms LR Saeimas 12. sasaukuma dotos solījumus senioru dzīves apstākļu uzlabošanai Latvijā.

Četri priekšlikumi likumā "Par valsts pensijām"
Viens priekšlikums likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"

Priekšlikumi likumam "Par valsts pensijām"

1. Noteikt piemaksu par katru darba stāža gadu līdz 1995. gada 31. decembrim 3 eiro apmērā personām, kuras pensionējās līdz 1996. gada 31. decembrim.

2. Noteikt piemaksu par katru darba stāža gadu līdz 1995. gada 31. decembrim 2 eiro apmērā personām, kuras pensionējās no 1997. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 31. decembrim.

3. Uzsākt noteikt piemaksu par katru darba stāža gadu 1995. gada 31. decembrim 1,5 eiro apmērā personām, kuras pensionējās no 2012. gada 1. janvāra.

4. Likuma 26. panta "Valsts pensijas pārskatīšana" 4. daļas 1. apakšpunktu izteikt šādi:

"60 procentus – ja stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem."

Papildināt panta 4. daļu ar jaunu 4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"100 procentus – ja stāžs ir 50 gadi un vairāk vai ja vecuma pensija piešķirta par darbu kaitīgos, smagos vai sevišķi kaitīgos, sevišķi smagos darba apstākļos."

Priekšlikums likumam "Par ienākuma nodokli"

Likuma 12. panta "Maksātāja gada neapliekamais minimums" 5. daļā noteikt, ka neapliekamais minimums pensiju saņēmējiem ir noteikts minimālās algas apmērā
"Mēness aptieka" filiālēs visā valsts teritorijā

God./cien. "Latvijas Pensionārs" lasītāj, LPF pensonāru biedrības!

Eksperimentāli jau otro mēnesi, mēs daļu no sava laikraksta metiena izvietojam mūsu sadrbības partnera "Mēness aptieka" filiālēs visā valsts teritorijā. Kā atsauksmes rāda, esam uz parezā ceļa, esam tuvāk lasītājiem, arī tiem, kuri mūsu laikrakstu eksperimenta laikā saņēmuši pirmo reizi un vēlas to saņemt arī turpmāk tieši sev tuvākajā Mēness aptiekas filiālē. Pagidām mums vēl nav statistikas, cik konkrēti eksemplāri nepieciešami uz vietām, kāds būs vidējais lasītāju pieprasījums. Šai sakarā publicējam Mēness aptieku filiāļu adreses, kur pēc katra mēneša 10-tā datuma tiek piegādāta mūsu avīze. Par tās piegādi katrā filiālē, lūgums interesēties uz vietām.Pensionāru biedrības un sabiedriskās organizācijas aicinām iesniegt pieteikumus par "Latvijas Pensionārs" eks. piegādes skaita nodrošinājumu tiešajam adersātam.

Pieteikumus pieņemam lpf3@inbox.lv vai Bruņinieku ielā 29/3, 317. telpa Rīga, LV-1001

cieņā, LPF Birojs
Sveicam starptautiskā senioru diena
Latvijas Pensionāru federācijas valdes paziņojums

LPF ir saņēmusi vairāku pensionāru biedrību lūgumus -nepulcināt dalīborganizācijas uz 12. oktobra Domes sēdi, jo palielinoties Covid-19 riskam un tā pastiprinošiem apstākļiem, kas saistīts ar mērojamo tālo ceļu un ciešu kontaktu ar personām no dažādiem riska skartajiem rajoniem, pagaidām savā starpā kontaktēties attālināti un nepiedalīties kārtējā LPF Domes sēdē Rīgā.

LPF Valde ir ņēmusi vērā šo aicinājumu un izvērtējot esošo situāciju, kā arī to, ka noteiktos epidemioloģiskās drošības noteikumus par pulcēšanos publiskos pasākumos (sapulcēs) lielam klātesošo skaitam iekštelpās, nespēj nodrošināt, ir pieņēmusi lēmumu:

• atcelt klātienē plānoto 12. oktobra Domes sēdi Rīgā

• aicina dalīborganizācijas sniegt savus priekšlikumus un jautājumus rakstiskā veidā uz e-pastu lpf1@inbox.lv, vai uz mūsu juridisko pasta adresi.

• informāciju par biedrību iesaisti risināmos jautājumos, valdes sēdes lēmumus, ziņojumus u.c., izsūtīt uz norādīto dalīborganizāciju adresēm, kā arī, publicēt to mūsu mājas lapā un laikrakstā "Latvijas Pensionārs", kurš ir pieejams arī "Mēness aptiekas" filiālēs visā valsts teritorijā.

LPF vienlaikus uzsver, ka palielinās katra paša atbildība, izvērtējot Covid-19 riskus savai un tuvinieku veselībai. Lūdzam, strikti ievērot noteiktos epidemioloģiskos ierobežojumus.

Latvijas Pensionāru federācijas valde.
Kas nepieciešams senioram cilvēkcienīgām vecumdienām

Šā gada 9.septembrī Alūksnes kultūras centrā notika Latvijas Pensionāru Federācijas Vidzemes reģionā ietilpstošo pensionāru apvienību pārstāvju  konference, veltīta aktuālākajiem jautājumiem "Aktīvs seniors Latvijā - problēmas vai ieguvums" un "Kas nepieciešams senioram cilvēkcienīgām vecumdienām", kuru ar Alūksnes novada pašvaldības atbalstu organizēja Latvijas Pensionāru Federācijas uzdevumā Vidzemes reģiona pensionāru apvienību koordinatore Anna Ināra Vīgante.

