Šodien:

Aktualitātes

Latvijas Pensionāru federācijas
Valdes un Domes sēžu grafiks 2018. gadā

LPF logo

LPF Domes sēdes (vieta tiks paziņota atsevišķi)
• 26. februāris
• 26. maijs (konference par Latvijas pensiju sistēmu)
• 26. novembris

LPF Valdes sēdes (Bruņinieku iela 29/31, 317. istaba)
• 15. janvāris
• 12. februāris
• 12. marts
• 9. aprīlis
• 14. maijs
• 11. jūnijs (izbraukums)
• 13. augusts
• 10. septembris
• 8. oktobris
• 12. novembris
• 17. decembris


Aicina seniorus izteikt viedokli
par senioru darba iespējām

Mūsu valstī turpina sarukt bezdarba līmenis un tā ir iepriecinoša tendence. Tomēr vienlaicīgi uzņēmumi/darba devēji arvien vairāk sastopas ar problēmām attiecīgu darbinieku atrašanā, lai uzņēmumi arī turpmāk varētu veiksmīgi darboties un attīstīties.

Latvijas Pensionāru federācija vēlas aptaujāt tos seniorus (pensionārus), kuri izskata iespēju atgriezties aktīvajā darba tirgū, kuru veselības stāvoklis, profesionālās zināšanas, prasmes un iemaņas varētu ļaut atkal strādāt.

Pielikumā ir anketa, kuru aizpildīt aicināts ir katrs interesents.
Aizpildītās anketas var iesniegt LPF gan elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi vijaanna@inbox.lv, gan papīra formātā Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31 kab.220. Aizpildītās anketas vēlams iesniegt līdz 2018. gada 1. martam.

Pēc iegūtās informācijas apkopošanas, tās rezultāti tiks pārrunāti ar konkrētiem darba devējiem, Darba devēju konfederāciju un atsevišķām asociācijām.

Par rezultātiem un tālākām darbībām tiks informēti arī Latvijas Pensionāru federācijas biedri.

Ceram, ka kādai daļai pensionāru tas palīdzēs atkal uzsākt darbu!

Papildus piedāvājam bezmaksas individuālas konsultācijas nodarbinātības un darba meklēšanas jautājumos. Konsultācijas notiks pirmdienās, trešdienās Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31. Par konkrētu konsultācijas laiku var vienoties pa telefonu 29635542 ar konsultāciju sniedzēju Viju Račinsku.

Izziņai: Vija Račinska - pašlaik pensijā; iepriekš vairāk kā 20 gadu darba pieredze Nodarbinātības valsts aģentūras Rīgas reģionālās filiāles vadītājas amatā un 2 gadu pieredze Nodarbinātības aģentūras direktora vietnieces amatā. Izglītība: maģistra grāds sociālajā pedagoģijā Latvijas universitātē.

- > Aptaujas anketa izdrukāšanai pdf formātā


Darba devēji var atrast vajadzīgos darbiniekus, piedaloties NVA un EURES darba gadatirgos Liepājā un Daugavpilī

20. martā Liepājā Latviešu biedrības namā no plkst. 10:00 līdz 15:00 un 22. martā Daugavpilī Olimpiskajā centrā no plkst. 11:00 līdz 14:00 norisināsies Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) un Eiropas

nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) organizētais starptautiskais darba gadatirgus "Darbs un karjera 2018".

Pašreizējā darba tirgus situācijā vairāku nozaru darba devēji saskaras ar grūtībām atrast nepieciešamos speciālistus. Piedaloties darba gadatirgū, darba devēji iegūst lielisku iespēju informēt par savu uzņēmumu un darba iespējām tajā, klātienē tikties ar darba meklētājiem, veikt darba intervijas ar pretendentiem uz brīvajām darba vietām un atlasīt piemērotākos kandidātus. 2017. gadā darba gadatirgu "Darbs un karjera 2018" Liepājā un Daugavpilī apmeklēja ap diviem tūkstošiem darba meklētāju, darba ņēmēju, studentu un citu interesentu, kuri meklēja jauna darba iespējas vai papildu darbu. Aicinām darba devējus izmantot piedāvātās iespējas un piedalīties darba gadatirgos Liepājā un Daugavpilī.

Dalība pasākumā ir BEZ MAKSAS, dalībnieku vietu skaits ir ierobežots. Pieteikties dalībai darba devēji var elektroniski līdz šī gada 9.martam, aizpildot dalībnieka pieteikuma anketu.

Anketa dalībai darba gadatirgū "Darbs un karjera 2018" Liepājā: https://goo.gl/forms/5H5KOc19PowF661Y2

Anketa dalībai darba gadatirgū "Darbs un karjera 2018" Daugavpilī: https://goo.gl/forms/b5xrCbtXW2lTyPHA2

Darba gadatirgos piedalīsies arī Latvijas un citu Eiropas valstu nodarbinātības dienestu eksperti, valsts institūciju, profesionālās izglītības iestāžu un Eiropas informācijas tīklu pārstāvji, kuri informēs par darba, izglītības, karjeras un biznesa uzsākšanas iespējām Latvijā un citās Eiropas valstīs.

Ja Jums ir jautājumi un nepieciešama detalizētāka informācija, sazinieties ar pasākuma koordinatoru LiepājāEURES konsultantu Andri Segliņu pa tālruni 63429422, mobilo tālruni 26591666 vai e-pastu Andris.Seglins@nva.gov.lv, vai ar pasākuma koordinatori Daugavpilī EURES konsultanti Agiju Mickeviču pa tālruni 65435460, mobilo tālruni 26645566 vai e-pastu Agija.Mickevica@nva.gov.lv.


Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs (ESEB)
uzsāk jaunu rubriku
"LAI DZĪVOTU KOMFORTĀ"

Ēku saglabāšanas un energotaupības biroja (ESEB) logo

Vai mūsu mājas ir drošas un kam par to jārūpējas?
Lielākā daļa no mums dzīvo daudzdzīvokļu mājās. Daudzi ir ieguldījuši līdzekļus savu dzīvokļu remontos un uzlabošanā, taču, kas notiek ar pašu ēku? Daudzdzīvokļu mājas tika būvētas kādam noteiktam laika posmam. Šobrīd daudzi Latvijas iedzīvotāji dzīvo ēkās, kuru ekspluatācijas termiņš tuvojas beigām. Ko darīt? Vai celt jaunas ēkas vai atjaunot jau uzceltās? Vai mūsu mājas ir drošas, un kam par to būtu jārūpējas? 2012. gada 4. jūlijā tika dibināts "Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs" (ESEB) - bezpeļņas organizācija – biedrība ar mērķi informēt sabiedrību, politikas veidotājus un finanšu institūcijas par dzīvojamo un publisko ēku fonda pašreizējo stāvokli un piedāvāt risinājumus, kā padarīt ēkas drošākas, siltākas, komfortablākas un pieejamākas Latvijas iedzīvotājiem...
- > Lasīt tālāk Marijas Žarskas, ESEB speciālistes rakstu


Veselības ministrijas sagatavotā informācija
uz senioru jautājumiem saistībā ar veselības aprūpi un kompensējamajiem medikamentiem

Veselības ministrijas logo

Seniori jautā par iespēju pacientu iemaksas par gultas dienu stacionāros atjaunot pirmskrīzes (pirms 01.03.2009. noteiktā paaugstinātā tarifa) līmenī.