Konferenci ar kultūrvēsturisku skanējumu ievadīja senioru satikšanās Alūksnes evanģēliski luteriskajā baznīcā, kas notika svinīgā ērģeļu mūzikas, kuru izpildīja vietējās izaugsmes ērģelniece Agrita Kalniņa, pavadībā, bet atklāja to - Vidzemes reģiona pensionāru apvienību koordinatore un Gulbenes novada pensionāru biedrības "Atspulgs-5" valdes priekšsēdētāja Anna Ināra Vīgante. Ne tikai klātesošajiem, bet arī visas Latvijas pensionāriem laba vēlējumus, atklājot konferenci, izteica arī Alūksnes novada pašvaldības priekšsēdētājs Arturs Dukulis, Alūksnes novada pensionāru biedrības priekšsēdētāja Astrīda Bētere. Ņemot vērā, ka šajā dienā uzsākās pirmās daudzpusējas sarunas par nākošā gada budžetu, kurās savs vārds bija sakāms arī Latvijas Pensionāru Federācijas priekšsēdētājai Aijai Barčai, tad federācijas valdi pārstāvēja viņas vietniece Dzintra Žilde, kura konferences gaitā izteica arī savus vēlējumus un vērtējumus.

Savus uzmundrinošus sveicienus konferences ieskaņā senioriem nodeva arī Alūksnes pilsētas un Alūksnes kultūras centra kolektīvi: Alūksnes sākumskolas 2.klases ansamblis, Alūksnes pilsētas pensionāru biedrības "Sudrabs" vokālais ansamblis, Lindas un Danas Berkuļu koklētāju duets, Alūksnes kultūras centra deju grupa "Sudraba pavediens" un vecākās paaudzes deju kolektīvas "Vēlreiz".

Konferences radošo daļu ar lekciju "Mums galvenais nav pašvaldības budžets un nodokļu iekasēšana. Mums galvenais ir, ka iedzīvotājs savās mājās var dzīvot drošībā" uzsāka LR Tieslietu ministrs Jānis Bordāns, kurš skaidroja TM izstrādātā jaunā kadastrālā pārvērtējuma vajadzību, pamatojumu un iespējamos ieguvumus. Skarti tika arī jautājumi par jauno nekustāmā īpašuma nodokļa izstrādi, bet diemžēl viss izteiktais bija tendēts uz vienu – Jaunās konservatīvās partijas iniciatīvu slavināšanu, citu pozīcijas partiju pārstāvju darba noniecināšanu un pat nepatikas izrādīšanu pret opozīcijas partiju pārstāvjiem. Ņemot vērā, ka uz konferenci no Rīgas bija ieradusies arī JKP pārstāve, kura turpināja ministra uzsākto kursu, visiem konferences dalībniekiem tika izdalīti materiāli ar JKP vēlēšanu programmas daļu, kas veltīta pensionāru dzīves līmenim, tad to visu varēja vairāk vērtēt kā Jaunās konservatīvas partijas priekšvēlēšanu kampaņu. Tā kā viss dzirdētais jau vairākkārt bija izskanējis masu mēdijos, atreferēt kārtējo reizi nav nozīmes, bet manā skatījumā pats interesantākais bija ministra izteiktais jauns populisma tulkojums – melīgie un neizpildāmie solījumi ir jāuzskata tikai par partijas problēmas redzējumu un piedāvājumiem citām partijām, valdībai, Saeimai.

Tā kā visvairāk ar pensionāru problēmām valsts izpildvaras līmenī būtu jāsaskaras Labklājības ministrijai, tad ļoti gaidīta bija LR Labklājības ministre Ramona Petraviča, kura jau iepriekšminētās budžeta apspriešanas uzsākšanas dēļ neieradās, bet runājot par sociālās drošības sistēmas pilnveidošanu Latvijā un Labklājības ministriju piedāvājumu vistrūcīgāko cilvēku atbalstam, pie konferences dalībniekiem vērsās LM valsts sekretāra vietniece Ina Muižniece. Lielākā daļa no teiktā jau arī iepriekš ir izskanējusi masu mēdijos, kurā par galveno var atzīmēt pensiju indeksācijas saglabāšanu, taču bija arī jaunas vēsmas – izsmeļošs skaidrojums par jauniem kritērijiem LM piedāvātajiem vecuma pensijas un invaliditātes pensijas bāzei (attiecīgi 163 eiro). Skumīgi gan, ka pie šāda varējuma LM nonākusi pēc Satversmes tiesas spriedumiem, kuri nav pārsūdzami. Sīki tika atspoguļots LM sadarbība ar citām organizācijām, it sevišķi, pašvaldībām, pie garantētā minimālā ienākuma sliekšņa, trūcīgo un maznodrošināto statusa noteikšanas kritēriju, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta kritēriju, patēriņa groza kritēriju izstrādes. Runājot par patēriņa grozu, Muižnieces kundze tomēr uzsvēra, ka tas tiks izstrādāts jau tuvākajā laikā, taču tā kritērijiem būs tikai rekomendējošs raksturs un tie netiks ņemti vērā pie iepriekšējā teikumā minēto jautājumu risinājuma.

Nebija brīnums arī, ka Muižnieces kundzei bija jāuzklausa daudz visdažādāko jautājumu, kuri bija attiecināmi gan uz individuālajiem gadījumiem, gan uz lielākām ļaužu kopām. Savas kompetences ietvaros atbildes arī tika sniegtas, taču diemžēl, acīmredzot pagaidām nekādu reālu risinājumu LM neredz tādos jautājumos kā par piemaksām par darbu kaitīgos apstākļos visiem pensionāriem par visu šādos apstākļos nostrādāto laika posmu, par šo piemaksu izlīdzināšanu, par nodokļu piedziņu pilnā apmērā no algas strādājošiem pensionāriem un daļēju no pensijas. Svarīgs bija jautājums par to, kāpēc pensionāram ir jābūt lūdzējam visās iestādēs, ja jautājums skar kaut kādu palīdzību – ar likumu noteiktu, pensiju pārrēķinu, bet atbilde šokēja visus – iestāde jau nevar zināt, vai pensionāri vēloties tādu pabalstu, vai vēlas pensijas palielinājumu, šī vēlme esot jāizrāda atsevišķi.

Taču pēc būtības šī tikšanās bija pietiekami atklāta, pietiekami izglītojoša un arī emocionāli pozitīva.

Kā pēdējais tikšanās aicinātais viesis bija Ilmārs Dūrītis. LR Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs, kurš runāja par .LR Satversmes 11.panta "Valsts aizsargā cilvēku veselību un garantē ikvienam medicīniskās palīdzības minimumu" izpildi, kas izpaužas medicīnisko pakalpojumu pieejamība un pilnveidošana, un par to, vai Latvijā ir piemērota aprūpes sistēma.

Pie apstākļiem, kad Dūrīša kungs ir ne tikai VM parlamentārais sekretārs, bet arī Saeimas deputāts un Saeimas Sociālo lietu komisijas loceklis, viņš apspriežamajā jautājuma izskatījās visprofesionālākais no visiem valsts izpildvaras pārstāvjiem. Viņa klāstījums aptvēra gan veselības aprūpes minimumu, gan obligātās veselības apdrošināšanas sistēmas problēmas, gan rindu veidošanos pie speciālistiem, gan nokļūšanas pie speciālistiem iespējas. Arī uz jautājumiem, no kuriem par svarīgākajiem varētu atzīmēt atvieglojumu ieviešanu pensionāriem tikai no 65 gadu vecuma, pārējos ignorējot, par uzlabojumiem paliatīvajā aprūpē, tās paplašināšanu, par eitanāzijas ieviešanas iespējām, Dūrīša kungs centās atbildēt pietiekoši izsmeļoši, skaidrojot esošo stāvokli un tuvākās perspektīvas, taču atzinums bija viens – tuvākajā laikā šie jautājumi atrisināti netiks.

Materiāli, kas tika izmantoti ministriju pārstāvju uzstāšanās laikā, tika iesniegti ar Latvijas Pensionāru Federācijai un ar tiem būs iespēja iepazīties tuvākajos federācijas laikrakstā "Latvijas pensionārs" numuros.

Patīkami bija dzirdēt, ka pensionāri ir aktīvi, griežas ar jautājumiem (pie kam no Gulbenes novada pensionāriem jautājumi bija visiem valsts varas pārstāvjiem un vairāki ), iesniedz savu redzējumu arī rakstiski, kā arī jau pēc uzaicināt viesu prombraukšanas, turpina diskusijas par aizskartajiem jautājumiem. Un tā, Latvijas Pensionāru Federācijas priekšsēdētājas vietniecei Dzintrai Žildei ievadot šo diskusiju ar savu rezumējumu par notikušajām aktivitātēm, konferences noslēguma daļā tika apspriesta un pieņemta rezolūcija ar 6 punktiem, kura arī ir redzama gan federācijas mājas lapā, gan būs publicēta laikrakstā "Latvijas pensionārs", no kuriem gribas atzīmēt jau šeit divus – pieprasīt Saeimai un valdībai neaizmirst solīto un turpināt risināt atvieglojumus cilvēkiem, kas strādājuši un strādā īpaši smagos un veselībai kaitīgos darbos, - noteikt iztikas minimuma patēriņa preču un pakalpojumu groza apmēru pensionāriem, ko var pielietot kā alternatīvu rādītāju, nosakot minimālās pensijas aprēķina bāzes vērtību, kas, iespējams, nodrošinās minimālās pensijas atbilstību minimālās iztikas vajadzību nodrošināšanai šai mērķa grupai. Sevišķa pateicība no federācijas puses tika izteikta Alūksnes novada pašvaldības vadītājam Arturam Dukulim un Alojas novada pašvaldības vadītājam Valdim Bārdam, kuri visu konferences laiku atradās kopā ar saviem novada senioriem, aktīvi iesaistījās diskusijās un ar jautājumiem izrādīja interesi par pensionāru problēmu iespējamo risinājumu. Nenoliedzot arī citu novadu pašvaldību pozitīvo attieksmi pret senioriem, kaut vai piešķirot transportu šīs konferences apmeklējumam, tomēr minēto novadu vadītāju rīcība liecina par sevišķu cieņas izrādīšanu saviem novada ļaudīm.

Protams, kā jau tas pieņemts no seniem laikiem, ja radošais darbs sākās ar kultūras programmu, tad ar tādu arī tam jābeidzas. Šoreiz konferences dalībniekiem pēc darba dienas bija izvēle, vai iepazīties ar Alūksnes dabu, skaistumu un lepnumu no ūdens puses, dodoties izbraukumā pa Alūksnes ezeru vai nu ar kuģīti, vai ar plostu, vai iepazīt Alūksni pa sauszemi, apceļojot Alūksnes interesantākās un skatāmākās vietas ar autobusu. Kā bija redzams pēc cilvēku kustības vienā vai otrā virzienā, tad konferences dalībnieki šādas iespējas arī izmantoja.