Veselības ministrija: Veselības ministrija izprot Latvijas pensionāru problēmas, kuras lielā mērā ir saistītas ar nepietiekamo sociālo nodrošinājumu, un savu iespēju robežās dara visu iespējamo, lai palielinātu veselības aprūpes nozares finansējumu, kas palielinās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un samazinās rindas valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai.

Valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi iedzīvotājiem, tajā skaitā arī pensionāriem, tiek nodrošināti atbilstoši personas veselības stāvoklim (saslimšanai) nevis pēc piederības kādai personu grupai.

Kārtību, kādā Latvijas iedzīvotāji saņem valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, nosaka Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumi Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” (turpmāk – noteikumi Nr.1529). Noteikumos noteiktā kārtība ir vienādi piemērojama visiem valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu saņēmējiem.

- > Lasīt tālāk Veselības ministrijas sagatavoto informāciju


Sanatorijas "BELORUSIJA"
īpašais piedāvājums senioriem

Sanatorija Belorusija

Sanatorija "BELORUSIJA" Jūrmalā piedāvā katram Federācijas biedram un viņa ģimenes locekļiem, uzrādot Latvijas pensionāra apliecību, sekojošas atlaides:
- 10% apmērā no spēkā esošajām cenām vismaz 7 dienu ceļazīmju iegādei atveseļošanai starpsezonu laikā
(no 1.janvāra līdz 30. jūnijam un no 27. augusta līdz 31.decembrim);
- 5% apmērā no spēkā esošajām cenām vismaz 7 dienu ceļazīmju iegādei vasaras atveseļošanai (no tekošā gada 1. jūlija līdz 26. augustam).

Iet uz sanatorijas "BELORUSIJA" mājaslapu


Par finansējumu Latvijas Pensionāru federācijai

Saeima

No Valsts budžeta Latvijas Pensionāru federācijai 2017. gadā tika piešķirts finansējums 15 000 eiro apmērā darbības nodrošināšanai. LPF no šiem līdzekļiem izlietojusi 14983.01 EUR:
- saimnieciskās darbības nodrošināšanai - 9982.86 EUR,
- avīzes "Latvijas Pensionārs" sagatavošanas un nosūtīšanas izdevumi - 1563.48 EUR,
- reģionālo (pensionāru biedrību) pasākumu (Valdes un Domes sēdes) organizēšana - 3436.67 EUR.
Arī 2018. gadā Latvijas Pensionāru federācijai no Valsts budžeta ir piešķirts finansējums 15 000 eiro apmērā darbības nodrošināšanai.


Iznākusi Annas Kudeiko otrā atmiņu grāmata
"Rit atmiņu kamoliņš tālāk"

2017. gada 22. decembrī izdota LPF Revīzijas komisijas priekšsēdētājas Annas Kudeiko otrā grāmata "Rit atmiņu kamoliņš tālāk…".
Grāmatas izdošanu finansēja Anna Kudeiko.
Uz grāmatas vāka autores foto un slavenais Ogres Zilo kalnu Skatu tornis. Grāmatas vāka otrā pusē autore 80. gadu sākumā pie Ogres vecupes vasaras vidū un slavenais Līkais tilts pāri Ogres upi.
Grāmatā apkopoti atmiņu stāsti par LPF valdes sēdēm, mītiņiem, ekskursijām, ceļojumiem, pensionāru sadziedāšanas svētkiem u.c., sākot ar LPF priekšsēdētaja profesora Jāņa Porieša darbības laiku līdz LPF priekšsēdētaja Andra Siliņa vadībai, atzīmējot 25 gadu LPF Jubilejas svētkus 2017. gada 25. novembrī. Atmiņas papildina daudzas krāsainas fotogrāfijas.


Latvijas Pensionāru federācijas valdes lēmums
2018. gada 15. janvārī

LPF logo

1. Pieņemt zināšanai informāciju par LR Tiesībsarga J.Jansona darbību nabadzības mazināšanā.

2. Apstiprināt par LPF pārstāvi SIPKK Jāni Felsbergu un par pārstāvja aizvietotāju Imantu Burvi.

3. Organizēt starptautisku zinātniski – praktisku konferenci par Latvijas pensiju sistēmas funkcionēšanu 2018.gada 26. maijā.

4. Noteikt pārstāvniecības normu Latvijas senioru ansambļu sadziedāšanās svētkiem 2018.gada septembrī – pieci ansambļi no katra Latvijas reģiona Latgales, Vidzemes, Zemgales, Kurzemes un Rīgas.

5. Lūgt LPF dalīborganizācijas ņemt dalību rokdarbu izgatavošanā LPF dāvanai valsts simtgadei.

6. Sakarā ar Rīgas apriņķa pensionāru apvienības 25 gadu jubileju apbalvot ar LPF Goda rakstiem apvienības aktīvistus.

7. Iegādāties LPF vajadzībām LPF Revīzijas komisijas priekšsēdētājas A.Kudeiko grāmatu “Rit atmiņu kamoliņš tālāk” aktīva apbalvošanai.

8. Pieņemt zināšanai informāciju par Latvijas represēto apvienības iniciatīvu parakstu vākšanai par atbalstu vientuļajiem pensionāriem, tikties ar apvienības pārstāvjiem šajā jautājumā.

9. Pieņemt zināšanai informāciju par pensionāru nodarbinātības projekta virzību un sarunām ar Rīgas domi par senioru tautas universitātes izveidi.


Informācija un atbalsts senioriem -
ZVANU CENTRS
Tālruņi: 20224913, 25643438, 29438355

Senioru zvanu centrs

Pēc iedzīvotāju lūguma turpina darboties SENIORU ZVANU CENTRS, kas risinās Rīgas domes Labklājības departamenta īstenotā ES līdzfinansētā projekta ietvaros.

Piezvanot uz Senioru zvanu centru var iegūt informāciju par:
· brīvā laika pavadīšanas iespējām,
· aktuāliem kultūras pasākumiem,
· aprunāties par sev aktuālām tēmām un atrast domubiedrus,
· brīvprātīgā darba iespējām Rīgas pašvaldībā.

Senioru zvanu centra darba laiks:
katru darba dienu - no plkst. 10:00 līdz 14:00.

Piezvanot uz Senioru zvanu centru, Jums piedāvās atzvanīt, vai arī paši droši varat teikt, lai atzvana, tādejādi ietaupot savus līdzekļus.

Seniori, kuriem nepieciešama informācija vai atbalsts, esiet aktīvi un zvaniet pa tālruņiem: 20224913, 25643438, 29438355!
Izmantojiet šo Rīgas domes bezmaksas pakalpojumu!


Pļaviņu senioru biedrības "Ābeļziedi"
pateicība pie eglītes

Pļaviņu seniori

Atnākušie svētki ir kā pārdomu laiks, kad varam uz mirkli apstāties un padomāt par lietām, kas ikdienā paskrien garām. Lai ienestu prieka mirkli un domu ritējumu padarītu gaišāku, tika arī rīkota šis skaistais sarīkojums. Pārlaižu acis cilvēkiem. Pilna zāle! Visvairāk gan gadu nastas nesēju. Taču arī daudz skaistu jauniešu un bērnu! Cilvēki saposušies, pie svētku galdiem. Visi ieradušies, lai nomestu ikdienas apģērbu, darbu un rūpes, un lai satiktu prieku, draudzību, skaistumu, satiktos, padziedātu, varbūt arī pamielotos. Daļa no cilvēkiem ir ieradušies, lai, kā parasti, sniegtu citiem prieku, skaistumu un draudzīgus vārdus...
- > Lasīt tālāk Birutas Irēnas Osītes rakstu


Apstiprinātas projekta “Vecums nav šķērslis”
mācību programmas

2017.gada 7. un 8.decembrī Viļņā notika projekta partneru - Latvijas Pensionāru federācijas, Rīgas Stradiņa universitātes, Igaunijas Pensionāru biedrību asociācijas un Lietuvas Pensionāru savienības "Bočiai" - pārstāvju tikšanās. 7. decembrī darba grupas izdiskutēja un precizēja piedāvātos programmu projektus. 8. decembrī kopīgā sanāksmē pēc darba grupu vadītāju Anitas Jākobsones (Kā izvairīties un pārvarēt vientulību), Jeļenas Koļesņikovas (Kā saglabāt psiholoģisko veselību un apgūt jaunas zināšanas un prasmes), Signes Tomsones (Kā saglabāt fizisko veselību), Dagnijas Staķes (Kā pārdzīvot adaptācijas periodu, aizejot pensijā, ieskaitot iespējas saņemt sociālo palīdzību un organizēt uzņēmējdarbību, lai papildinātu savus ienākumus) un projekta vadītāja Mārtiņa Valtera ziņojumiem vienprātīgi programmas apstiprināja. Izstrādājot mācību metodikas un mācību materiālus tās vēl tiks precizētas.
Sanāksmes dalībniekiem ļoti patika RISEBA studentes Evelīnas Gurejevas izstrādātais projekta logo. Projektam ir izveidotas savas mājas lapas www.vecumsnavskerslis.lv, www.amziusnerakliutis.lt un www.vanuseioletakistuseks.ee, kuras uztur Rīgas Stradiņa universitāte. Apstiprinātās mācību programmas būs pieejamas sadaļā "Mācību materiāli".
Pašlaik ir apkopotas ziņas par Latvijā pieejamo sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem un ir uzsākts darbs pie datu bibliotēkas izveides, kas projekta mājas lapā ļaus noskaidrot, kāda palīdzības un pakalpojumi katrai sociālajai grupai ir pieejami konkrētajā pašvaldībā.
Mācību metodikas un materiāli tiks apstiprināti projekta partneru sanāksmē Tallinā 2018.gada jūnija beigās. Līdz tam laikam arī plānots izveidot publiski pieejamu datu bibliotēku par sociālo palīdzību un pakalpojumiem.
Kontaktinformācija:
- LPF - Andris Siliņš - lpf1@inbox.lv
- RSU – Dagnija Staķe - dagnija.stake@rsu.lv
- Projekta vadītājs – Mārtiņš Valters - martinsw@latnet.lv


LATVIJAS PENSIONĀRU FEDERĀCIJAI - 25 GADI

Aizskanējušas Latvijas Pensionāru federācijas
25 gadu jubilejas svinības

LPF 25 gadu jubilejas svinības

Kā Līgo naktī pāri kalniem aizskanēja līgo dziesmas, tā skaisti, skanīgi, cienīgi, jautri un brīnišķīgi aizskanēja sarīkotais LPF 25 gadu atceres pasākums.
Lūgtie viesi no valdības, Saeimas un sadarbības organizācijām izvietojās pie galdiņiem priekšpusē, bet svinīgas sanāksmes vadītāji LPF priekšsēdētājs Andris Siliņš ar vietniecēm Dzintru Žildi un Sarmīti Kreceri pretī pārējiem pie galdiņiem...
- > Lasīt tālāk Annas Kudeiko rakstu


Konkursa rezultāti!
Rūpēs par senioriem Norvik banka izstrādā jaunu produktu – Pēctecības kontu

Norvik Banka

Norvik bankai svarīgākais ir cilvēks. Īpašas uzmanības lokā ir seniori, par kuriem banka izrādasevišķas rūpes. Lai palīdzētu senioriem rīkoties un plānot savus finanšu līdzekļus, bankā ir izstrādāti vairāki pakalpojumi speciāli senioriem. Sadarbībā ar Latvijas Pensionāru federāciju ir tapis vēl viens jauns produkts, kas noteikti interesēs daudzus jo daudzus seniorus. Šis produkts senioriem sniegs drošību par viņu finanšu līdzekļu izmantošanas mērķtiecību pēc viņu aiziešanas mūžībā.
Pirms vairāk nekā mēneša kopīgi mēs izsludinājām konkursu par šī produkta nosaukumu. Atsaucība bija ļoti liela. Saņēmām 70 nosaukumu variantus. Bankas darbinieku vidū vislielāko atsaucību ieguva nosaukums Pēctecības konts. Par uzvarētāju kļuvusi Sarmīte Krecere no Tukuma pilsētas Pensionāru biedrības. Viņa par savu izdomu saņems balvu no Norvik bankas. Papildus speciālā balva tiks piešķirta Ainai Verzei, kura konkursam iesūtījusi visvairāk produkta nosaukumu versijas.
Paldies visiem, kas piedalījās konkursā. Jaunajam produktam nosaukums ir veiksmīgi atrasts! Ceram, ka jaunais produkts palīdzēs atrisināt senioriem sasāpējušus finanšu jautājumus.