Gulbenes novada pensionāru biedrības "Atspulgs - 5"
valdes priekšsēdētājas vietnieks
Aivars Circens
Vidzemes reģiona LPF ietilpstošo pensionāru apvienību pārstāvju konference

"Aktīvs seniors Latvijā- problēmas vai ieguvums" un "Kas nepieciešams senioram cilvēkcienīgām vecumdienām" Alūksne, 09.09.2020.

Konferences programma

9:30 - 10:00 Pensionāru b-bu pārstāvju tikšanās ev.lut.baznīcā "Gliks un baznīca"
līdz 11:00 Dalībnieku reģistrācija ,rīta kafija Alūksnes K.C.
11:00 - 11:20 Konferences atklāšana
Anna Vīgante - Vidzemes reģiona pensionāru apvienību koordinatore, Gulbenes nov.pensionāru b-bas "Atspulgs5" valdes pr-ja
A.Dukulis - Alūksnes novada pašvaldības pr-js
Aija Barča - LPF pr-ja
Astrīda Bētere - Alūksnes novada pensionāru b-bas pr-ja
11:20 - 11:40 Alūksnes kultūras centra muzikāls sveiciens konferences dalībniekiem
11:40 - 12:20 Sociālās drošības sistēmas pilnveidošana Latvijā.Ministriju piedāvājums vistrūcīgāko cilvēku atbalstam R.Petraviča - LR Labklājības ministre
12:20 - 13:00 "Mums galvenais nav pašvaldības budžets un nodokļu iekasēšana.Mums galvenais ir, ka iedzīvotājs savās mājās var dzīvot drošībā" (LA, 12.08.) J.Bordāns - LR Tieslietu ministrs
13:00 - 13:30 Enerģijas uzņemšanas pauze
13:35 - 14:20 "Valsts aizsargā cilvēku veselību un garantē ikvienam medicīniskās palīdzības minimumu" (LR Satversme,111.p.) Medicīnisko pakalpojumu pieejamība un pilnveidošana.Vai Latvijā ir piemērota aprūpes sistēma? Ilmārs Dūrītis - LR Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs
14:20 - 15:15 Diskusija, atbildes uz jautājumiem
15:15 - 15:30 Konferences rezolūcijas pieņemšana, darba rezumējums


Papildus piedāvājums EKSKURSIJAS no 15:30

ar kopējo transportu bez izkāpšanas un gids 1 h - 20.00 eiro
plosts (10-12 cilv.) un gids - grupa 25 eiro
kuģītis no personas 5 eiro


Konferencē uzaicinām piedalīties no katras pensionāru organizācijas 3-5 seniorus, par to informējot savlaicīgi līdz 05.09.2020. pa tel. 26191590, 29143332

Laipni lūdzam piedalīties senioriem svarīgu jautājumu risināšanā !

Paldies par darbu
Dziesmu diena Koknesē

Latvijas Pensionāru federācijas vārdā izsaku vissirsnīgāko pateicību katram senioru vokālo ansambļu dalībniekam, ansambļu vadītājiem par brīnišķo skanējumu Dziesmu dienas - II Vislatvijas senioru vokālo ansambļu sadziedāšanās svētku grandiozajā pasākumā!

LLiela pateicība valsts pašvaldību vadībām par līdzdalību un atbalstu savu senioru nokļūšanai Koknesē pat no visattālākajiem pagastiem, ciemiem, pilsētām un novadiem. Sevišķa pateicība Kokneses novada domei par izrādīto viesmīlību un organizatorisko darbu, kā arī "Likteņdārza" vadībai par iespēju pasākuma dalībniekiem apmeklēt šo valsts vēstures simbolisko vietu Daugavas krastā. Lielu pienesumu svētku dažādības kolorītam nodrošināja mūsu sadrbības partneri "Mēness aptieka" un "Seni", dāvājot dalībniekiem sarūpētos pārsteigumus. Savukārt, pasākuma dalībnieki teic lielu paldies "Vējkani" saimniecei par gardo mielastu. Pateicamies Labklājības ministrijai par Sadziedāšanās svētku norises finansiālo atbalstu, un dalību šajos svētkos, - personīgi ministrei R. Petravičai.

Mūsu senioriem ir ļoti nozīmīga kopā sanākšana, kas ik reizes ir kā svētku diena, it sevišķi, ja tā ir tik emocionāli piesātināta, tik enerģijas pārpilna, tik iedvesmojoša ar tik pozitīvu auru un dzīvotprieku, kāds bija šis 22.08.20. senioru vokālo ansambļu sadziedāšanās pasākums.

Mēs saņemam bezgala daudz pateicības par svētku norisi un tā organizāciju, ar aicinājumu noteikti tikties arī nākamgad. Mums ir ļoti nozīmīgs jūsu augstais novērtējums!

Uz tikšanos nākošajos vokālo ansambļu sadziedāšanās svētkos

jūsu Aija Barča

Skatīt bildes no pasākuma


Lejuplādēt visas bildes no pasākuma
Par pensiju indeksāciju 2020. gadā

Labklājības ministrija informē, ka 2020 gada 1. oktobrī notiks pensiju un atlīdzību indeksācija un tiks palielinātas pensijas un atlīdzības vai to daļu apmērs, kas nepārsniedz 454 eiro...