Norvik Banka piedāvā
PATĒRIŅA KREDĪTS SENIORIEM

Norvik Banka

Cienījamie seniori!
Norvik bankai svarīgākais ir cilvēks, un mēs esam uzņēmušies īpašas rūpes par senioriem, izstrādājot tieši viņu vajadzībām atbilstošus risinājumus. Viens no šādiem piedāvājumiem tieši senioriem ir patēriņa kredīts ar īpašiem nosacījumiem, lai seniori varētu uzlabot savu dzīves kvalitāti vai arī finansēt kaut ko sev patiesi nepieciešamu.
Patēriņa kredīta atmaksas termiņš un maksimālais lielums ir atkarīgs no seniora vecuma. Līdz 75 gadu vecumam tas ir 150–1500 eiro, bet ne vairāk kā divu pensiju apmērā ar atmaksas termiņu 3–24 mēneši, līdz 80 gadu vecumam tas ir 150–500 eiro, bet ne vairāk kā vienas pensijas apmērā ar atmaksas termiņu 3–6 mēneši. Minimālais pensijas apjoms kredīta saņemšanai ir 220 eiro. Jāpiebilst, ka bankas vēlme un prasība ir tāda, ka pensijas pārskaitīšana notiek uz kontu Norvik bankā, un to iespējams noformēt reizē ar kredīta pieteikumu. Ja senioram ir vēlme atmaksāt kredītu pirms noteiktā laika, lūdzu, cienījamie seniori, Jūs to varat darīt jebkurā laikā un bez līgumsoda.
Jūsu īpašās priekšrocības:
• visa kredīta termiņa laikā komunālo rēķinu apmaksa ir bez maksas;
• pēc kredīta termiņa beigām automātiski tiekatmaksātas pēdējā mēneša procenta izmaksas;
• seniors – patēriņa kredīta ņēmējs – saņem elektronisko dāvanu karti 5 eiro vērtībā.
Neliels piemērs. Ja Jūsu minimālā pensija ir 250 eiro, Jūs esat vecumā līdz 72 gadiem un Jūsu vēlēšanās ir saņemt patēriņa kredītu 500 eiro apmērā uz 12 mēnešiem – vai tas būtu ārstēšanai, ceļojumam vai kādai citai Jūsu patiesai nepieciešamībai –, Jūs to varat saņemt ļoti īsā laika periodā ar kredīta likmi 17% gadā. Šādā gadījumā mēneša maksa būs 45,60 eiro, un tā būs nemainīga visa gada garumā. Tā Jūs varēsiet piepildīt savas vēlēšanās un labi saplānot finanses, lai sekmīgi nomaksātu savu patēriņa kredītu.
Lai noformētu patēriņa kredītu, nepieciešams personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte), kā arī jāaizpilda pieteikums jebkurā klientu apkalpošanas centrā. Patēriņa kredīta noformēšana un izsniegšana senioriem izmaksās tikai 10 eiro vai 2% no patēriņa kredīta summas. Jāatzīmē gan, ka ir obligāta solidārā aizņēmēja piesaiste.
Cienījamie seniori! Norvik bankai rūp Jūsu vēlmju precīza un ātra izpilde, bet vēlamies arī atgādināt – aizņemieties atbildīgi, izvērtējot savas iespējas atmaksāt aizdevumu!
Tāpat, domājot par klientu – senioru vajadzībām, Norvik banka aicina zvanīt uz tieši senioriem adresētu bezmaksas informatīvo līniju pa tālruni 67091899, lai noskaidrotu interesējošos jautājumus un uzzinātu vairāk par priekšrocībām, ko sniedz banka.
Lai mums veidojas jaukas, veiksmīgas un savstarpēji atbildīgas attiecības!
Ar cieņu,
Lidija Dzene, Norvik Bankas Senioru segmenta vadītāja


Latvijas Pensionāru federācija uzsākusi
sadarbību ar Norvik Banku

Darba piedāvājums senioriem

Norvik Banka

Šī gada 15.septembrī Latvijas Pensionāru federācija noslēdza sadarbības līgumu ar Norvik Banku uz pieciem gadiem, kas paredz ne tikai ievērojamu finansiālu atbalstu, bet arī senioru iesaisti Norvik Bankas izstrādātā nodarbinātības programmā, finanšu konsultācijas, pasākumus, kā arī citas Norvik Bankas īstenotas iniciatīvas senioru dzīves kvalitātes uzlabošanai.
Norvik Banka jau ir uzsākusi jaunu iniciatīvu – cilvēkiem, kas sasnieguši senioru vecumu, tiek piedāvāta iespēja iesaistīties aktīvā darbībā Norvik Bankā, apgūstot jaunu pieredzi un zināšanas. Tās ietvaros jau līdz gada beigām ikviens ar bagātīgu dzīves pieredzi tiek aicināts pievienoties Norvik Bankas komandā kā senioru padomnieks.

Norvik Banka meklē Senioru padomnieku
Ja esat aktīvs bankas pakalpojumu lietotājs un gatavs dalīties ar savām zināšanām un pieredzi ar citiem senioriem, šis darbs ir tieši jums.

Jūsu galvenie darba pienākumi:
- Izzināt klientu-senioru vajadzības un piedāvāt atbilstošāko bankas risinājumu
- Sniegt padomus klientiem-senioriem bankas pakalpojumu izmantošanā
- Uzklausīt klientu-senioru viedokli par apkalpošanas kvalitāti
- Sniegt ieteikumus vadītājam par klientu-senioru apkalpošanas kvalitātes uzlabošanas iespējām
- Apmācīt un palīdzēt klientiem-senioriem attālināto norēķinu veikšanā
- Piedalīties ar savu atbalstu dažādās mārketinga aktivitātēs (pēc nepieciešamības)

Mēs sagaidām:
- Pozitīvu attieksmi un atvērtību jaunai pieredzei
- Gatavībupapildināt savas zināšanas bankas pakalpojumu jomā un dalīties zināšanās ar citiem
- Ļoti labas komunikācijas prasmes ar klientiem latviešu un krievu valodā
- Pacietība un klientu-senioru emocionālā izpratne, vēlme uzklausīt

Mēs piedāvājam:
- Patīkamu darba vidi un atmosfēru
- Stabilu atalgojumu un izdevīgus bankas pakalpojumu piedāvājumus
- Elastīgu darba laiku
- Kopīgu aktīvu un aizraujošu laika pavadīšanu
- Darbam nepieciešamo apmācību

Ja šis piedāvājums jūs ir ieinteresējis, lūdzu rakstiet uz Latvijas Pensionāru Federāciju, e-pasta adrese: lpf1@inbox.lv, vai sūtiet pieteikumu uz adresi: Bruņinieku iela 29/31 – 220, Rīga, LV-1001. Vai arī uz - Norvik Banka, e-pasta adrese: welcome@norvik.eu vai pasta adrese: Raiņa bulvāris 11, Rīga, LV-1050, Latvija.


LATVIJAS PENSIONĀRU FEDERĀCIJAI - 25 GADI

Anna Kudeiko "Kur tas laiks…"

LPF vēsture

Latvijas Pensionāru federācijas (LPF) priekšsēdētāja vietnieks, Domes sēžu vadītājs Alfons Normunds Āliņš kopā ar mani 2001. gadā organizējām Ogres Tautas namā pensionāru un invalīdu sarīkojumu. Uz sarīkojumu bija ielūgti viesi no LPF - priekšsēdētājs profesors Jānis Porietis un LPF Valdes priekšsēdētāja Aija Kušķe...
- > Lasīt tālāk Annas Kudeiko rakstu


PATĒRIŅA IZDEVUMI SENIORIEM 65+

Jānis Felsbergs

Centrālā Statistikas pārvalde (CSP) publicējusi „Patēriņa izdevumi senioru 65+ mājsaimniecībās” aprēķinus, ka vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī 2016. gadā izdevumi ir 327 eiro. Izmantojot šos aprēķinus, var noteikt aptuveni vidējo patēriņu senioram 65+ 2017.gadā. Zinot, ka vispārēja inflācija valstī pret 2016. gadu ir 2,9%, un inflācija pārtikas precēm ir 6,7%. 2017. gadā izdevumi mēnesī pensionāram 65+ ir ap 340 eiro. Jāatceras, ka vispārēja inflācija valstī 2,9% ir apmēram divas reizes mazāka par inflāciju, kas reāli ietekmē pensionāru izdevumus...
- > Lasīt tālāk Jāņa Felsberga rakstu


PENSIONĀRIEM PAR VESELĪBAS BUDŽETU 2018. GADĀ

Jānis Felsbergs

Pēc 2018.gada budžeta apstiprināšanas Saeimā Ministru prezidents M.Kučinskis savā uzrunā deputātiem teica, ka finansējuma lielais pieaugums veselības nozarei 2018. gadā ir pirmais solis, lai izkļūtu no dziļās bedres, kurā pašlaik atrodas veselības nozare. Cik dziļa bedre ir 2017. gadā? Zinām, ka lielākais līdz šim brīdim pēc neatkarības atgūšanas veselības ministrijas budžets bija 2008. gadā, kad tas bija 820 miljoni. 2017. gada veselības ministrijas budžets arī ir 820 miljonu...
- > Lasīt tālāk Jāņa Felsberga rakstu


Pensiju saņēmēju skaita sadalījums pēc pensijas piešķirtā apmēra 2017. gada oktobrī

Pensiju saņēmēju skaita sadalījums pēc pensijas piešķirtā apmēra 2017. gada oktobrī
Sastādījis Jānis Felsbergs, Jelgavas Pensionāru biedrība

 

LATVIJAS PENSIONĀRU FEDERĀCIJAI - 25 GADI

Anna Kudeiko "Kur tas laiks…"

LPF vēsture

Latvijas Pensionāru federācijas (LPF) priekšsēdētāja vietnieks, Domes sēžu vadītājs Alfons Normunds Āliņš kopā ar mani 2001. gadā organizējām Ogres Tautas namā pensionāru un invalīdu sarīkojumu. Uz sarīkojumu bija ielūgti viesi no LPF - priekšsēdētājs profesors Jānis Porietis un LPF Valdes priekšsēdētāja Aija Kušķe...
- > Lasīt tālāk Annas Kudeiko rakstu


Pārdomas mūsu valsts 99. gadadienas priekšvakarā

Biruta Jemeļjanova

Ir mūsu valsts 99. gadadienas priekšvakars. Svētki mums visiem, bet katram ar savām iespējām. Mums, kuri jau pārkāpuši 75 un vairāk gadu slieksni vēl atmiņa saglabājusi iespaidus par svētkiem pirmajos valsts neatkarības gados. Tos ir grūti salīdzināt. Pārāk daudz kas ir noticis, pāri gājis un piedzīvots kopā ar Māti Dzimteni. Kādi bērni mēs viņai esam bijuši, kad tā tika paverdzināta? Vai viņa nav aizmirsusi tos, kuri piekusuši šajā garajā un grūtajā ceļā?...
- > Lasīt tālāk Birutas Jemeļjanovas rakstu


Jelgavas pensionāru biedrība:
atgriežoties pie jautājuma par slimnīcu kartēšanas seku mazināšanu pacientiem

2017. gada 28. novembrī paies gads, kopš LPF Domes sēdes lēmumā tika ierakstīta prasība valdībai, risinot slimnīcu kartēšanu un speciālistu konsultāciju un operāciju attālināšanu no lauku novadu iedzīvotājiem līdz pat 100 km attālumā, pieņemt lēmumu par maznodrošināto iedzīvotāju, t.sk. pensionāru, iespējām nokļūt uz un no attālinātām slimnīcām un sadārdzinātā veselības pakalpojuma pieejamības transporta izmaksu kompensāciju. Veselības ministrijas jaunākā informācija vēsta, ka bijušo rajonu centru slimnīcas (1.līmeņa slimnīcas) jau no 2018. gada sākuma turpmāk sniegs tikai neatliekamo palīdzību un veiks tādas nelielas operācijas dienas stacionārā pēc kurām pacientam ir slimnīca jāatstāj līdz plkst.22.00 vakarā. Kur paliks pacients pēc plkst.22.00, kad vietējās satiksmes autobusi uz pagastiem nekursē un pacientam nāksies braukt uz mājām ar taksometru. Kas kompensēs taksometra pakalpojumus? Nevienu valsts ierēdni un valdību tādi nopietni jautājumi neinteresē.
Jelgavas Pensionāru biedrība (JPB) sarakste ar MK uzskatāmi parāda valdības attieksmi. Uz iepriekšējās vēstulēs uzdotajiem jautājumiem Ministru prezidentam M.Kučinskim JPB ir saņēmusi atbildes no MK Nr.20/J 1070-jur no 22.05.2017. un Veselības ministrijas kopējas ar LM, Satiksmes ministriju. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Pašvaldību savienības pārstāvju sanāksmes Nr.01-12,5/2903 no 2017.gada 22.jūnija bez konkrētiem risinājumiem, izstrādes termiņiem utt.
JPB ir nosūtījusi jau trešo vēstuli Ministru prezidentam ar norādi, ka jautājums ir steidzami jārisina valdības sanāksmes līmenī. Paralēli esam nosūtījuši Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai un Sabiedrības veselības apakškomisijas vadītājiem vēstules ar lūgumu jautājuma risināšanā steidzami iesaistīties atbildīgās Saeimas komisijas deputātiem.
Jānis Felsbergs, Jelgavas Pensionāru biedrība

- > Lasīt JPB vēstuli M.Kučinskim
- > Lasīt Veselības ministrijas atbildi JPB
- > Lasīt JPB vēstuli Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas vadītājai A.Barčai


Rīgas Stradiņa universitāte un Latvijas Pensionāru federācija uzsāk projektu senioru dzīves kvalitātes veicināšanai

Jānis Gardovskis un Andris Siliņš

25. oktobrī Rīgas Stradiņa universitāte parakstīja sadarbības līgumu ar Latvijas Pensionāru federāciju, kura ietvaros tiks īstenots projekts “Vecums nav šķērslis”.
Tā mērķis ir sniegt zināšanas un prasmes pirmspensijas un agrīnā pensijas vecuma cilvēkiem par to, kā ievērot aktīvu dzīvesveidu šajā dzīves posmā.
Projekta “Vecums nav šķērslis” ietvaros tiks sagatavoti pasniedzēji un nodrošinātas tālākizglītības iespējas pirmspensijas un agrīnā pensijas vecuma cilvēkiem par to, kā pārdzīvot adaptācijas periodu, aizejot pensijā, kā saglabāt fizisko un psiholoģisko veselību, apgūt jaunas zināšanas un prasmes, kā izvairīties un pārvarēt vientulību. Tā īstenošanā piedalās Latvijas Pensionāru federācija, Rīgas Stradiņa universitāte, Igaunijas Pensionāru biedrību asociācija un Lietuvas Pensionāru savienība “Bočiai”.
“Palielinoties dzīvildzei, jautājums par to, kā nodrošināt gados vecākiem cilvēkiem iespēju būt aktīviem arī pēc aiziešanas pensijā ir svarīgs arī Latvijas sabiedrībai. Mūžizglītība, jeb iespēja mācīties visas dzīves laikā, ir viens no instrumentiem kā to panākt. Ceru, ka šī projekta rezultātā, iesaistoties arī Rīgas Stradiņa universitātes mācībspēku un studentu iesaistei, tiks radīti risinājumi, kas uzlabos senioru dzīves kvalitāti un palīdzēs viņiem arī pensijas vecumā pilnvērtīgi darboties atbilstoši savām interesēm un spējām,” teica RSU rektors prof. Jānis Gardovskis.
“Pēc aptuvenām aplēsēm, tikai katrs piektais seniors Latvijā ir aktīvs, un viens no iemesliem šādai situācijai ir nepietiekamas zināšanas par savām tiesībām un iespējām. Ar projekta “Vecums nav šķērslis” palīdzību mēs vēlamies palielināt šo īpatsvaru, iedrošinot pensijas vecuma cilvēkus arī šajā dzīves posmā nevis palikt mājās, bet iesaistīties un atrast veidus kā justies līdzvērtīgam un noderīgam sabiedrībai”, pasākumā uzsvēra Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētājs Andris Siliņš.
Kā informēja projekta vadītājs Mārtiņš Valters, līdz šā gada beigām ir plānots pabeigt mācību programmu apstiprināšanu, 2018. gada notiks projekta mācību materiālu izstrāde un lektoru apmācības, savukārt 2019. gads tiks veltīts darbam ar mērķauditoriju – Latvijā, Igaunijā un Lietuvā norisināsies virkne aktivitāšu, kuru laikā seniori iegūs plaša spektra informāciju par savām iespējām, aizejot pensijā.
Projektu finansē “NordPlusAdult”.