Labam garastāvoklim

8. augustā visas dienas garumā ZELT Smiltsērkšķu dārzā piedzīvosim radošu un krāšņu vasaras dienu!
Vasaras pilnbriedā ne tikai apgūsim ko jaunu un smelsimies iedvesmu ZELT vēstnešu lekcijās, bet arī baudīsim dabas tuvību un vasaras bezrūpību, skaistus muzikālus priekšnesumus, āra aktivitātes un gardus smiltsērkšķu ēdienus!

Pasākuma norises laiki plkst. 10:00 - 18:00
Šogad Zelt vēstneši:

 • Latvijas smiltsērkšķu audzētāju apvienības vadītājs Andrejs Brūvelis
 • Latvijā pazīstamais kardiologs un profesors Andrejs Ērglis
 • Sertificēta uztura speciāliste un grāmatas "Veselīgi našķi bērniem" autore Lizete Puga


Šeit var ielūkoties, kā noritēja pirmie Smiltsērkšķu svētki:
https://failiem.lv/u/ckyv45pa
https://failiem.lv/u/ndh635bm
Pielikumā pasākuma programma :)
Pasākuma norises vieta: saimniecība "Zeltlejas", Platones pagasts, Jelgavas novads.
Ieeja pasākuma bez maksas!
Uz tikšanos 8. augustā!

Kolēģi!

Labklājības ministrijas mājas lapā sadaļā Aktuāli - LM dokumentu projekti http://www.lm.gov.lv/lv/aktuali/lm-dokumentu-projekti ir ievietota informācija par izstrādes stadijā Grozījumiem Sociālā uzņēmuma likumā (skat. sadaļu Darba tirgus politikas departaments).

Aicinām iepazīties ar tiem un līdz 10. augustam izteikt viedokli/priekšlikumus par minēto projektu. Priekšlikumus lūdzam sūtīt uz e-pastu lpf1@inbox.lv


Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni un pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka garantēto minimālo ienākumu līmeni un kārtību, kādā aprēķināms, piešķirams un izmaksā­jams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (turpmāk – pabalsts).
2. Garantētais minimālais ienākumu līmenis personai ir 64 euro mēnesī.
3. Pašvaldības dome ir tiesīga noteikt citu garantēto minimālo ienākumu līmeni dažādām iedzīvotāju grupām (piemēram, bērniem, vecuma un invaliditātes pensiju saņēmējiem), kas nav zemāks par šo noteikumu 2.punktā minēto ienākumu līmeni un nepārsniedz normatīvajos aktos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu noteikto ienākumu līmeni.
4. Pabalstu ir tiesības saņemt ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai (turpmāk – ģimene (persona)), kurai pašvaldības sociālais dienests izvērtējis materiālo situāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu un kuras ienākumi zemāki par šo noteikumu 5.vai 6.punktā noteikto ienākumu līmeni.

II. Pabalsta aprēķināšana un piešķiršana

5. Pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp šo noteikumu 2.punktā vai 3.punktā noteikto garantēto minimālo ienākumu līmeni katram ģimenes loceklim un ģimenes (personas) kopējiem ienākumiem, izmantojot šādu formulu:

P = GMI x n – I, kur

P – pabalsta summa;
GMI – Ministru kabineta noteiktais garantētais minimālais ienākumu līmenis;
n – ģimenes locekļu skaits;
I – ģimenes (personas) vidējie mēneša ienākumi, kas novērtēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu.
6. Ja pašvaldība dažādām sociālām grupām noteikusi atšķirīgu garantēto minimālo ienākumu līmeni, pabalsta apmēru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

P = (GMI x n + GMI1 x n + GMI2 x n) – I, kur

P – pabalsta summa;
GMI – Ministru kabineta noteiktais garantētais minimālais ienākumu līmenis;
GMI1 – pašvaldības noteiktais garantētais minimālais ienākumu līmenis bērniem vai citām sociālām grupām;
GMI2 – pašvaldības noteiktais garantētais minimālais ienākumu līmenis pensionāriem un invalīdiem vai citām sociālām grupām;
n – ģimenes locekļu skaits, kas pieder pie sociālās grupas, kam noteikts vienāds GMI līmenis;
I – ģimenes (personas) vidējie mēneša ienākumi, kas novērtēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu.
7. Pabalstu piešķir no tā mēneša, kurā noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam.
8. Pabalstu piešķir par laikposmu, kurā ģimenei (personai) noteikts trūcīgas ģimenes (personas) statuss.
9. Ja tiek mainīts garantētais minimālo ienākumu līmenis, personām, kurām pabalsts garantētā minimālā ienākumu
līmeņa nodrošināšanai piešķirts līdz garantētā minimālā ienākumu līmeņa izmaiņu dienai,
pabalsta apmērs netiek pārskatīts, ja nav mainījušies citi apstākļi, kas bija par pamatu sociālās palīdzības sniegšanai.

III. Pabalsta izmaksa

10. Pabalstu izmaksā reizi mēnesī par kārtējo mēnesi, sākot ar mēnesi, kurā pieņemts lēmums par pabalsta piešķiršanu.
11. Pabalsta izmaksu naudā daļēji vai pilnībā var aizstāt ar pabalstu natūrā (ar uzskaiti naudā), ja sociālais darbinieks – sociālā gadījuma vadītājs sniedzis atzinumu, ka ģimene (persona) pabalstu neizmanto tam paredzētajiem mērķiem.

IV. Noslēguma jautājumi

12. Atzīt par spēku zaudējušiem šādus Ministru kabineta noteikumus:
12.1. Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumus Nr.550 "Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 97. nr.; 2017, 248.nr.)
12.2. Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumus Nr.913 "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 203. nr.; 2013, 193. nr.; 2017, 248. nr.; 2019, 203.nr.).
13. Noteikumi stājas spēkā 2020.gada 1.aprīlī.