No 2017. gada oktobra izmaiņas VSAA klientu apkalpošanā RĪGĀ

VSAA logo

VSAA slēdz klientu apkalpošanas centru Baldones ielā 2 un paplašina klientu apkalpošanu Talejas ielā 1.

VSAA nodaļas:

- Rīgas pilsētas Vidzemes nodaļa - Rīgā, Raunas ielā 64, tālr. 67185611

- Rīgas pilsētas Kurzemes nodaļa - Rīgā, Talejas ielā 1 (VID ēkā) - Pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta netiek veikta. Apmeklētāji tiek apkalpoti rindas kārtībā ar kārtas numuriņiem.

- Rīgas pilsētas Latgales nodaļa - Rīgā, Fridriķa ielā 9, tālr. 67038911

- Zemgales klientu apkalpošanas centrs - Rīgā, Mārupes ielā 1, tālr. 67600653

Visu VSAA reģionālo nodaļu adreses un tālruņa numurus varat skatīt
- > VSAA mājaslapā - www.vsaa.lv

 

16. septembra Latvijas pensionāru kopsapulces rezultāti:
PRET NABADZĪBU SAVĀKTI 8962 PARAKSTI

16. septembra Latvijas pensionāru kopsapulce

Pensionāru organizācijās pirms 16.septembra pensionāru kopsapulces un tās laikā savākti 8962 paraksti par nabadzības samazināšanu pensionāru vidū un veselības aprūpes pieejamību.
Paraksti savākti 70 novados un pilsētās. Visvairāk parakstu savākts Krāslavas novadā un pilsētā - 1130, Priekulē - 486, Aucē - 385, Alojā - 296, Jaunpilī- 328, Rundālē - 247, Rēzeknē - 408, Ventspilī - 672, Rīgā - 1258.
Paraksti kopā ar priekšlikumiem situācijas uzlabošanai, saskaņā ar sapulces lēmumu, tiek nodoti Valsts prezidentam, priekšlikumi tiek nosūtīti LR Saeimas frakcijām un valdībai.

Latvijas pensionāru sapulces priekšlikumi Valsts prezidentam, Saeimai un valdībai:
1. Pensionāru ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamā minimuma paaugstināšana līdz minimālās algas līmenim, neatliekami pārtraukt aplikt ar nodokli pensijas, kas ir zemākas par nabadzības riska robežu.
2. Pensionāra patēriņa groza izstrādāšana un pensiju indeksācija ar patēriņa groza pieauguma indeksu.
3. Valsts atbalsta programmu izstrāde un realizācija pensionāriem, kuri ir zem nabadzības riska robežas.
4. Kompensāciju noteikšana medikamentu iegādei pirms krīzes līmenī.
5. Veselības aprūpes pakalpojumi pensionāriem bez maksas, tajā skaitā konsultācijas pie speciālistiem.
6. Nekustāmā īpašuma nodokļa atcelšana noteikta lieluma vienīgajam mājoklim.
7. Piemaksu pie pensijām par darbu līdz 1996.gadam indeksācija, lai novērstu piemaksas pirktspējas samazināšanos.
8. Piemaksu pie pensijām par darbu līdz 1996.gadam noteikt visiem pensionāriem, kas strādājuši šajā periodā.
9. Piemaksas pie pensijām neaplikt ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, jo piemaksas vērtējamas kā sociālā pabalsta paveids, ko ar nodokļiem neapliek.
10. Darba stāža pensiju aprēķinam palielināšana personām, kas strādājušas smagos un kaitīgos darba apstākļos, piemērojot koeficientus atbilstoši kaitīguma līmenim.
11. Vienādu kritēriju noteikšana palīdzības saņemšanai pašvaldībās, neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas.
12. Minimālās pensijas noteikšana iztikas minimuma līmenī pensionāriem, kas nostrādājuši 30 un vairāk gadus.

Priekšlikumi izteikti LPF organizētajā Latvijas pensionāru sapulcē Rīgā, Strēlnieku laukumā 2017. gada 16. septembrī.

Panākta vienošanās par speciālas darba grupas izveidi Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā, kas kopā ar pensionāru organizāciju pārstāvjiem izvērtēs šos un citus pensionāru organizāciju priekšlikumus un sagatavos attiecīgas izmaiņas likumdošanas aktos to realizācijai.


LATVIJAS SIMTGADES JUBILEJAS ZĪMĒ

Aiviekstes pagasta nevalstiskās organizācijas "Ābeļziedi" veltījums Latvijas simtgadei

Aiviekstes pagasta nevalstiskās organizācijas Ābeļziedi veltījums Latvijas simtgadei

Tuvojas Latvijas valsts simtgades svētki. Tā kā ikviens Latvijas cilvēks ir aicināts iesaistīties svētku veidošanā, Pļaviņu novada Aiviekstes pagasta nevalstiskā organizācija "Ābeļziedi" savu rudens ekskursiju veltīja šai tēmai. Tas bija mūsu - brauciena organizatoru un dalībnieku - ieguldījums šī vērienīgā notikuma svinēšanā. Brauciena mērķis bija veicināt Latvijas vēstures izziņu, tas paredzēja kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu un sadraudzību...

- > Lasīt tālāk Birutas Irēnas Osītes rakstu


Kas ir Tautas saimes grāmata?

Tautas saimes grāmata

Latvijas nu jau gandrīz 100 gadu ilgajā vēstures nogrieznī vēl nav bijis grāmatas, kas būtu bijusi rakstīta tikai ar roku, kuru rakstītu pati tauta, un kur ikvienam iedzīvotājam būtu bijusi iespēja to darīt! Pēc Rīgas Aktīvo senioru alianses RASA iniciatīvas ir izveidota Latvijas valsts simtgadei veltīta „Tautas saimes grāmata”, kas ceļo pa Latviju un kurā katram iedzīvotājam ir unikāla iespēja ļoti personiski uzrunāt valsti, uzticēt savus spožākos mirkļus un savas emocijas, uzticēt Latvijai tās simtgadē savu piedzīvoto un pārdzīvoto, paskatoties uz savu dzīvi Latvijas valsts 100 gadu pastāvēšanas kontekstā...
- > Lasīt tālāk Aivara Meijas aicinājumu ->


Baumo, ka tiks palielinātas pensijas

"MK-Latvija" žurnālistess Olgas Kontuss intervija ar Dainu Grabi, Labklājības ministrijas vecāko eksperti
(krievu valodā)

Соседке Арии 80 лет.
- Объясни мне про увеличение пенсии, -- просит она. -- По моим подсчетам, мне в следующем году станут платить на 60 евро больше.
- Как так? – спрашиваю я.
- Ну, по телевизору же сказали: кто вышел на пенсию до 1996 года, тому за каждый год стажа будет доплата 1,50 евро. Я на пенсию ушла в 1993 году со стажем 38 лет. Потом еще 12 лет работала, налоги платила. Общий стаж у меня 50 лет, но до 1996 года я отработала 40 лет. Вот и выходит за сорок лет 60 евро прибавки – по полтора евро за каждый год.
- Ария, все не так,...

- > Lasīt visu Olgas Kontuss interviju ar Dainu Grabi, Labklājības ministrijas vecāko eksperti (krievu valodā)


Uzsākta projekta “Vecums nav šķērslis” īstenošana

uzsākts projekts Vecums nav šķērslis

2017. gada 9. augustā Rīgas Stradiņa Universitātes telpās notika pirmā partneru tikšanās “NordPlusAdult” finansētā projekta “Vecums nav šķērslis”, kuru kopīgi uzsāk Latvijas Pensionāru federācija, Rīgas Stradiņa universitāte, Igaunijas Pensionāru biedrību asociācija un Lietuvas Pensionāru savienība “Bočiai”, ietvaros.
Projekta moto ir “Palīdzi pats sev, palīdzi citiem”. Projekta mērķis ir celt pensionāru dzīves kvalitāti Baltijā, izstrādājot apmācības programmas, mācību materiālus, sagatavojot pasniedzējus un tālāk apmācot pirms-pensijas un agrīnā pensijas vecuma cilvēkus par sekojošam tēmām:
- kā pārdzīvot adaptācijas periodu,aizejot pensijā, ieskaitot iespējas saņemt sociālo palīdzību un organizēt uzņēmējdarbību, lai papildinātu savusienākumus;
- kā saglabāt fizisko veselību;
- kā saglabāt psiholoģisko veselību un apgūt jaunas zināšanas un prasmes;
- kā izvairīties un pārvarēt vientulību.
Tikšanās laikā partneri izveidoja atbilstošas darba grupas, izvēlējās šo grupu vadītājus, izdiskutēja par darba etapiem, termiņiem, sasniedzamajiem rezultātiem un sadarbības nosacījumiem.
Projekta ilgums paredzēts 2,5 gadi. Jau šogad tiks izstrādātas mācību programmas, bet līdz nākamā gada vasarai arī mācību materiāli. Līdz 2018. gada rudenim tiks apmācīti pa 40 pasniedzējiem katrā valstī, bet 2019. gads tiks veltīts nodarbībām ar mērķauditoriju.
Pasākuma noslēgumā tika parakstīts partneru sadarbības līgums. Ar RSU kā ar īpašu partneri tiks noslēgts atsevišķs sadarbības līgums.


Veco ļaužu glābšana - pašu veco ļaužu rokās

"MK-Latvija" žurnālistes Olgas Kontuss intervija ar
LPF Pensiju komisijas vadītāju Jāni Felsbergu
krievu valodā

В 2006 году необлагаемый минимум пенсии был 165 латов (то есть 235 евро). Большинство пенсионеров именно такую пенсию и получали, и их налоги не касались. За время, прошедшее с 2006 по 2016 год, инфляция составила 50%. То есть, пенсии в 235 евро в 2006 году соответствовала пенсия в 346 евро в 2016 году. Но тогда налог с нее не брали, а сейчас берут со 111 евро (с суммы выше 235 евро). Пенсионеры становятся все беднее. В 2017 году с учетом ожидаемой инфляции в 2% эта пенсия уже должна быть 253 евро. То есть, если не брать налог с этой суммы, то, по сути необлагаемый минимум останется неизменным с 2006 года. А правительство предлагает в 2018 году, как особую благодать, повысить необлагаемый минимум до 250 евро. Нас, пенсионеров, обкрадывают!
- > Lasīt visu Olgas Kontuss interviju ar LPF Pensiju komisijas priekšsēdētāju J.Felsbergu (krievu valodā)


Jelgavas pensionāru biedrība:
Par pacientu izmaksu pieaugumu saistībā ar slimnīcu kartēšanu

JPB pārstāvis 28.11.2016. LPF Domes sēdē veselības ministrei A.Čakšai uzdeva Jelgavas Pensionāru biedrības sagatavoto jautājumu: kas apmaksās maznodrošinātiem pacientiem sadārdzinātos braucienus uz un no attālinātajām slimnīcām, sakarā ar slimnīcu kartēšanu un sarežģītu operāciju veikšanu turpmāk tikai III - IV klases centrālajās slimnīcās? Atbilde bija, ka tas nav ministrijas jautājums.
LPF Domes Rezolūcijā tika pieprasīts, lai valdība, apstiprinot veselības pakalpojumu kartēšanu, risinātu palielināto ceļa izdevumu kompensāciju. Valdība 2016.gada 20. decembrī apstiprināja slimnīcu kartēšanu, bet par izmaksu kompensāciju nelēma, tādējādi samazinot maznodošinātiem pacientiem iespēju ārstēties vai palielinot iespēju iedzīvoties parādos.
Pēc šādas valdības attieksmes, JPB uzrakstīja Ministru prezidentam M.Kučinskim adresētu vēstuli par minēto problēmu. Ministru prezidenta birojs vēstuli bez kaut kādiem konkrētiem norādījumiem un uzdevumiem pārsūtīja Veselības ministrijai (kaut vēstulē ir norādīts, ka VM atsakās risināt problēmu) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM).
12.04.2017. JPB saņēma atbildi no VM, kas sastādīta kopīgi ar VARAM, ka abu ministriju pienākums nav risināt šo problēmu.
Ir pagājuši pieci mēneši kopš 28.11.2016. LPF Domes sēdes un joprojām nav skaidri zināms, vai valdība gribēs risināt maznodrošināto pensionāru problēmu. JPB ir nosūtījusi atkārtotu vēstuli M.Kučinskim ar lūgumu risināt šo problēmu valdības līmenī....
- > Lasīt tālāk JPB vēstuli M.Kučinskim un Veselības ministrijas atbildi


Prognozējamais pensijas pieaugums 2018.gada indeksācijā

LPF logo

Latvijas Pensionāru federācijas Pensiju komisijas vadītājs Jānis Felsbergs veicis aprēķinus par prognozējamo pensijas pieaugumu pēc Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Darba grupā 2017.gada 1.martā pensiju organizāciju atbalstītiem koeficientiem un LM indeksācijas koeficientu prognozēm 2018.gadam.
Pensijas indeksē ar 70% + PCI, ja darba stāžs ir virs 40 gadiem. Prognozējamais koeficients 1,0621.
Pensijas indeksē ar 60% + PCI, ja darba stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem, kā arī par darba stāžu veselībai kaitīgos darbos. Prognozējamais koeficients 1,0561.
Pārējās pensijas indeksē ar 50% + PCI. Prognozējamais koeficients 1,0501.
- > Lasīt tālāk par prognozējamo pensijas pieaugumu 2018.gada indeksācijā