Ministru prezidents A.K.Kariņš
Labklājības ministre R.Petraviča


LPF dalīborganizācijām un lasītājiem

Cien. kolēģi!

Nosūtu Jums izskatīšanai un komentāru sniegšanai pētnieku sagatavoto gala nodevumu izvērtējumam "Ikgadējs nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējums (t.sk. izvērtējums par nevienlīdzību sabiedriskā transporta pieejamības jomā)". Komentārus un/vai iebildumus lūdzu pildīt pievienotajā izziņas formā un nosūtīt līdz 8.jūlijam uz e-pasta adresēm lpf1@inbox.lv
Skaistus svētkus vēlot,
Ar cieņu,
LPF birojsSveicam visas mūsu dāmas Mātes dienā!Mātes mīlestība ir pirmā, kuru sajūtam, māti piesaucam grūtā brīdī, par māti domājam probūtnē.
Mātes mīlestība pastāv mūžīgi pāri visam, tai nav izmērāmu robežu!
Saudzējam un sveicam savas māmiņas un mīļmāmiņas svētku dienā!

Latvijas Pensionāru federācijas vārdā
priekšsēdētāja Aija Barča
Svinam un godinām Mātes dienu

Svētdien, 10. maijā, Latvijā atzīmē Mātes dienu. Tā ir diena, kad īpaši godinām mātes, vecmāmiņas, krustmātes, augstu vērtējot nesavtīgo ieguldījumu ģimenē un bērnu ikdienas dzīvē.

Pirmo reizi Mātes diena maija otrajā svētdienā tika svinēta 1908. gadā ASV, kad svētdienas skolas skolotāja Anna Rīsa Džārvisa no Rietumvirdžīnijas, godinot savu māti, rīkoja baznīcu dievkalpojumus. Mātes dienu dažādās pasaules valstīs svin dažādos datumos, un pārsvarā tā ir svētku diena. Mātes diena arī Latvijā jau ir kļuvusi par ikgadēju un neatņemamu svētku dienu...

Vairāk informācijas klikšķinot uz saiti zemāk

Veselības ministrija informē


Epidemioloģiskā situācija Latvijā

Veselības ministrija atgādina – šobrīd epidemioloģisko situāciju Latvijā var saukt par stabilu, jo no jauna inficēto cilvēku, stacionēto un smagi slimo pacientu skaits, kā arī mirstība no Covid-19 nepieaug tik intensīvi, kā iepriekš. Tāpēc, tuvojoties svētku brīvdienām, epidemiologi un infektologi uzsver – lai pasargātu citus un sevi no saslimšanas, samazinātu vīrusa izplatību un varētu sākt domāt par ierobežojumu mīkstināšanu, joprojām ir svarīgi ievērot fizisko distancēšanos.


COVID-19 testēšanas pakalpojuma pilnveidošana

Turpinot darbu pie Covid 19 testēšanas pakalpojuma pilnveidošanas, Nacionālais veselības dienests (NVD) turpmāk gan iedzīvotājiem, kuri nodevuši analīzes COVID-19 infekcijas noteikšanai, gan viņu ģimenes ārstiem nodrošinās iespēju E-veselības portālā saņemt informāciju ne tikai par negatīviem testa rezultātiem, bet arī par pozitīviem un grūti interpretējamiem rezultātiem. Joprojām saglabājas iepriekšējā kārtība pozitīva un grūti interpretējama rezultāta gadījumā - iedzīvotājs un viņa ģimenes ārsts saņems Slimību un profilakses kontroles centra (SPKC) speciālista zvanu, kurš sniegs informāciju par turpmāko rīcību. Grūti interpretējama testa rezultāta gadījumā analīzes nepieciešams nodot atkārtoti.

Plānveida veselības aprūpes pakalpojumi

Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, ka, sākot ar 23.aprīli, ir atjaunots pacientu pieraksts uz visiem plānveida veselības aprūpes pakalpojumiem, tostarp uz tiem, kas šobrīd epidemioloģisko risku mazināšanas un Covid 19 infekcijas izplatīšanās ierobežošanas nolūkā, vēl nav pieejami un netiek sniegti. Savukārt, pierakstu uz pakalpojumiem, ko atļauts sniegt, ārstniecības iestādes iespēju robežās nodrošina prioritāri iedzīvotājiem, kuriem tie tika atcelti dēļ noteiktajiem ierobežojumiem.Darba grafiks svētku brīvdienās

Pirms gaidāmajām svētku brīvdienām 1. un 4. maijā, Nacionālais veselības dienests (NVD) informē par medicīniskās palīdzības saņemšanas iespējām un atgādina, ka gadījumos, kad nepieciešama medicīniska palīdzība, vispirms jāsazinās ar ārstniecības pakalpojumu sniedzēju telefoniski. Uz ārstniecības iestādi vai pie ārsta bez iepriekšējas pieteikšanās doties nedrīkst! Plašāka informācija un dežūrārstu darba laika grafiks pieejami pielikumā.Priecīgas Lieldienas!

Dārgie draugi! Kolēģi!
Lai gaišas un priecīgas, sirds miera un mīlestības pārpildītas šīs svētku dienas!
Svētīgas Lieldienas!