Informatīvā kampaņa:
Mājai otru dzīvi! Zini savas tiesības

atjaunota māja

Seniori tiek aicināti uzdot jautājumus ekspertiem par ēku atjaunošanu!
Lai izglītotu un iedrošinātu iedzīvotājus spert pirmos soļus savu māju atjaunošanā, biedrība “Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs” (ESEB), Latvijas-Baltijas Energoefektivitātes fonds (LABEEF) kopā ar SUNShINE projekta partneriem pasludinājuši februāri par ēku atjaunošanas mēnesi un rīko informatīvu kampaņu “Mājai otru dzīvi! Zini savas tiesības”.
Jums ir jautājumi par ēku atjaunošanu? Uzdodiet tos www.sharex.lv vai zvaniet 29117126!


Latvijas Pensionāru Federācija aicina pieteikties aktīvistus darbam pie projekta

LPF aicina pieteikties aktīvistus projekta sagatavošanai un realizācijai "Atbalsts pensijas vecuma cilvēkiem cienīgam un aktīvam dzīvesveidam", kuru finansēs a/s "Latvijas valsts meži".
Sīkāka informācija: http://www.ziedot.lv/pieteikt-palidzibu/pieteikums-latvijas-valsts-mezi-2016-gada-ziedojumam-socialas-jomas-projektiem
Interesentus lūdzam pieteikties pa tālruni 67 27 67 89 pirmdienās un trešdienās, vai rakstot uz e-pastu: lpf1@inbox.lv


"MK-Latvija" žurnālistes Olgas Kontuss intervija ar
LPF Pensiju komisijas vadītāju Jāni Felsbergu

"MK-Latvija" žurnāliste Olga Kontuss intervijas ievadā raksta: "Sens latviešu sakāmvārds teic: vecs cilvēks redz sliktāk, bet vairāk. Mums arī ir seniori, kuri orientējas pensiju politikā ne sliktāk par ministriem, bet dažkārt par labāk. Latvijas Pensionāru federācijas valdes loceklis Jānis Felsbergs piekrita mums pastāstīt, ko valsts ir izdarījusi un turpina darīt nepareizi..."
- > Lasīt visu Olgas Kontuss interviju ar LPF Pensiju komisijas priekšsēdētāju J.Felsbergu (krievu valodā)


Labklājības ministra J.Reira atbildes vēstule
uz LPF priekšlikumiem pensionāru materiālā stāvokļa uzlabošanai

Jānis Reirs

Sekmējot pensiju sistēmas ilgtspēju, 2010. gada 20. decembrī tika pieņemti grozījumi likumā “Par valsts pensijām”, kas noteica, ka piemaksu piešķir līdz 2011. gada 31. decembrim. Šobrīd piemaksas apmērs par katru gadu līdz 1995. gada 31. decembrim ir 1 EUR. Atzīmējam, ka ar 2014. gada 1. janvāri piemaksas tiek finansētas no valsts pamatbudžeta līdzekļiem. Vēršam uzmanību, ja personām, kurām jau piešķirta piemaksa, to palielinātu līdz 1,5 EUR par vienu stāža gadu, tad 2017. gadā būtu papildus nepieciešami 70 līdz 80 milj. EUR. Savukārt, ja piemaksas apmēru par vienu stāža gadu palielinātu līdz 2 EUR, tad iepriekš minētā papildus nepieciešamā summa jau dubultotos...
- > Lasīt tālāk labklājības ministra J.Reira atbildi


Seniori piedalās VAS "Latvijas dzelzceļš" kampaņā
par drošu dzelzceļa šķērsošanu

VAS Latvijas Dzelzceļš kampaņa par drošu dzelzceļa šķērsošanu

Latvijas dzelzceļš šī gada maijā uzsāka kampaņu par drošu dzelzceļa šķērsošanu, ar mērķi mazināt uz dzelzceļa bojā gājušo un ievainoto skaitu un veicināt drošības pasākumu ievērošanu. Kampaņā atjautīgā un draudzīgā veidā seniori tika mudināti nepārvērtēt savas spējas dzelzceļa tuvumā un apzināties, ka ar gadiem reakcijas ātrums un fiziskās spējas samazinās...
- > Lasīt visu Dz.Žildes rakstu un skatīt bildes


Sociālās politikas eksperts Ruta Zilvere:
Seniori un nabadzība

seniori un nabadziba

Ne visas iedzīvotāju grupas nabadzības risks skar vienādā mērā. Šoreiz paskatīsimies, kas notiek ar ienākumu situāciju senioriem. Kā secinājusi Centrālā Statistikas pārvalde ”2014. gadā būtiski palielinājies iedzīvotāju vecumā virs 65 gadiem īpatsvars, kuri pakļauti nabadzības riskam (no 27,6 % 2013. gadā līdz 34,6 % 2014. gadā). Ja persona vecumā virs 65 gadiem dzīvo viena pati, tad nabadzības risks šāda tipa mājsaimniecībai pieauga vēl straujāk - no 51,1 % 2013. gadā līdz 67,4 % 2014. gadā"...
Lasīt visu Rutas Zilveres rakstu- >


IEPAZĪSTIETIES
Senioru atlaižu karte “Silver Suitcase” (Sudraba Ceļasoma)

Senioru atlaižu karte Sudrba ceļasoma

Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs” ir izstrādājis jaunu piedāvājumu Latvijas un ārzemju senioriem vecumā virs 55 gadiem. Piedāvājumu apzīmē simbols “Sudraba ceļasoma” jeb angļu valodā - “Silver Suitcase”, pēc kura seniori varēs atrast sev draudzīgas vietas, ceļojumus ar atlaidēm un speciālus pakalpojumus tieši šai vecuma grupai, savukārt seniora karte būs tā, kas jāuzrāda, lai saņemtu atlaides vai citus īpašos piedāvājumus.
Karte galvenokārt nodrošina atlaides ārpus aktīvās tūrisma sezonas (15.06.-01.09.) un svētkiem (Jāņi, Jaunais gads u.c.), tomēr ir uzņēmēji, kas piešķirs atlaides arī sezonas laikā.
Lasīt vairāk - >


Senioriem draudzīgo tūrisma mītņu un apskates vietu piedāvājumi atrodami internetā: www.celotajs.lv/seniors


Lattelecom īpašā Senioru programma

Lattelecom kā pirmais telekomunikāciju uzņēmums Latvijā ir izstrādājis īpašu Senioru programmu, kas ietver bezmaksas apmācību iespējas un īpašu komplekta piedāvājumu tikai senioriem...

Par Lattelecom īpašo Senioru programmu
-> lasīt tālāk

Par Lattelecom īpašo Senioru komplektu
-> lasīt tālāk

Senioru rokasgrāmata -> lasīt tālāk
>