Latvijas Pensionāru federācijas vārdā vēl
priekšsēdētāja Aija Barča
Medicīniskā palīdzība Lieldienās

Pirms gaidāmajām Lieldienu brīvdienām no 10. līdz 13. aprīlim, Nacionālais veselības dienests (NVD) informē par medicīniskās palīdzības saņemšanas iespējām un atgādina, ka gadījumos, kad nepieciešama medicīniska palīdzība, vispirms jāsazinās ar ārstniecības pakalpojumu sniedzēju telefoniski. Uz ārstniecības iestādi vai pie ārsta bez iepriekšējas pietekšanās doties nedrīkst! Plašāka informācija un dežūrārstu darba laika grafiks pieejams pielikumā.Eiropas Savienības finansētais atbalsts trūcīgiem un maznodrošinātajiem

Ģimenēm vai personām, kurām pašvaldības sociālais dienests ir izsniedzis izziņu par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu (ar ienākumiem līdz 242 eiro) vai arī izziņu par personas nonākšanu krīzes situācijā, tāpat kā līdz šim ir iespēja saņemt Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām pārtikas atbalstu un pamata materiālo palīdzību.

Skaties vairāk informācija nospiežot uz saiti zemāk

Uz laiku apturam pieņemšanu Bruņinieku ielā

God./cien. kolēģi, Latvijas Pensionāru federācijas dalīborganizācijas, seniori!

Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli un apzinoties riskus ar koronavīrusa Covid-19 izplatību Latvijā, aicinām saglabāt racionālu skatījumu uz notiekošo un sekot ārkārtējas situācijas laikā pieņemtajiem veselības drošības noteikumiem.

Šobrīd, ir pieņemts lēmums, - sākot ar 18. martu līdz turpmākajiem paziņojumiem, izvairīties no klātienes tikšanām apmeklētāju pieņemšanas laikā LPF biroja telpās.

Aicinām dokumentus iesniegt elektroniski
lpf1@inbox.lv
lpf3@inbox.lv
vai nosūtīt pa pastu uz mūsu juridisko adresi:
Latvijas Pensionāru federācijai
Bruņinieku ielā 29/31, Rīga, LV-1001

Pateicamies par sapratni,
Latvijas Pensionāru federācija
Veselības ministrija informē!

No šodienas, 14.marta, Rīgā personām ar aizdomām par COVID-19 (ir simptomi un bijis skartajās teritorijās) pēc iepriekšēja pieraksta analīžu nodošanu nodrošinās arī E. Gulbja laboratorijā (Brīvības gatvē 366). Lai pieteiktos uz analīžu nodošanu, iepriekš jāzvana uz tālruņa numuru 67801112. Pašlaik analīžu nodošana šajā laboratorijā iespējama tikai Rīgā, taču dienesti turpina darbu, lai to nodrošinātu visā valsts teritorijā.

Personām, kuras atbilst SPKC noteiktajiem kritērijiem/definīcijai - ir atgriezušās no COVID-19 skartajām valstīm* un ir saslimšanas simptomi - analīžu veikšana ir valsts apmaksāta. Šajos gadījumos ir jāzvana uz tālruņa numuru 67801112, kur speciālisti izvērtēs veselības stāvokli un noteiks laiku, kad būs iespējams doties uz analīžu veikšanu. Bez iepriekšēja pieraksta uz analīžu nodošanu doties nedrīkst!

Personām, kuras neatbilst SPKC noteiktajiem kritērijiem/definīcijai analīžu veikšana tiks nodrošināta pieraksta rindas kārtībā par maksu.

Sikāka informācija norādīta zemāk nospiežot uz saiti

Ikvienam iedzīvotājam ir jāzina savs ģimenes ārsts

Nacionālais veselības dienests (NVD) vērš iedzīvotāju uzmanību, ka, ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, kas ieviesta ar mērķi ierobežot COVID – 19 izplatību, ir svarīgi, lai ikvienam iedzīvotājam būtu pieejams un zināms savs ģimenes ārsts, lai nepieciešamības gadījumā saņemtu konsultācijas un norādes saistībā ar savu veselības stāvokli.

Sikāka informācija norādīta zemāk nospiežot uz saiti

KAC attālināti pakalpojumi!

Precizēta informācija preses relīzes priekšpēdējā rindkopā – Jautājumu, neskaidrību gadījumā NVD iedzīvotājus aicina zvanīt uz dienesta bezmaksas tālruni 80001234. Darba laiks: no pirmdienas līdz ceturtdienai no 8.30 līdz 17.00, savukārt piektdienās uz iedzīvotāju zvaniem speciālisti atbildēs no 8.30 līdz 15.00.

Sikāka informācija norādīta zemāk nospiežot uz saiti

"ĀBEĻZIEDI" TIEKAS AR LĪVĀNU NOVADA SENIORIEM

Šī gada 21. februārī Aiviekstes pagasta pārvaldē uz savu ikgadējo atskaišu kopsapulci pulcējās NVO-senioru biedrība "Ābeļziedi". Uz atskaites sapulci bija ielūgti paši tuvākie draugi, ar kuriem "Ābeļziediem" jau vairākus gadus ir izveidojusies cieša sadarbība - Līvānu novada senioru biedrība. Ar līvāniešiem ir bijušas vairākas sirsnīgas tikšanās gan Līvānos, gan viņi uzņemti šeit, ekskursijā iepazīstinot ar Pļaviņu novadu, tā visiem trijiem pagastiem. Kopā ir gan daudz dziedāts, gan dejots, gan bijušas pieredzes apmaiņas.

Sapulces dalībnieki ar lielu interesi noklausījās valdes priekšsēdētājas Annas Jukšas pārskata ziņojumu. Viņa sniedza arī finanšu atskaiti. "Ābeļziedi" gan paši organizējuši, gan aktīvi piedalījušies daž ne dažādās aktivitātēs. Īpaši "Ābeļziedu" vārdu spodrinājušas senioru vokālā ansambļa dalībnieces. "Ābeļziedu" dāmas ir čakli pastrādājušas. Cēli un lepni savas dziesmas viņas ir skandējušas dažādos pasākumos. Vispirms jau savā, Aiviekstes pagastā. Dziesmas skanējušas dažādos novada pasākumos, tā pagastos, arī kaimiņu novados, Sunākstē un pat tālajā Ludzā. Turpinājusies neiztrūkstošā sadarbība ar Aiviekstes pagasta otru aktīvāko biedrību - "Pļaviņu pļāvēji".

"Ābeļziedu" delegāti piedalījās 13. Saeimas un NVO forumā Rīgā. Dalība ņemta arī Latvijas Pensionāru Federācijas 11. kongresā Rīgā. "Ābeļziedi" šobrīd ir novada vienīgā senioru biedrība, kas ir starp tās dalīborganizācijām. Šobrīd sākas sadarbība ar Jēkabpils NVO resursu centru, kuras biedrorganizācija ir jau "Pļaviņu pļāvēji". "Ābeļziedu" pārstāvji ir piedalījušies projekta nodarbībā Jēkabpilī, ir notikusi abu aktīvo pagasta biedrību tikšanās ar jēkabpiliešiem Aiviekstē - viņu šeit rīkotajā NVO info dienā. Jāatzīmē, ka arī Jēkabpils novada senioru biedrība sen ir starp "Ābeļziedu" draugiem.

Seniori ir aktīvi devušies divās ekskursijās pa Latviju,lai pilnveidotu savas zināšanas un stiprinātu kolektīva kopābūšanu. Tās bija brīnišķīgas ekskursijas - "Pa Vidzemes Jūrmalu" un "Aicina Latgale". Aprakstus par gūtajiem iespaidiem varēja lasīt "Staburagā" un LPF avīzē "Latvijas Pensionārs". Par biedrības darbu ir bijuši arī raksti "Pļaviņu Novada Ziņās" un Pļaviņu novada domes mājas lapā.

"Ābeļziedu" biedri ir sveikti viņu nozīmīgajās apaļajās jubilejās, godinot ar ziediem. Diemžēl, daži ir aizgājuši mūžībā un tad parasti tika pausta patiesa līdzjūtība. Ne visiem šajā atskaites gadā ir bijis viegli, bet nebūšanas pārvarēt palīdzējis možs gars, dziesma un kopā būšanas prieks. Biedrības darbu turpinās vadīt 7 cilvēku valde -

Anna, Leons,Ērika, Vilnis, Valija, Pēteris, Zigrīda

Katrs no viņiem saņēma pateicības ziedu.Strādāts ar niecīgu, bet bezdeficīta budžetu. Nolemts palielināt biedra naudu-uz pieciem eiro gadā. Biedrība sakārtojusi formalitātes par telpu īri un maksās domei vienu eiro gadā.Diemžēl, izpalikusi dalība projektos, kas,protams, dotu papildfinansējumu.

"Ābeļziedi" sveica četrus jaunuzņemtos un tās rindās šobrīd ir 54 biedri.

Sapulci pagodināja pagastu pārvaldniece Ģiedre Zvirgzdiņa, kura atzinīgi novērtēja "Ābeļziedu" aktīvo darbu un novēlēja arī turpmāk darboties tik pat entuziastiski. Labus vārdus par kopīgo sadarbību teica biedrības "Pļaviņu pļāvēji" valdes priekšsēdētāja Sarmīte Norvaiša. "Ābeļziedus" sveica Vietalvietes.

Kā parasti, izskanēja ansambļa dāmu-Annas, Ērikas, Vijas, Vairas, Dainas un Ausmas - sniegtais koncerts. Vakara gaitā par tikšanās muzikālo noskaņu un omulību rūpējās "Aizezeres muzikanti". Gaisā virmoja neslēpts prieks par tikšanos ar līvānietēm,kuras maijā jau uzaicināja "Ābeļziedus" pie sevis! Mūsu laikmets nav bez trauksmes. Atļaušos apgalvot, ka arī pašlaik dzīvojam kara apstākļos. Un šis karš ir daudz bīstamāks, jo tā kara lauks ir cilvēka prāts. Lai mums, senioriem, palīdz arī turpmāk dzīves pieredze, lai patiesi uzlabojas mūsu novada iedzīvotāju dzīves kvalitāte, lai patiesi iedzīvotāji vēlētos palikt savā novadā!

Biedrība pateicas ciemiņiem par skaistajiem apsveikumiem un atbalstu saviem sponsoriem! Un ļoti cer, ka novada dome palielinās turpmāk savu atbalstu NVO-senioru biedrībai "Ābeļziedi".


Biruta Irēna OsīteVeselības ministrija informē!

Labdien

No 27. februāra, Valsts operatīvā medicīniskā komisija lēma paplašināt sarakstu ar koronavīrusa izraisītās slimības COVID–19 skartajām valstīm un teritorijām, uz kurām attiecināti īpaši piesardzības pasākumi. No 28. februāra, būs mainīts arī dienestu rīcības algoritms, kā tiks nodrošināta laboratoriskā izmeklēšana personai, kura atgriezusies no kādas šīm teritorijām un kurai ir vieglas elpceļu infekcijas pazīmes.

>